Diplomaatilised ja valitsusametnikud

Sellel lehel:

Ülevaade

G-1–G-4-viisad võidakse väljastada diplomaatidele ja teistele valitsusametnikele ametireisideks Ameerika Ühendriikidesse. Diplomaatidele ja teistele valitsusametnikele vajalik viisatüüp oleneb tavaliselt nende USA-sse suundumise eesmärgist. A-, G- ja NATO-viisade taotlejad peavad vastama väga spetsiifilistele nõutele, mis on sätestatud USA immigratsiooniseaduses.

Eesti kodanike A-1-, A-2-viisade ja G-1–G-4-viisade taotlused tuleb saata USA saatkonna konsulaarosakonda Välisministeeriumi kaudu. Kolmandate riikide kodanike A-1- ja A-2-viisade taotlused võib saata kullerteenusega USA saatkonna konsulaarosakonda akrediteeritud diplomaatilistest esindustest. Kõigi A-1-, A-2-viisade ja G1–G-4-viisade taotlustega peab kaasnema diplomaatiline noot.

G-1–G-4-viisad võib esitada otse USA saatkonnale, helistage ette numbril 668-8100. Kõigi G-1–G-4-viisade taotlustega peab kaasnema diplomaatiline noot. Rahvusvaheliste organisatsioonide puhul tuleb esitada ametlik dokument, milles palutakse väljastada G-viisa. Ärge selle saidi kaudu MRV-viisataotlustasu makske, seda ei tagastata.

Lisateave

Lisateabe saamiseks tutvuge selle veebisaidiga või võtke ühendust oma valitsusameti või asutuse haldusosakonnaga, kes vastutab viisade väljastamise eest.

Riigidepartemangu veebisaidilt saate lisateavet selle kohta, millised nõuded kehtivad diplomaatiliste ja ametiviisade puhul, ning täpsemat teavet A-viisade ja G-viisade kohta.