Taotlus tagasi lükatud INA 221(g) alusel

Sellel lehel:


Ülevaade

Jaotise 221(g) kohaselt lükatakse taotlus tagasi siis, kui taotlusest puudub oluline teave või taotlus vajab veel administratiivset menetlemist. Teid intervjueeriv konsulaarametnik teavitab intervjuu lõppedes, kas teie taotlus lükatakse 221(g) alusel tagasi, sest vajalik on täiendav teave. Konsulaarametnik teatab teile, kas taotlus vajab veel administratiivset menetlemist või palub teil esitada täiendavat informatsiooni.

Kui täiendav informatsioon on vajalik, annab konsulaarametnik teile teada, kuidas see edastada. Kui teie viisataotlus lükatakse jaotis 221(g) alusel tagasi, teavitatakse teid sellest kirjalikult viidates ka vajalikele dokumentidele, kui neid on.

Kui saatkond või konsulaat palub teilt täiendavat informatsiooni või dokumente, siis peate need dokumendid viima Eesti Posti kontorisse. Sellel veebilehel on kirjas, kuidas edastada oma dokumendid USA saatkonda või konsulaadile.

Administratiivne menetlemine

Mõned tagasi lükatud viisataotlused on tagasi lükatud jaotis 221(g) alusel seetõttu, et vajalik on veel täiendav menetlemine. Teid intervjueeriv konsulaarametnik teavitab teid intervjuu lõppedes, kui taotlus lükatakse 221(g) alusel tagasi vajaliku täiendava menetlemise tõttu. Täiendava menetlemise kestus varieerub sõltuvalt iga juhtumi konkreetsetest asjaoludest. Enne täiendava menetlemise kohta päringu esitamist tuleb taotlejatel oodata vähemalt 180 päeva alates intervjuu toimumise päevast või täiendavate dokumentide esitamisest, välja arvatud hädaolukorras reisimise korral, mille põhjusteks on tõsised haigused, vigastused või lähedase pereliikme surm.

Taotlejad, kelle juhtumid on tagasi lükatud täiendava menetlemise tõttu, võivad alljärgnevale lingile klikkides pöörduda saatkonna/konsulaadi poole, kus neid intervjueeriti ja kontrollida oma taotluse staatust:

 Kui te olete mitteimmigrandiviisa taotleja, võite kontrollida oma DS-160- ja viisataotluse staatust siin, sisestades linna, kus teid intervjueeriti ning DS-160 triipkoodinumbri. Palun olge teadlik, et teie juhtum võib jääda tagasilükatud staatusesse kuni konsulaarametnik jõuab järeldusele, et te kvalifitseerute antud viisale.