Viisatasud

Sellel lehel:


Ülevaade

Enne mitteimmigrandiviisa taotlemist peavad viisataotlejad (sh lapsed) maksma tagastamatut ja mitteedastatavat (üleandmisõiguseta) viisa taotlemise tasu, millele vahel viidatakse ka kui MRV-tasule. Viisa taotlemise tasu maksmine on kohustuslik, ükskõik kas viisa väljastatakse või mitte. Tasu suurus oleneb taotletava viisa tüübist. Võib-olla peate maksma ka viisa väljastamise tasu, olenevalt teie kodakondsusest või taotletava viisa tüübist. Sellel veebilehel on kirjas igat tüüpi mitteimmigrandiviisade taotlemise tasud.

Pidage silmas, et siin on esitatud ainult mitteimmigrandiviisade taotlemise tasud.

Makseteave

Kuigi tasud on esitatud USA dollarites, tuleb makse teha kohalikus valuutas. Tasu võite maksta kõigi suuremate pankade kaudu. Lisateavet makseviiside kohta leiate siit.

Piirangud

Teie viisatasu on tagastamatu ning te ei saa seda teisele isikule üle kanda. Pärast taotlemistasu maksmist saate kviitungi.

Kõik 1. oktoobril 2022 või pärast seda tehtud maksed mitteimmigrantide viisataotluse lõivu (tuntud ka kui MRV lõiv) eest kehtivad 365 päeva alates MRV lõivu tasumise kviitungi väljastamisest. Taotlejad peavad selle 365-päevase ajavahemiku jooksul broneerima intervjuu aja või esitama taotluse Interview Waiver kaudu (ilma intervjuuta). Pange tähele, et taotlejad peavad oma intervjuu broneerima või Interview Waiver kaudu taotluse  esitama 365 päeva jooksul. Ei ole nõuet, et intervjuu peab toimuma 365 päeva jooksul. Kõiki enne 1. oktoobrit 2022 väljastatud MRV tasude maksmise kviitungeid pikendati kuni 30. septembrini 2023 ja need jäävad kehtima kuni selle kuupäevani.

Viisatüübid ja taotlemistasu suurused

Taotlemistasud on kirjas allpool ja need kehtivad ühe viisa taotluse kohta Kõige levinumate viisatüüpide taotlemistasu on 160 USD. See kehtib turisti-, äri-, tudengi- ja vahetusprogrammiviisadele. Enamiku tööloa avaldusel põhinevate viisade (nt töö- ja vaimulike viisad) taotlemise tasu on 190 USD. K-viisade tasu on 265 USD ja E-viisade tasu on 205 USD. Allolevates tabelites on esitatud põhilised viisatüübid ja nende tasud.

Viisatüübid ja taotlemistasud – jaotatud tasu suuruste alusel
Tasu (USD) Tasu (EUR) Viisatüüp Kirjeldus
$160 N/A B Äri-/turismiviisa
$160 N/A C-1 Transiidiviisa
$160 N/A D Laeva/õhusõiduki meeskondade viisa
$160 N/A F Tudengiviisa (akadeemiline viisa)
$160 N/A I Ajakirjanduse ja meediaviisa
$160 N/A J Vahetusprogrammis osaleja viisa
$160 N/A M Õpilasviisa (kutseharidus)
$160 N/A T Inimkaubanduse ohvri viisa
$160 N/A TN/TD NAFTA-raames töötava spetsialisti viisa
$160 N/A U Kuritegevuse ohvri viisa
$190 N/A H Ajutise/hooajatöölise ja töö-, praktikaviisa
$190 N/A L Ettevõttesisene vahetusviisa
$190 N/A O Erakordsete võimetega isiku viisa
$190 N/A P Sportlaste viisad. Artisti ja meelelahutaja viisa
$190 N/A Q Rahvusvahelises kultuurivahetusprogrammis osaleja viisa
$190 N/A R Vaimuliku viisa
$265 N/A K USA kodaniku kihlatu või abikaasa viisa
$205 N/A E Lepingukaupmehe/-investori, Austraalia kõrgharidusega spetsialisti viisa
Viisatüübid ja taotlemistasud – jaotatud viisatüübi alusel
Viisatüüp Kirjeldus Tasu (USD) Tasu (EUR)
B Äri-/turismiviisa $160 N/A
C-1 Transiidiviisa $160 N/A
D Laeva/õhusõiduki meeskondade viisa $160 N/A
E Lepingukaupmehe/-investori, Austraalia kõrgharidusega spetsialisti viisa $205 N/A
F Tudengiviisa (akadeemiline viisa) $160 N/A
H Ajutise/hooajatöölise ja töö-, praktikaviisa $190 N/A
I Ajakirjanduse ja meediaviisa $160 N/A
J Vahetusprogrammis osaleja viisa $160 N/A
K USA kodaniku kihlatu või abikaasa viisa $265 N/A
L Ettevõttesisene vahetusviisa $190 N/A
M Õpilasviisa (kutseharidus) $160 N/A
O Erakordsete võimetega isiku viisa $190 N/A
P Sportlaste viisad. Artisti ja meelelahutaja viisa $190 N/A
Q Rahvusvahelises kultuurivahetusprogrammis osaleja viisa $190 N/A
R Vaimuliku viisa $190 N/A
T Inimkaubanduse ohvri viisa $160 N/A
U Kuritegevuse ohvri viisa $160 N/A
TN/TD NAFTA-raames töötava spetsialisti viisa $160 N/A

