Pangateave ja makseviisid / Viisatasu maksmine

Sellel lehel:


Ülevaade

Enamik viisataotlejaid, sh lapsed, peavad USA viisa taotluse esitamisel maksma masinloetava viisa (MRV) tasu. See USA valitsuse kehtestatud tasu on viisa menetlemise tasu, mille peab maksma, olenemata sellest, kas viisa väljastatakse või mitte.

MRV-tasu on tagastamatu ja mitteedastatav (üleandmisõiguseta). Enne taotluse esitamist peavad taotlejad kindlaks tegema, kas nad vajavad USA-sse reisimiseks viisat.

Viisat ei ole vaja näiteks järgmistel juhtudel (loend ei ole lõplik).

 • Kui taotlete A- või G-viisat ametireisiks, ei pea te MRV-tasu maksma
 • Kui taotlete J-viisat, et osaleda USA valitsuse sponsoreeritavas programmis (koodidega G-1, G-2, G-3 ja G-7 algavad programmid), ei pea te MRV-tasu maksma
 • Kui teil juba on reisi eesmärgiga ühtiv kehtiv viisa olemas, ei pea te enam viisat taotlema
 • Kui olete Kanada või Bermuda kodanik (kuid ei taotle A-, E-, G-, K- või V-kategooriasse kuuluvat viisat), ei vaja te viisat

Kui te aga peate viisat taotlema, siis järgige allolevaid maksejuhiseid. Enne kui taotlejad saavad viisaintervjuu aja määrata, peab neil olema viisatasu makstud. Taotlejatel, kellel on oma viisa tüübile vastav tasu maksmata, ei pruugi olla võimalik intervjuu aega määrata.

Kui viisataotleja on esmase intervjuu aja määranud, saab ta seda muuta ainult piiratud arv kordi. Kui te määratud ajal intervjuule ei ilmu, võidakse teilt uue intervjuu aja määramisel jälle MRV-tasu nõuda. Planeerige oma aega nii, et saaksite viisaintervjuule tulla ega peaks uuesti viisa taotlemise tasu maksma. Viisa taotlemise tasu tagasi ei maksta.

NB! Viisataotlejad võivad intervjuu aega ainult piiratud arv kordi muuta. Planeerige oma aega nii, et saaksite viisaintervjuule tulla ega peaks uuesti viisa taotluse tasu maksma. Viisa taotlemise tasu tagasi ei maksta.

Väljastamistasu (vastastikkustasu)

Võib-olla peate maksma ka viisa väljastamise tasu, olenevalt teie kodakondsusest või taotletava viisa tüübist. See ei ole MRV-tasu ning selle maksmine ei ole intervjuu aja määramise eeltingimus. Ärge seda tasu enne intervjuu aja määramist makske. See tuleb vajadusel tasuda USA saatkonnas või peakonsulaadis toimuva intervjuu ajal.

Selle tasu suuruse teavet vaadake sellelt lehelt.

Viisatasu maksmise juhised

Eestis on võimalik viisa tasu maksta Interneti kaudu või ükskõik millise panga kontoris. Kõigepealt peate end viisa taotlemise veebisaidil registreerima. Seejärel valige Määra intervjuu aeg, et näha täpsemat makseteavet. Vaadake allolevaid üksikasjalikke juhiseid.

1. etapp

Logige sisse meie võrgutaotlussüsteemi ja looge profiil. Nii tagate, et maksate nõuetekohase tasu, mis jõuab õigel ajal kohale. Väärtused kuvatakse USA dollarites (USD), kuid tasu saab maksta eurodes (EUR). Rohkem teavet viisataotlustasude kohta leiate sellelt lehelt.

2. etapp

Klõpsake ekraanil vasakpoolse menüü valikul Intervjuu aja määramine. Lisage järgmine teave: viisa tüüp, konsulaarasutus, viisa kategooria ja viisa klass.

3. etapp

Kui olete jõudnud maksekuvale, klõpsake makseviisi valimiseks valikul Makseviisid. Täpsema makseteabe leiate allolevast jaotisest Tasu maksmise viisid.

EURODES esitatud summad põhinevad konsulaartasude vahetuskursil, mille on määranud USA Riigidepartemang. Taotlejatel, kellel on oma viisa tüübile vastav tasu maksmata, ei pruugi olla võimalik intervjuu aega määrata.
4. etapp

Valige sobiv makseviis ja tehke makse. Viisatasu maksmisel nõustute, et tegemist on viisataotluse menetlemise tagastamatu tasuga, mille maksmine on viisataotluse menetlemise eeltingimus. See tasu ei tähista taotlejaga sõlmitud lepingu olemasolu ega garanteeri viisa taotluse rahuldamist. Tasu tagasi ei maksta, vaatamata sellele, kas taotlus kiidetakse heaks või mitte.

5. etapp

Ükskõik millise makseviisi valite, peate kindlasti alles hoidma CGI-viitenumbri või tehingunumbri. Ilma CGI-numbri või tehingunumbrita intervjuu aega määrata ei saa.

6. etapp

Kui olete viisa tasu maksnud, saate intervjuu aja määrata. Vaadake allolevat viisa taotlemise tasu maksete töötlemise ajakava. Logige oma profiilile sisse ja järgige jaotise Intervjuu aja määramine juhiseid, mis selgitavad, kuidas CGI-viitenumbrit kasutada.

