Liikematka-/turistiviisumi

Tällä sivulla:


Usein kysyttyä

Yleiskatsaus

B-1/B-2-vierailijaviisumi on tarkoitettu Yhdysvaltoihin väliaikaisesti liiketoimia (B-1) tai matkailua tai lääketieteellistä hoitoa (B-2) varten matkustaville. Yleisesti ottaen B-1-viisumi on matkustajille, joiden matkan tarkoituksena on neuvotella liikekumppaneiden kanssa, osallistua tiede-, koulutus-, ammatti- tai liikekokoukseen tai konferenssiin, selvittää kuolinpesä tai neuvotella sopimuksesta. B-2-viisumi on tarkoitettu matkustajille, joiden matkan tarkoitus on virkistystoiminta, esimerkiksi turismi, ystävien ja sukulaisten luona käyminen, lääketieteellinen hoito ja veljeskunta-, sosiaali- tai palveluluontoinen toiminta. Usein B-1- ja B-2-viisumit yhdistetään ja myönnetään yhtenä B-1/B-2-viisumina.

Vaatimukset

Jos anot B-1/B-2-viisumia, sinun on todistettava konsulille, että täytät Yhdysvaltain viisumin myöntämiselle INA-laissa määritetyt vaatimukset. INA-lain kohta 214(b) määrää, että jokaisen B-1/B-2-viisumin hakijan oletetaan olevan mahdollinen siirtolainen. Sinun on kumottava tämä lain oletus todistamalla, että

 • haluat matkustaa Yhdysvaltoihin vain väliaikaiselle matkalle, kuten liike- tai huvimatkalle tai saamaan lääketieteellistä hoitoa
 • aiot viettää Yhdysvalloissa määrätyn, rajallisen ajanjakson
 • sinulla on riittävät varat kustannustesi kattamiseen Yhdysvalloissa oleskellessasi
 • sinulla on Yhdysvaltojen ulkopuolella asuinpaikka, johon sinulla on vahvat sosiaaliset tai taloudelliset siteet, jotka pakottavat sinut palaamaan ulkomaille vierailusi päättyessä.

Henkilökohtaiset avustajat tai kotiapulaiset ja Outer Continental Shelf (OCS) -alueella olevilla aluksilla työskentelevät miehistön jäsenet saattavat joissakin tapauksissa saada B-1-viisumin.

Joillekin ulkomaan kansalaisille ei voida myöntää viisumia INA-lain mukaan. Voit lukea lisää INA-laista ja esteistä viisumin myöntämiselle tästä.

Anomuksen liitteet

Jos anot liikematka-/turistiviisumia, sinun on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160). Saat lisätietoja DS-160-kaavakkeesta käymällä DS-160-kaavakesivulla.
 • Passi, joka kelpaa Yhdysvaltoihin matkustamiseen ja joka on voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan aiotun Yhdysvalloissa oleskelusi päättymisen jälkeen (paitsi, jos maakohtainen sopimus tekee tästä poikkeuksen). Jos passiisi on merkitty muita henkilöitä itsesi lisäksi, jokaisen viisumin haluavan henkilön on tehtävä anomus.
 • Yksi (1) 5 cm x 5 cm:n kokoinen valokuva, joka on otettu viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tällä sivulla on tietoja vaaditusta valokuvan muodosta.
 • Kuitti, josta selviää, että olet maksanut vierailuviisumin anomismaksun paikallisessa valuutassa. Tällä sivulla on lisää tietoja kyseisen maksun maksamisesta. Jos viisumi myönnetään, sinun on ehkä maksettava vielä viisumin vastavuoroisuusmaksu kansalaisuudestasi riippuen. Department of Staten sivusto voi auttaa selvittämään, täytyykö sinun maksaa viisumin myöntämisen vastavuoroisuusmaksu, ja kuinka suuri maksu on.

Näiden asiakirjojen lisäksi sinun on esitettävä haastatteluajan vahvistuskirje, joka vahvistaa, että varasit haastatteluajan tämän palvelun kautta. Voit tuoda mukanasi myös mitä tahansa lisäselvitysasiakirjoja, joiden uskot tukevan konsulille antamiasi tietoja.

Anominen

Vaihe 1

Täytä sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160).

Vaihe 2

Maksa viisumin anomismaksu.

Vaihe 3

Varaa haastatteluaika tällä sivulla. Tarvitset seuraavia tietoja haastatteluaikaa varatessasi:

 • passisi numero
 • CGI-viitenumero viisumi maksusi kuitista (Napsauta tätä, jos tarvitset apua numeron löytämiseen.)
 • kymmennumeroinen (10) viivakoodinumero DS-160-kaavakkeen vahvistussivulta.
Vaihe 4

Käy Yhdysvaltain suurlähetystössä tai konsulaatissa sinä päivänä ja aikana, jolle varasit viisumihaastattelusi. Tarvitset tulostetun kopion haastattelun vahvistuskirjeestä, DS-160-kaavakkeen vahvistussivun, yhden viimeisten kuuden kuukauden aikana otetun valokuvan sekä nykyisen ja kaikki vanhat passisi. Anomustasi ei oteta käsittelyyn, ellet toimita kaikkia näitä liitteitä.

