Intervjuu aja määramine

Sellel lehel:


Ülevaade

Tavaliselt peab välisriigi kodanik, kes soovib reisida Ameerika Ühendriikidesse, hankima endale viisa. Ajutiseks USA-s viibimiseks on vajalik mitteimmigrandiviisa, USA kui alalise elukoha puhul on vajalik immigrandiviisa. Viisavabadusprogrammis osalevate riikide kodanikel võib olla ka võimalus külastada Ameerika Ühendriike ilma viisata. Kui te ei vasta viisavabadusprogrammi nõuetele või kui sõidate USA-sse õppima, töötama või osalete vahetusprogrammis, siis peate taotlema mitteimmigrandiviisat.

USA viisa taotlejad peavad isiklikult USA saatkonda või konsulaati intervjuule tulema. Intervjuule saate registreeruda veebisaidi või klienditeeninduse kaudu.

Muud asjakohased dokumendid

Mitteimmigrandiviisa taotlemise intervjuu aja määramiseks on vajalik järgmine teave ja järgmised dokumendid.

  • USA-sse reisimiseks kehtiv pass, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast USA-s viibimist (kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti). Kui teie passi on kantud rohkem kui üks isik, peab iga viisat sooviv isik eraldi taotluse esitama.
  • Viisataotluse tasu (MRV-tasu) maksekviitung.
  • DS-160-vormi kinnitusleht
  • Teie e-posti aadress ja
  • viisa klassist tulenevad dokumendid (tööloa kinnitus tööloapõhiste viisade puhul; lisateavet viisatüüpide ja neid puudutavat teavet leiate siit), kui need on kohaldatavad.

Intervjuuaja muutmise piirangud

Viisataotlejad võivad ainult piiratud arv kordi intervjuu aega muuta. Planeerige oma aega nii, et saaksite viisaintervjuule tulla ega peaks uuesti viisa taotluse tasu maksma.

Veel toiminguid

Intervjuu aja määramine
Intervjuu aja muutmine