USA saatkond Eestis ei menetle pagulase või varjupaiga taotlusi Ameerika Ühendriikides. Palume teil vaadata allolevalt lingilt lisateavet pagulasseisundi või varjupaiga taotlemise kohta.

ÜRO Pagulaste Amet (UNHCR) võib anda abi Ukrainale Poolas. Palun vaadake seda linki lisateabe saamiseks. Lisaks võite vaadata ka seda linki, et saada lisateavet Poola valitsuse pakutavate ressursside kohta, mis on kättesaadavad ukrainlastele Poolas. Küsimuste korral humanitaarseks sissesõiduks Ameerika Ühendriikidesse võite külastada seda linki


Palun leidke siit lisateavet teatavate petitsioonipõhiste viisataotlejate kohta, kellel on nüüd õigus intervjuust loobuda.


Pühapäeval, 12. juunil kell 12:01 idaranniku aja järgi tühistas CDC oma korralduse, mille kohaselt peavad kõik lennuki või muu õhusõiduki reisijad esitama negatiivse COVID-19 testi tulemuse või dokumendid COVID-19-st paranemise kohta, et minna välisriigist Ameerika Ühendriikidesse suunduva õhusõiduki pardale. . Tuleb märkida, et CDC korraldus, millega nõutakse vaktsineerimise tõendamist mitte-USA kodanikest mitteimmigrantidelt Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks, on endiselt jõus. Lisateavet leiate dokumendist COVID-19 vaktsineerimise tõendamise nõue lennureisijatele.

Täiendavalt, kui Teil tekivad gripilaadsed sümptomid või usute, et Teil võib olla uut tüüpi koroonaviirus, soovitame Teil tungivalt intervjuu aega vähemalt 14 päeva edasi lükata.


Sekretär Blinken, konsulteerides sisejulgeolekuministeeriumiga ajutiselt laiendanud konsulaarametnike võimalust loobuda samas kategoorias mitteimmigrandiviisat taotlevatele isikutele intervjuu nõudest. Varem said intervjuust loobuda ainult need taotlejad, kelle mitteimmigrandi viisa aegus viimase 24 kuu jooksul. Sekretär on pikendanud antud aegumistähtaega ajutiselt 48 kuuni. See uuendus jääb kehtima kuni 31. detsembrini 2021. See muudatus võimaldab konsulaarametnikel jätkata teatud mitteimmigrandi viisataotluste menetlemist, vähendades samal ajal saatkonda ilmuvate taotlejate arvu, piirates sellega COVID-19 edastamise ohtu teistele taotlejatele ja konsulaartöötajatele. Reisijatel soovitatakse vaadata üle lähima USA saatkonna või konsulaadi veebilehekülge, et saada üksikasjalikku teavet selle kohta, milliseid viisateenuseid hetkel pakutakse, samuti teavet kõlblikkuse kohta ja juhiseid viisa taotlemiseks ilma intervjuuta.


USA Saatkond Eestis mõistab, et paljud viisataotlejad on tasunud viisataotluse menetlustasu ning ootavad endiselt võimalust määrata aeg viisaintervjuuks. Pingutame selle nimel, et kõik rutiinsed viisataotlusprotsessid võimalikult kiiresti ja turvaliselt taastada. Kinnitame, et USA Saatkond pikendab teie viisa taotlemise tasu (MRV-tasu) kehtivusaega kuni 30.septembrini 2023, et võimaldada kõikidel taotlejatel, kes ei saanud viisaintervjuule viisataotlusprotsesside peatamise tõttu aega määrata/kohtumisel osaleda, teha seda juba makstud tasuga. Palun jätkake selle saidi jälgimist, et saada teavet selle kohta, millal jätkame tavapäraste viisatehingutega.


17. märtsi 2020 seisuga Ameerika Ühendriikide suursaatkond Tallinnas tühistab kõik rutiinsed immigrandi ja mitteimmigrandi viisade intervjuu ajad. Jätkame rutiinseid viisateenuseid nii kiiresti kui võimalik, kuid me ei oska hetkel konkreetset kuupäeva anda. Viisataotluste lõivud kehtivad ja neid saab kasutada ühe aasta jooksul riigis, kus lõiv maksti. Kui Teil on kiireloomuline küsimus ja peate viivitamatult reisima, palun järgige juhiseid, et taotleda eelisjärjekorras intervjuu aega.