Viisade tüübid ja tingimused, mille korral tasu ei ole vajalik

  • A-, G-, C-2-, C-3-, NATO- ja diplomaatiliste viisade taotlejad (nagu on määratud föderaalregistri dokumendis 22 CFR 41.26);
  • Taotlejad, kes on J-viisade omanikud ning kes osalevad teatud USA valitsuse rahastatavates haridus- ja kultuurivahetusprogrammides.
  • Masinloetava viisa asendamisel ühe aasta jooksul pärast viisa väljastamist, sest algne viisa ei olnud nõuetekohaselt trükitud või viisa tuleb uuesti väljastada taotlejast mitteoleneval põhjusel.
  • Rahvusvahelistes lepingutes osalejatest taotlejad, sh Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peakorterisse suunduvad rahvusvahelise vaatlusmissiooni liikmed ja töötajad, kelle on heaks kiitnud ÜRO Peaassamblee, ning nende lähimad perekonnaliikmed.
  • Teatud heategevusteenuste pakkumise eesmärgil reisivad taotlejad.
  • Ametireisile suunduvad USA Valitsuse töötajad.
  • Teenistusülesannete täitmisel hukkunud USA Valitsuse töötaja ema, isa, õde, vend, abikaasa või laps, kes reisib eesmärgiga osaleda töötaja matusetalitusel ja/või muldasängitamisel; või teenistusülesannete täitmisel raskelt vigastada saanud USA Valitsuse töötaja ema, isa, õde, vend, abikaasa või laps, kes reisib eesmärgiga külastada töötajat ravi või taastumise ajal.

Muud tasud

Teatud juhtudel tuleb maksta täiendavad viisatasud otse riiklikule viisakeskusele, USA saatkonnale või konsulaadile või sisejulgeolekuministeeriumile.

Mitteimmigrandiviisade väljastamise tasud

Teatud riikidest pärit taotlejad peavad võib-olla pärast taotluse heakskiitmist maksma viisa väljastamise tasu. Need tasud lähtuvad "vastastikkuse põhimõttest" (tasudest, mida teine riik küsib USA kodanikult sarnast tüüpi viisa eest). Ameerika Ühendriigid püüavad sellise tasu võtmise eest kui vähegi võimalik hoiduda. Kui aga välisriigi valitsus kehtestab USA kodanikele teatud tüüpi viisade eest selliseid tasusid, siis kehtestab USA valitsus selle riigi kodanikele sarnast tüüpi viisade eest „vastutasu“. Vaadake Riigidepartemangu veebisaiti, et leida rohkem teavet viisade väljastamise tasude kohta ning et teha kindlaks, kas väljastamistasud kehtivad ka teie riigi kodanikele.

SEVIS-e tasud

Õpilas- ja vahetusprogrammi teabesüsteem (SEVIS) on Interneti-põhine süsteem, mis jälgib F-, M- ja J-viisaga programmis osalejaid (ja nende pereliikmeid) alates sellest, kui nad saavad kätte algdokumendi (kas I-20- või DS-2019-vorm), kuni ajani, kui nad lõpetavad kooli / lahkuvad koolist või lõpetavad programmi / lahkuvad programmist.

F-, M- ja J-viisade põhitaotlejate teave: Võtke ühendust oma USA-s asuva kooliga, et teha kindlaks, kas teie andmed on sisestatud SEVIS-süsteemi. Peale viisa taotlemise tasu peate maksma ka SEVIS-e tasu. Mitteimmigrantidest õpilastel, kes esitavad I-20-avalduse vormi, tuleb SEVIS-e tasuna maksta 350 USD. Enamikul DS-2019-avalduse vormiga vahetusprogrammis osalejatel on SEVIS-e tasu suurus 220 USD. USA saatkonnas ja konsulaadis seda makset teha ei saa. SEVIS-e tasu maksmise juhised leiate siit.

SEVIS-e tasust vabastatud isikud

USA valitsuse sponsoreeritavate programmides (koodidega G-1, G-2, G-3, G-7 algavad programmid) osalejad ei pea SEVIS-e tasu maksma.

L-tööviisa taotlemiseks vajaliku üldise tööloa avalduse tasud (Pettuse Tõkestamise ja Avastamise Tasu)

Esmakordsed põhitaotlejad, kes vastavad üldise tööloa avaldusega L-1-Viisa nõuetele, peavad tasuma Pettuse Tõkestamise ja Avastamise Tasu 500 USA dollarit.Seda tasu saab maksta intervjuu päeval Ameerika Saatkonnakonsulaarosakonna kassas. Kui sellele järgnev L-1-viisa taotlus põhineb uuel I-129S vormil, siis tuleb Pettuse Tõkestamise ja Avastamise Tasu uuesti maksta.