221(g)-põhiste dokumentide edastamine

Sellel lehel:


Ülevaade

USA saatkond või konsulaat võib teile anda 221(g) kirja, milles palutakse teil esitada täiendavaid dokumente või teavet seoses teie viisataotlusega. Teie taotlus jääb USA saatkonda või konsulaati ootele, kuni te need dokumendid esitate.

Kõik dokumendid ja teave, mida nõutakse 221(g) kirjas, tuleb esitada ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil saite 221(g) kirja. Kui te ei esita nõutud teavet ühe aasta jooksul, peatatakse teie viisataotlus. Te peate esitama uue viisataotluse ja tasuma kõik sellega seotud tasud, et jätkata viisataotluse menetlemist.

Kuidas 221(g)-põhiseid dokumente edastada

Elektrooniliste koopiate e-maili teel saatmine

Kui teilt paluti dokumentide koopiad elektrooniliselt, saatke need PDF failina saatkonda või konsulaati, kust teile väljastati 221(g) kiri. Manused ei tohi ületada 3MB.

Koopiad tuleks saata aadressile visatallinn@state.gov

Originaaldokumentide saatmine posti teel

Kui teil paluti originaaldokumendid posti teel saata, siis järgige järgimisi juhiseid.

Palun saatke oma taotlusedokumendid järgnevale aadressile:

USA Saatkond
Konsulaarosakond
Kentmanni 20
15099 Tallinn, Eesti

Kindlasti märkige ümbrikule tagastuse aadress. Soovitame kasutada kullerteenust, mitte tavaposti.