Kauttakulku-/laivan miehistöviisumi

Tällä sivulla:


Usein kysyttyä

Yleiskatsaus

Kauttakulku (C-viisumi)

Ulkomaan kansalainen, joka matkustaa Yhdysvaltojen kautta jatkaen välittömästi eteenpäin toisessa maassa olevaan kohteeseen, tarvitsee hyväksytyn kauttakulkuviisumin. Poikkeuksen tähän vaatimukseen tekevät matkustajat, jotka voivat kulkea Yhdysvaltojen kautta ilman viisumia viisumivapausohjelman ansiosta ja matkustajat, jotka ovat sellaisen maan kansalaisia, jolla on Yhdysvaltain kanssa sopimus viisumivapaasta matkustuksesta Yhdysvaltoihin.

Jos matkustaja haluaa viettää välipäiviä matkan osien välillä ja käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin Yhdysvaltojen kautta kulkemiseen, esimerkiksi ystävien luona vierailuun tai nähtävyyksien katseluun, hakijan on täytettävä tarkoitukseen sopivan viisumin vaatimukset (esim. B-2-viisumi) ja hankittava sellainen.

Miehistö (D-viisumi)

Yhdysvalloissa liikkuvan merialuksen tai lentokoneen miehistön jäsenellä on oltava miehistöviisumi. Yhdysvaltojen tai sen vesien kautta kulkevan lentokoneen tai aluksen miehistön jäsenillä on yleensä kauttakulku-/miehistöviisumin yhdistelmä (C-1/D). Joissakin tapauksissa yksittäiset henkilöt saattavat kuitenkin tarvita vain D-viisumin.

Miehistön jäsenet, jotka työskentelevät Outer Continental Shelf (OCS) -alueella olevilla aluksilla, voivat mahdollisesti saada muunnetun B-1-viisumin miehistöviisumin sijaan.

Miehistön jäsenten, jotka tulevat Yhdysvaltoihin vapaa-aikoinaan lentojen tai risteilyjen välillä, on hankittava myös B-1/B-2-viisumi näitä henkilökohtaisia lomapäiviä varten. Hakijoiden, jotka anovat samanaikaisesti sekä C-1/D-viisumia että B-1/B-2-viisumia, tarvitsee maksaa vain yksi viisumianomismaksu.

Vaatimukset

Kauttakulkuviisumianomusta varten sinun täytyy esittää:

 • todiste siitä, että aiot kulkea Yhdysvaltain kautta pysähtymättä
 • lentoyhtiön lippu tai muu todiste matkustusjärjestelyistä kohteeseesi
 • todiste riittävistä varoista kauttakulkumatkan tarkoituksiin
 • lupa saapua toiseen maahan Yhdysvalloista poistuessasi.

Hakiessasi C-, D- tai C-1/D-viisumeja sinun on todistettava konsulille, että:

 • matkasi tarkoituksen mukaan saavut Yhdysvaltoihin ainoastaan kauttakulkua tai miehistönä toimimista varten
 • mikään yhdysvaltalainen lähde ei maksa sinulle palkkaa Yhdysvalloissa ollessasi, ellei sinulle ole myönnetty asianmukaista väliaikaista työviisumia
 • aiot oleskella maassa määrätyn, rajallisen ajan
 • sinulla on todisteet riittävistä varoista kustannustesi kattamiseen Yhdysvalloissa oleskellessasi.

Anomuksen liitteet

Kauttakulku- tai miehistön jäsenen viisumianomusta varten on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160). Saat lisätietoja DS-160-kaavakkeesta käymällä DS-160-kaavakesivulla.
 • Passi, joka kelpaa Yhdysvaltoihin matkustamiseen ja joka on voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan aiotun Yhdysvalloissa oleskelusi päättymisen jälkeen (paitsi, jos maakohtainen sopimus tekee tästä poikkeuksen). Jos passiisi on merkitty muita henkilöitä itsesi lisäksi, jokaisen viisumin haluavan henkilön on tehtävä anomus.
 • Yksi (1) 5 cm x 5 cm:n kokoinen valokuva, joka on otettu viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tällä sivulla on tietoja vaaditusta valokuvan muodosta.
 • Kuitti, josta selviää, että olet maksanut vierailuviisumin anomismaksun paikallisessa valuutassa.Tällä sivulla on lisää tietoja kyseisen maksun maksamisesta. Jos viisumi myönnetään, sinun on ehkä maksettava vielä viisumin vastavuoroisuusmaksu kansalaisuudestasi riippuen. Department of Staten sivusto voi auttaa selvittämään, täytyykö sinun maksaa viisumin myöntämisen vastavuoroisuusmaksu, ja kuinka suuri maksu on.
 • Merimieskirja (jos käytössä), joka on voimassa työsopimuksen päättymisen jälkeen sekä kaikki aiemmat merimieskirjat. Miehistön jäsenten on tehtävä virallinen katoamisilmoitus, jos he eivät pysty toimittamaan kirjaa.

