Alates 5. jaanuarist 2023 kell 12:01 EDT nõuab CDC kõigilt kahe päeva jooksul enne väljumist tehtud COVID-19 testi negatiivset tulemust või tõendit viirusest paranemise kohta viimase 90 päeva jooksul kõigile kaheaastastele ja vanematele reisijatele, kes reisivad Ameerika Ühendriikidesse Hiina Rahvavabariigist (HRV), sealhulgas Hongkongi ja Aomeni erihalduspiirkondadest (SAR) pärit lendudel. See nõue kehtib ka reisijate suhtes, kes on viimase 10 päeva jooksul viibinud Hiinas, Hongkongis või Aomenis ja kes reisivad Ameerika Ühendriikidesse ühest järgmistest lennujaamadest: Incheoni rahvusvaheline lennujaam (ICN) Soulis, Lõuna-Koreas; Toronto Pearsoni rahvusvaheline lennujaam (YYZ) Kanadas ja Vancouveri rahvusvaheline lennujaam (YVR) Kanadas. CDC korraldus, millega nõutakse vaktsineerimistõendit USAsse reisivatelt mittekodanikelt, kes ei ole USA kodanikud, on endiselt jõus. Lisateavet saab CDC veebisaidilt.


USA saatkond Eestis ei menetle pagulase või varjupaiga taotlusi Ameerika Ühendriikides. Palume teil vaadata allolevalt lingilt lisateavet pagulasseisundi või varjupaiga taotlemise kohta.

ÜRO Pagulaste Amet (UNHCR) võib anda abi Ukrainale Poolas. Palun vaadake seda linki lisateabe saamiseks. Lisaks võite vaadata ka seda linki, et saada lisateavet Poola valitsuse pakutavate ressursside kohta, mis on kättesaadavad ukrainlastele Poolas. Küsimuste korral humanitaarseks sissesõiduks Ameerika Ühendriikidesse võite külastada seda linki


Palun leidke siit lisateavet teatavate petitsioonipõhiste viisataotlejate kohta, kellel on nüüd õigus intervjuust loobuda.


Pühapäeval, 12. juunil kell 12:01 idaranniku aja järgi tühistas CDC oma korralduse, mille kohaselt peavad kõik lennuki või muu õhusõiduki reisijad esitama negatiivse COVID-19 testi tulemuse või dokumendid COVID-19-st paranemise kohta, et minna välisriigist Ameerika Ühendriikidesse suunduva õhusõiduki pardale. . Tuleb märkida, et CDC korraldus, millega nõutakse vaktsineerimise tõendamist mitte-USA kodanikest mitteimmigrantidelt Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks, on endiselt jõus. Lisateavet leiate dokumendist COVID-19 vaktsineerimise tõendamise nõue lennureisijatele.

Täiendavalt, kui Teil tekivad gripilaadsed sümptomid või usute, et Teil võib olla uut tüüpi koroonaviirus, soovitame Teil tungivalt intervjuu aega vähemalt 14 päeva edasi lükata.


Sekretär Blinken, konsulteerides sisejulgeolekuministeeriumiga ajutiselt laiendanud konsulaarametnike võimalust loobuda samas kategoorias mitteimmigrandiviisat taotlevatele isikutele intervjuu nõudest. Varem said intervjuust loobuda ainult need taotlejad, kelle mitteimmigrandi viisa aegus viimase 24 kuu jooksul. Sekretär on pikendanud antud aegumistähtaega ajutiselt 48 kuuni. See uuendus jääb kehtima kuni 31. detsembrini 2022. Soovitame tungivalt, et taotlejad, kes vastavad nendele kriteeriumidele, järgiksid juhiseid, mis käsitlevad taotluse esitamist posti teel (intervjuust loobumine) ja EI broneeriks viisaintervjuud. Vt juhiseid siit. ustraveldocs.com.


Kõik 1. oktoobril 2022 või pärast seda tehtud maksed mitteimmigrantide viisataotluse lõivu (tuntud ka kui MRV lõiv) eest kehtivad 365 päeva alates MRV lõivu tasumise kviitungi väljastamisest. Taotlejad peavad selle 365-päevase ajavahemiku jooksul broneerima intervjuu aja või esitama taotluse Interview Waiver kaudu (ilma intervjuuta). Pange tähele, et taotlejad peavad oma intervjuu broneerima või Interview Waiver kaudu taotluse esitama 365 päeva jooksul. Ei ole nõuet, et intervjuu peab toimuma 365 päeva jooksul. Kõiki enne 1. oktoobrit 2022 väljastatud MRV tasude maksmise kviitungeid pikendati kuni 30. septembrini 2023 ja need jäävad kehtima kuni selle kuupäevani.