31.jaanuaril 2020 vastu võetud uue Presidendi avalduse (“Presidential Proclamation 9983”) kohaselt laiendati kehtivaid reisipiiranguid P.P. 9645 kuue lisariigi kodanike võrra. Piirangud kehtivad ainult immigrandiviisade ja/või DV loteriiviisade, mitte aga mitteimmigrandiviisade puhul. Lisainformatsiooni leiate järgnevalt lingilt.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oluline teave viisataotlejatele seoses uue koroonaviirusega

Kõigil isikutel, kellel on kokku lepitud kohtumised konsulaadis
1) ja kes viibisid viimase 14 päeva jooksul Hiina Rahvavabariigi territooriumil, välja arvatud Hongkongi ja Macau erihalduspiirkonnad,
2) kellel on avaldunud gripilaadsed sümptomid või
3) kes arvavad, et võivad olla uue koroonaviirusega nakatunud,
soovitatakse oma kohtumised vähemalt 14 päeva võrra edasi lükata.

Kohtumise aja muutmise eest tasu ei nõuta ja viisataotlustasud kehtivad aasta aega riigis, kus need maksti. Kui teil on uue aja kokku leppimise kohta küsimusi, kirjutage meile aadressil support-estonia@ustraveldocs.com. Kokkulepitud kohtumise aja muutmise kohta saab teavet ka veebilehelt http://cdn.ustraveldocs.com/ee/ee-niv-appointmentschedule.asp. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TÄHTIS: Kuigi USA Saatkonnal Tallinnas on praegu kõikidele Eesti residentidele lühike intervjuu ooteaeg, siis ooteaeg mitte-residentele võib olla üle kuu. Kui olete Vene Föderatsiooni resident või resident mõnes muus riigis, arvestage, et ooteaeg võib olla pikem kui on esile toodud kodulehel (kuna see on ooteaeg Eesti reisdentidele).  Mõnikord on kõik intervjuuajad mitte-residentele hõivatud. Kui te registreerute ning vabad ajad puuduvad, palun kontrollige paari nädala pärast uuesti, kui avatakse rohkem intervjuuaegasid.