Tarvittavat asiakirjat

Lisäselvitykset ovat vain yksi monista tekijöistä, joita konsuli arvioi haastattelusi aikana. Viisumihaastattelun aikana konsulit katsovat kutakin anomusta yksilöllisesti ja ottavat huomioon ammattia koskevat, sosiaaliset, kulttuuriin liittyvät ja muut tekijät. Konsulit voivat myös arvioida erityisiä pyrkimyksiäsi, perhetilannettasi ja pitkän linjan suunnitelmiasi sekä mahdollisuuksiasi asuinmaassasi. Jokainen tapaus tutkitaan erikseen ja kaikille suodaan sama lain mukainen harkinta.

Varoitus: Älä esitä väärennettyjä asiakirjoja. Petos tai väärien tietojen esittäminen saattaa estää viisumin saamisen pysyvästi. Jos olet huolissasi luottamuksellisuudesta, voit tuoda asiakirjat Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin suljetussa kuoreessa. Yhdysvaltain suurlähetystö tai konsulaatti ei luovuta tietoja kenellekään ja kunnioittaa tietojen luottamuksellisuutta.

Sinun tulee tuoda seuraavat asiakirjat mukanasi haastatteluun. Alkuperäiset asiakirjat ovat aina parempia kuin valokopiot ja sinun on tuotava ne mukanasi haastatteluun. Älä lähetä mitään lisäselvityksiä Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin faksilla, sähköpostitse tai postitse.

 • Ajan tasalla oleva palkkatodistus, verotodistus, kiinteistön tai yrityksen omistustodistus tai varallisuustodistus
 • Matkavarauksesi ja/tai muu selvitys suunnittelemastasi matkasta
 • Kirje työnantajaltasi, jossa määritetään työtehtävä, palkka, työsuhteen kesto, sallitut lomapäivät ja liikematkan tarkoitus, jos kyseessä on liikematka Yhdysvaltoihin
 • Rikosrekisteriote/tuomiolauselmat, jos sinut on pidätetty tai tuomittu missä tahansa maassa, vaikka olisit jo suorittanut tuomiosi tai sinut armahdettiin.
 • Suomessa asuvien henkilöiden, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, on tuotava oleskelulupansa ja/tai ote Suomen väestötietojärjestelmästä.

Lisäksi matkasi tarkoituksesta riippuen sinun kannattaa ehkä tuoda jokin seuraavista:

Opiskelijat

Tuo viimeisimmät koulutulokset, opinto-otteet ja tutkintotodistukset. Tuo myös todisteita taloudellisesta tuesta, kuten kuukausittaisia tiliotteita, yksittäisiä talletustodistuksia tai muita todisteita.

Työssäkäyvät aikuiset

Tuo työtodistus työnantajaltasi sekä viimeisten kolmen kuukauden palkkakuitit.

Liikemiehet ja yritysjohtajat

Tuo todisteita asemastasi yrityksessä sekä palkkatiedoista.

Sukulaisen luona käyvät

Tuo valokopiot sukulaisesi oleskelun laillisuuden todisteesta (esim. Green Card, kansalaisuustodistus, voimassa oleva viisumi jne.).

Aiemmin Yhdysvalloissa käyneet

Jos olet käynyt aikaisemmin Yhdysvalloissa, tuo asiakirjat, joissa on tietoja siirtolaisuus- tai viisumistatuksestasi.

Lääketieteellistä hoitoa hakevien lisäselvitykset

Jos haluat matkustaa Yhdysvaltoihin saamaan lääketieteellistä hoitoa, valmistaudu esittämään yllä mainittujen ja konsulin pyytämien asiakirjojen lisäksi seuraavat asiakirjat:

 • Lääkärin antama diagnoosi, joka selvittää vaivasi luonteen ja syyn, miksi tarvitset hoitoa Yhdysvalloissa
 • Yhdysvaltalaisen lääkärin tai sairaalan antama kirje, jossa ilmaistaan halukkuus kyseisen vaivan hoitoon ja selvitetään yksityiskohtaisesti hoitosuunnitelman odotettu kesto ja kustannukset (mukaan lukien lääkärin palkkiot, sairaalakulut ja kaikki muut hoitoon liittyvät kulut)
 • Maksusitoumus siltä henkilöltä tai organisaatiolta, joka maksaa kuljetuksen, hoitokulut ja elinkustannukset. Näiden kulujen maksamisen takaavien henkilöiden on toimitettava todisteet kyvystään maksaa kulut. Yleensä tähän käyvät tiliotteet tai muut tulo- tai säästötodistukset tai vahvistetut kopiot verotodistuksesta.

Lisätietoja

Lisätietoja liikematka- ja turistiviisumeista on Department of Staten sivustossa.