Kõik enne 1. oktoobrit 2022 väljastatud viisatasude (MRV) maksekviitungid kaotavad kehtivuse 30. septembril 2023. Tasude kehtivusaega ei pikendata. Taotlejad peavad enne 30. septembrit 2023 broneerima intervjuu aja või kvalifitseeruma taotlema ilma vestluseta, et vältida uue lõivu maksmist. Pange tähele, et intervjuu ise ei pea toimuma enne 30. septembrit 2023, kuid intervjuu aeg tuleb süsteemi sisestada, isegi kui see on planeeritud mitu kuud tulevikus. Lisaks hoiatatakse taotlejaid, kes kasutavad enne 1. oktoobrit 2022 makstud viisatasusid kohtumise broneerimiseks, et nad ei üritaks muuta oma kohtumise kuupäeva 1. oktoobrist 2023 hilisemaks. Sellisel juhul kaotavad nad nii esialgse kohtumisaja kui ka viisatasu. Taotleja peab tasuma uue lõivu ja esitama uue taotluse.


USA saatkond Eestis ei menetle pagulase või varjupaiga taotlusi Ameerika Ühendriikides. Palume teil vaadata allolevalt lingilt lisateavet pagulasseisundi või varjupaiga taotlemise kohta.

ÜRO Pagulaste Amet (UNHCR) võib anda abi Ukrainale Poolas. Palun vaadake seda linki lisateabe saamiseks. Lisaks võite vaadata ka seda linki, et saada lisateavet Poola valitsuse pakutavate ressursside kohta, mis on kättesaadavad ukrainlastele Poolas. Küsimuste korral humanitaarseks sissesõiduks Ameerika Ühendriikidesse võite külastada seda linki


Palun leidke siit lisateavet teatavate petitsioonipõhiste viisataotlejate kohta, kellel on nüüd õigus intervjuust loobuda.


Sekretär Blinken, konsulteerides sisejulgeolekuministeeriumiga ajutiselt laiendanud konsulaarametnike võimalust loobuda samas kategoorias mitteimmigrandiviisat taotlevatele isikutele intervjuu nõudest. Varem said intervjuust loobuda ainult need taotlejad, kelle mitteimmigrandi viisa aegus viimase 24 kuu jooksul. Sekretär on pikendanud antud aegumistähtaega ajutiselt 48 kuuni. See uuendus jääb kehtima kuni 31. detsembrini 2022. Soovitame tungivalt, et taotlejad, kes vastavad nendele kriteeriumidele, järgiksid juhiseid, mis käsitlevad taotluse esitamist posti teel (intervjuust loobumine) ja EI broneeriks viisaintervjuud. Vt juhiseid siit. ustraveldocs.com.


Kõik 1. oktoobril 2022 või pärast seda tehtud maksed mitteimmigrantide viisataotluse lõivu (tuntud ka kui MRV lõiv) eest kehtivad 365 päeva alates MRV lõivu tasumise kviitungi väljastamisest. Taotlejad peavad selle 365-päevase ajavahemiku jooksul broneerima intervjuu aja või esitama taotluse Interview Waiver kaudu (ilma intervjuuta). Pange tähele, et taotlejad peavad oma intervjuu broneerima või Interview Waiver kaudu taotluse esitama 365 päeva jooksul. Ei ole nõuet, et intervjuu peab toimuma 365 päeva jooksul. Kõiki enne 1. oktoobrit 2022 väljastatud MRV tasude maksmise kviitungeid pikendati kuni 30. septembrini 2023 ja need jäävad kehtima kuni selle kuupäevani.