Näiden asiakirjojen lisäksi sinun on esitettävä haastatteluajan vahvistuskirje, joka vahvistaa, että varasit haastatteluajan tämän palvelun kautta. Voit tuoda mukanasi myös mitä tahansa lisäselvitysasiakirjoja, joiden uskot tukevan konsulille antamiasi tietoja.

Anominen

Vaihe 1

Täytä sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160).

Vaihe 2

Maksa viisumin anomismaksu.

Vaihe 3

Varaa haastatteluaika tällä sivulla. Tarvitset seuraavia tietoja haastatteluaikaa varatessasi:

 • passisi numero
 • CGI-viitenumero viisumi maksusi kuitista (Napsauta tätä, jos tarvitset apua numeron löytämiseen.)
 • kymmennumeroinen (10) viivakoodinumero DS-160-kaavakkeen vahvistussivulta.
Vaihe 4

Käy Yhdysvaltain suurlähetystössä tai konsulaatissa sinä päivänä ja aikana, jolle varasit viisumihaastattelusi. Tarvitset tulostetun kopion haastattelun vahvistuskirjeestä, DS-160-kaavakkeen vahvistussivun, yhden viimeisten kuuden kuukauden aikana otetun valokuvan, nykyisen ja kaikki vanhat passisi sekä alkuperäisen viisumimaksun maksukuitin. Anomustasi ei oteta käsittelyyn, ellet toimita kaikkia näitä liitteitä.

Tarvittavat asiakirjat

Lisäselvitykset ovat vain yksi monista tekijöistä, joita konsuli arvioi haastattelusi aikana. Viisumihaastattelun aikana konsulit katsovat kutakin anomusta yksilöllisesti ja ottavat huomioon ammattia koskevat, sosiaaliset, kulttuuriin liittyvät ja muut tekijät. Konsulit voivat myös arvioida erityisiä pyrkimyksiäsi, perhetilannettasi ja pitkän linjan suunnitelmiasi sekä mahdollisuuksiasi asuinmaassasi. Jokainen tapaus tutkitaan erikseen ja kaikille suodaan sama lain mukainen harkinta.

Vaikka lisäselvitykset saattavat auttaa sinua haastattelussa, konsulit nojaavat suurelta osin haastattelussa saatuihin tietoihin määrittäessään, voitko saada viisumin. Toisin sanoen lisäselvitykset ovat vapaaehtoisia ja merkitykseltään toissijaisia.

Varoitus: Älä esitä väärennettyjä asiakirjoja. Petos tai väärien tietojen esittäminen saattaa estää viisumin saamisen pysyvästi. Jos olet huolissasi luottamuksellisuudesta, voit tuoda asiakirjat Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin suljetussa kuoressa. Yhdysvaltain suurlähetystö tai konsulaatti ei luovuta tietojasi kenellekään ja kunnioittaa tietojen luottamuksellisuutta.

Sinun täytyy tuoda seuraavat asiakirjat mukanasi haastatteluun:

 • Ajan tasalla oleva palkkatodistus, verotodistus, kiinteistön tai yrityksen omistustodistus tai varallisuustodistus
 • kirje työnantajaltasi, jossa määritetään työtehtäväsi, palkkasi, työsuhteen kesto, sallitut lomapäivät ja liikematkan tarkoitus, jos kyseessä on liikematka Yhdysvaltoihin
 • tarvittaessa matkavarauksesi ja/tai muita tietoja suunnittelemastasi matkasta (tämä voi olla alustava)
 • pankkitiliotteet tai muita todisteita käytettävissä olevista varoista, joista ilmenevät tiliesi saldot ja tilitapahtumat
 • kiinteistöjen vuokrasopimukset tai kauppakirjat
 • miehistöiltä: kirje yhtiön pääkonttorista ja/tai merimieskirja.

Lisätietoja

Lisätietoja kauttakulkuviisumeista ja miehistöviisumeista saat Department of Staten sivustosta.