Grupiintervjuud

Sellel lehel:


Ülevaade

Grupp suurusega 10 või rohkem inimest, kes reisivad koos samal eesmärgil, võib taotleda eriintervjuu aega. Grupid on näiteks esinejate trupp, kes läheb USAsse esinemistuurile, spordimeeskonnad, piloodid või oskustöölised, kes reisivad koolituse või treeningu eesmärgil või õpilasgrupid. Grupiintervjuud taotledes palume kindlasti lisada reisieesmärgi detailne kirjeldus ja grupiintevjuu toimumise eelistatud kuupäev. Kui eelistate kindlat kuupäeva, palume see lisada väljale “Reisieesmärk”. Saatkond/Konsulaat võib neid eelistusi intervjuu aja määramisel arvesse võtta. Kui grupis on vähem kui 10 inimest, ei ole võimalik grupiintervjuu aega taodelda.

Taotlemisjuhised

1. etapp

Määratud grupijuht avab veebipõhise intervjuusüsteemi ja klõpsab valikul Grupiintervjuu registreerimise taotlemine ning esitab grupiintervjuu taotluse. Klienditeeninduse kaudu ei ole võimalik taotlust esitada. Pärast taotluse esitamist oodake USA saatkonnast või konsulaadist vastust, mis saabub e-posti teel.

Palun ÄRGE lisage grupi- ja/või pereliikmeid enne, kui olete saanud e-kirja Saatkonnast või Konsulaadist, et teie grupiintervjuu taotlus on rahuldatud. Alles peale selle kinnituse saamist võite grupi- ja/või pereliikmed lisada.

2. etapp

Kui USA saatkond või konsulaat kiidab taotluse heaks, saadetakse grupijuhile e-kiri, milles palutakse tal uuesti oma profiilile naasta, et määrata intervjuu aeg igale grupi liikmele. Klienditeeninduse esindaja ei saa grupi intervjuude aega määrata, kuid ta võib vastata teie küsimustele. Kui USA saatkond või konsulaat lükkab grupiintervjuu taotluse tagasi, teavitatakse sellest e-kirja teel. Sellisel juhul peab iga grupi liige end individuaalsele intervjuule registreerima.

Märkus. Taotluse jaatav või eitav vastus saabub aadressilt no-reply@ustraveldocs.com. Mõned e-posti rakendused suunavad tundmatutelt saatjatelt pärinevad kirjad rämpspostikausta. Kui te ei ole e-postiteatist saanud, siis vaadake, kas see ei ole sattunud rämpspostikausta.

3. etapp

Iga grupi liige peab maksma viisa taotlemise tasu. Kui soovite mitme ühes grupis reisiva taotleja eest korraga maksta, edastatakse teile ainult üks kviitunginumber ülekande kohta ning seda numbrit peate kasutama iga makstud kehtiva MRV-tasu puhul.

Viisatüübid ja taotlemistasud – jaotatud viisatüübi alusel
Viisatüüp Kirjeldus Tasu Vali hulk
B Äri-/turismiviisa $160
C-1 Transiidiviisa $160
C-1/D Transiitreisijad ja lennufirmade meeskonnad $160
D Laeva/õhusõiduki meeskondade viisa $160
E Lepingukaupmehe/-investori, Austraalia kõrgharidusega spetsialisti viisa $205
F Tudengiviisa (akadeemiline viisa) $160
H Ajutise/hooajatöölise ja töö-, praktikaviisa $190
I Ajakirjanduse ja meediaviisa $160
J Vahetusprogrammis osaleja viisa $160
K USA kodaniku kihlatu või abikaasa viisa $265
L Ettevõttesisene vahetusviisa $190
M Õpilasviisa (kutseharidus) $160
O Erakordsete võimetega isiku viisa $190
P Sportlaste viisad. Artisti ja meelelahutaja viisa $190
Q Rahvusvahelises kultuurivahetusprogrammis osaleja viisa $190
R Vaimuliku viisa $190
T Inimkaubanduse ohvri viisa $160
TN/TD NAFTA-raames töötava spetsialisti viisa $160
4. etapp

Iga grupiliige peab täitma mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vormi ja printima kinnituslehe.

5. etapp

Grupijuht naaseb oma profiilile veebipõhises intervjuusüsteemis ja kõpsab nuppu Grupiintervjuu registreerimise taotlemine, et määrata grupi intervjuude ajad. Tal peavad iga grupiliikme kohta olema järgmised andmed.

  • Grupiliikme pass, kust leida taotleja täisnimi, passi number, sünniaeg, passi aegumiskuupäev ja muud olulised andmed, mis asuvad passi elulooliste andmete leheküljel.
  • Grupiliikme viisa taotlemise tasu kviitungi number. Kui te numbrit ei leia, siis klõpsake siin.
  • 10-kohaline triipkoodi number, mis asub grupiliikme DS-160-vormi kinnituslehel.
6. etapp

Grupijuht valib heakskiidetud grupiintervjuu taotluse, mis vastab õigele grupile. Kui grupijuht registreerib gruppe intervjuule sageli, siis tuleb kindlasti jälgida, et valitakse õige grupitaotlus.

7. etapp

Kõik grupiliikmed lisatakse grupijuhi profiilile kui „ülalpeetavad”. Grupijuht saab valida, kas ta on grupiliige või mitte.

8. etapp

Grupp saabub oma viisaintervjuude kuupäeval USA saatkonda või konsulaati. Iga liige peab kaasa võtma intervjuu registreerimislehe prinditud koopia, täidetud DS-160-vormi kinnituslehe, ühe viimase kuue kuu jooksul tehtud foto ning oma praeguse ja kõik vanad passid. Kui teil need dokumendid puuduvad, siis teie taotlust vastu ei võeta.

Oluline teave
  • Kui grupitaotlus on heaks kiidetud, peab grupp piiratud aja jooksul läbima kõik kuus etappi. Tavaliselt on ajaline piir seitse päeva, kuid grupijuht peaks seda e-kirjana saabunud kinnitusteatest järele vaatama. Kui taotlus aegub, peab grupijuht kogu taotlusprotsessi uuesti alustama ja uue taotluse esitama.
  • Grupijuht läbib grupiliikmete eest 1., 2., 3. ja 5. etapi. Iga taotleja peab DS-160-vormi ise täitma.
  • Kui grupiliige on juba ise intervjuu aja määranud, ei saa ta enam grupiliikmena viisat taotleda. Tal on individuaalne viisaintervjuu.
  • Kui grupi koosseisus olevad taotlejad taotlevad viisat heakskiidetud I-797-elamis-/tööloa avalduse alusel (nt H2A-, H2B- või H3-viisade taotlejad), peab grupijuht taotlemise osana 1. etapi käigus üles laadima heakskiidetud I-797-dokumendi loetava koopia.

Märkus: Kui teil on lisaküsimusi grupintervjuu registreerimise kohta, siis palun külastage Grupiintervjuude registreerimise õpetuse lehekülge täiendavate juhiste saamiseks.