Reisikorraldaja

Sellel lehel:

Ülevaade

Kui olete reisikorraldaja, kes sageli registreerib teisi reisijaid intervjuule, siis saate meie võrgusüsteemis luua reisikorraldaja profiili. Selle funktsiooni abil saate kõigi klientide andmeid oma profiilis hallata ja jälgida. Teil pole vaja enam iga taotleja jaoks eraldi profiili luua. Nii saate paljude klientide intervjuude aega määrata, muuta, tühistada ja kinnitada ühel kuval. Teil ei ole enam vaja paljusid profiilinimesid ja paroole teada ning klientide intervjuude andmeid mitmel profiilil jälgida. See funktsioon ei puuduta grupiintervjuule registreerimist ega teisi kohalike viisaprogrammide alla kuuluvaid programme.

Kui soovite mitme ühes grupis reisiva taotleja eest korraga maksta, siis klõpsake siin.

Oluline teave
  1. Kui taotleja soovib taotleda eelisjärjekorras või kiirkorras intervjuud, siis ärge registreerige teda sellele reisikorraldaja profiilil. Sel juhul peab taotleja end ise üksikisikule määrarud viisil intervjuule registreerima.
  2. Kui registreerite intervjuule mitu taotlejat ühe sessiooni käigus, siis on kõigil neil grupiliikmetel intervjuu ühel ja samal kuupäeval. Kui taotlejad ei reisi koos, siis tuleb neile intervjuuajad määrata eri sessioonide käigus. Neil kõigil peab olema intervjuu jaoks eraldi kuupäev.
  3. Grupiintervjuutaotlusi ei saa reisikorraldajad teha. Grupiintervjuutaotlused tuleb esitada tavapäraste profiilide kaudu. Lisateabe saamiseks vaadake grupiintervjuude registreerimise juhiseid.

Reisikorraldaja profiilile juurdepääsu ja mitme intervjuu andmete haldamise juhised

1. etapp

Logige sisse meie võrgutaotlussüsteemi ja looge profiil. Kui teil on juba profiil olemas, vaadake kohe 2. etappi.

2. etapp

Saatke e-kiri aadressil travel-coordinator@ustraveldocs.com, teema reale kirjutage UID-number. Selle abil saate õiguse taotlejaid intervjuule reisikorraldajana registreerida. UID-numbri leiate kuva parempoolsest osast kasutajanime kõrvalt. Mitte midagi muud te kirjutama ei pea, e-kirja keha võib tühjaks jääda.

Alloleval ekraanipildil on näidatud, kust te pärast oma profiili sisselogimist UID-numbri leiate.

UID Location

3. etapp

Oodake viis minutit, sest teie profiili töödeldakse. Seejärel klõpsake vasakpoolses ülanurgas olevat linki Avaleht. Nüüd näete, et teie juhtpaneeli ja menüü elemente on muudetud. Vasakpoolses menüüs on valikud Otsi intervjuuandmeid ja Intervjuude ajalugu.

UID Location

4. etapp

Kui olete valmis intervjuu aega määrama, klõpsake valikul Määra intervjuu aeg. Seejärel peate täitma vormi, kuhu lisate viisa tüübi, konsulaarasutuse, viisa kategooria, viisa klassi ja taotleja andmed. Süsteem palub teil kliendi viisaintervjuu jaoks kuupäeva valida ja kinnitusandmed sisestada.

5. etapp

Võite jätkata klientide lisamist oma profiilile ja määrata veel intervjuuaegu. Kui soovite vaadata eelnevalt määratud intervjuuaegu, võite klõpsate linki Otsi intervjuuandmeid või vaadata intervjuude ajalugu.

Intervjuude ajaloost näete kõikide enda määratud intervjuude andmeid. Kui klõpsate rohelist plussmärki, näete kliendiandmete lühiülevaadet, nt viisaintervjuu kuupäeva, viisakategooriat, taotleja e-posti aadressi ja UID-numbrit. Kliendiloendit saate korraldada ka intervjuu kuupäeva, viisatüübi või -oleku alusel.

Märkus. Intervjuuandmete ajaloo valikus kuvatakse ainult teatud arv süsteemi salvestatud kirjeid. Seetõttu ei saa seda teavet kasutada viitena teie andmebaasis olevatele kirjetele.

UID Location

Valiku Otsi intervjuuandmeid abil saate klientide andmeid vaadata ja muuta. Nagu allolevalt ekraanipildilt on näha, saate avada kinnituslehe, muuta intervjuu aega, uuendada dokumentide kohaletoimetamise teavet või tühistada kliendi intervjuu.

UID Location

Lisateave

MÄRKUS. Kui muudate oma isikliku profiili reisikorraldaja profiiliks, ei saa te ennast intervjuule registreerida. Enda intervjuu aja määramiseks saatke uus kiri aadressil travel-coordinator@ustraveldocs.com, teema reale kirjutage UID-number. Sellega inaktiveeritakse teie reisikorraldaja profiil. Kui määrate iseendale intervjuu aega, peate kõik eelnevalt registreeritud intervjuud teisaldama kuvale Ülalpeetavad. Kui olete iseennast intervjuule registreerinud, saatke veel kord e-kiri ning teie juurdepääs taastatakse.