Viisatüübid

Sellel lehel:


Ülevaade

Tavaliselt peab välisriigi kodanik, kes soovib reisida Ameerika Ühendriikidesse, hankima endale viisa. Ajutiseks USA-s viibimiseks on vajalik mitteimmigrandiviisa, USA kui alalise elukoha puhul on vajalik immigrandiviisa. Viisavabadusprogrammis osalevate riikide kodanikel võib olla võimalus külastada Ameerika Ühendriike ilma viisata. Kõik isikud, kes reisivad USA-sse viisavabadusprogrammi raames, peavad enne USA-sse reisimist saama loa elektroonilise reisiloa taotlemise (ESTA) süsteemi kaudu.

Kui teie riik ei osale viisavabadusprogrammis või kui sõidate USA-sse õppima, töötama vahetusprogrammis osalema või teil on on mõni muu reisieesmärk, mis ei ühti B-viisale kehtivatega, siis vajate te mitteimmigrandiviisat.

Viisa ei garanteeri pääsu Ameerika Ühendriikidesse. Viisa lihtsalt näitab, et USA konsulaarametnik on kindlaks teinud, et vastate kõigile vajalikele nõuetele, et taotleda teatud eesmärgil USA-sse sisenemist.

Mitteimmigrandiviisad

Mitteimmigrandiviisa on ette nähtud turistide, äriga tegelevate isikute, õpilaste või kõrgharidusega spetsialistide joaks, kes soovivad USA-s teatud aja viibida, et täita teatud eesmärke. USA viisaseaduste ja eeskirjade kohaselt peavad enamik mitteimmigrandiviisa taotlejaist konsulaarametnikule tõendama, et neil oma elukohariigiga tugevad sidemed ning et nad kavatsevad pärast ajutist USA-s viibimist sealt lahkuda.