Tasu maksmise viisid

Ülekanne Interneti-panga kaudu

Võite MRV-tasu maksta oma Interneti-panga konto kaudu. Teie pank võib teilt EFR-tehingute (elektrooniline rahaülekanne) eest tasu võtta.Kui taotlete viisat pere- või grupiga, võite tasuda viisatasu ühismaksena kőigi liikmete eest.

 1. Kui logite oma profiilile sisse ja asute maksekuval, valige makseviisiks ülekanne Interneti-panga kaudu. Ekraanil kuvatakse teie unikaalne CGI-viitenumber. See number on vajalik teie Interneti-makse töötlemisel.
 2. Tehke CGI-viitenumbri kohta ainult üks makse, sest tasu tagasi ei maksta. Hoidke CGI-viitenumber, mida kasutate Interneti-panga ülekande ajal, kindlasti alles. Selle numbriga tõendate, et vajalik tasu on makstud, ning te saate loa viisa intervjuu aja määramiseks. Viisa taotleja vastutab selle eest, et number on olemas.
 3. Sisestage CGI-viitenumber väljale “viide/ülekande selgitus/ülekande ID”, mis asub teie Interneti-panga ülekande lehel. Ärge CGI-numbrit muutke ning ärge lisage sinna muud teavet. Kui te CGI-viidet ei esita, siis teie makset ei kinnitata.
 4. Sisestage oma Interneti-panga vormile järgmised makse saaja andmed.
  Panga nimetus: Bank of America Merrill Lynch
  IBAN: GB98 BOFA 1650 5059 0580 18
  Viide / ülekande selgitus: CGI-viitenumber
  Summa: xxx.00 EUR
  SWIFT-/BIC-kood: BOFAGB22
  Makse saaja: Stanley Associates Inc.
CGI-viitenumbrit võite kasutada oma viisataotlusel ainult peale seda, kui makse on teie panga poolt teostatud ja viisalõiv on laekunud CGI-le. Maksete töötlemise aja kohta leiate lisainfot Intervjuu aja määramise lehel.
Veebipõhine ülekanne deebetkaart

Mitteimmigrandiviisa taotlemise (NIV) tasu on kõige mugavam maksta internetipangas.

 1. Kui logite oma profiilile sisse ja asute maksekuval, valige makseviisiks deebetkaart.
 2. Pärast viisa taotlemise tasu maksmist printige kviitung, kus on vajalikud andmed. Hoidke tehingunumbrit sisaldav kviitung alles. Tehingunumber on vajalik intervjuu aja määramisel. Kviitungit ei saa asendada. Ilma tehingunumbrita intervjuu aega määrata ei saa.

Palume tähele panna, et 24-tunni jooksul on lubatud vaid üks kaardimakse.

 
Sularaha

Mitteimmigrandiviisa (NIV) taotlemise tasu saab mis tahes pangas sularahas maksta. Kui te maksate pangast, kus teil kontot ei ole, võib rakenduda lisatasu. Kui taotlete oma perekonna või grupi jaoks mitut viisat, on vajalik vaid ÜKS makse.

 1. Kui logite oma profiilile sisse ja asute maksekuval, võite makseviisiks valida Sularaha.
 2. Printige deposiidikviitung, millel on unikaalne CGI-viitenumber, mille peate sularahamaksele lisama. Tehke CGI-viitenumbri kohta ainult üks makse, sest tasu tagasi ei maksta.
 3. Kui lähete panka viisatasu maksma, võtke kaasa täidetud deposiidikviitung. Lisage CGI-viitenumber makseandmetele. Kui te CGI-viitenumbrit ei esita või ei maksa deposiidikviitungil märgitud täpset eurodes olevat summat, siis ei saa te intervjuu aega määrata.
 4. Pärast makse saamist annab kassiir teile kviitungi. Hoidke kviitung maksetõendina alles.
Lisatasud: Kui maksate selle tasu kolmandast isikust pangas, võidakse makse eest tasu võtta. Kui soovite kiirülekannet, võidakse selle eest tasu võtta.
CGI-viitenumbrit võite kasutada oma viisataotlusel ainult peale seda, kui makse on teie panga poolt teostatud ja viisalõiv on laekunud CGI-le. Maksete töötlemise aja kohta leiate lisainfot Intervjuu aja määramise lehel.

Intervjuu aja määramine

Ükskõik kas määrate intervjuu aja võrgus või klienditeeninduse kaudu, vajate kviitungile märgitud CGI-viitenumbrit või tehingunumbrit.

Vaadake allolevat tabelit, kus on kirjas maksete töötlemise ajakava.

Viisa taotlemise tasu maksete töötlemise ajakava
Makseviis Intervjuu aja määramine Kviitunginumber intervjuu aja määramiseks
deebetkaart Kohe pärast veebipõhist makset Tehingunumber
Ülekanne Interneti-panga kaudu Pärast kl 13.00 järgmisel tööpäeval (kui makse on tasutud enne kl 15.00) CGI-viitenumber
Sularahas pangakontoris Pärast kl 13.00 järgmisel tööpäeval (kui makse on tasutud enne kl 15.00) CGI-viitenumber