Nõuded ja Tingimused

On this page:


PALUN LUGEGE KÄESOLEVAD NÕUDED JA TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI

Kodulehe kasutamine

Ameerika Ühendriikide (USA) välisministeerium sõlmis CGIga lepingu, et pakkuda USA viisataotlustega seotud üldisi teabe- ja haldusteenuseid. Selle veebisaidi kasutamine toimub vastavalt käesolevatele tingimustele ja peab vastama kõigile kohaldatavatele seadustele ja määrustele.

Keelatud tegevus

Te ei tohi veebilehele ligi pääseda ega seda kasutada automatiseeritud vahenditega, sealhulgas, kuid mitte ainult, robotite, roomikute või skriptide abil.

Te ei tohi veebisaidile ligi pääseda ega seda kasutada mis tahes sobimatul eesmärgil.

Intervjuu aja määramine

 • Selleks, et määrata intervjuu aeg või sisestada viisa kättetoimetamise aadress, peate registreerima ja looma kasutaja veebis.
 • Enne intervjuu aja määramist, peavad taotlejad maksma viisatasu.
 • Kui taotleja ei maksa täpset viisatasu vastavalt oma viisatüübile, võib taotleja jääda ilma õigusest määrata intervjuu aeg.
 • Vabad intervjuu ajad määrab ainult USA saatkond või konsulaat.

MRV tasud

  • MRV-tasu on tagastamatu, viisatasu võib intervjuu aja määramiseks kasutada ühe aasta jooksul alates makse kuupäevast.
  • Ühe viisatasuga võib intervjuu aega muuta piiratud arv kordi. Kui tasu on seostatud konkreetse kasutajaprofiiliga, või juhul kui tasu on juba kasutatud esimese intervjuu aja määramiseks, ei ole võimalik MRV-tasu teisele kasutajale üle kanda.
  • Kõik maksed tuleb teha kohalikus valuutas, makse on intervjuu aja määramiseks kehtiv ainult riigis, kust makse sooritati. MRV-tasu ei ole võimalik üle kanda USA saatkonda või konsulaati väljaspool riiki, kust makse sooritati. Sellisel juhul peab taotleja tasuma uue MRV-tasu riigis, kus soovitakse viisat taotleda.
  • Kui MRV-tasu kantakse üle internetipangas, tuleb internetipanga lehel ülekannet sooritades sisestada viitenumbri/makse põhjuse väljale CGI-viitenumber. Kui ülekandelt puudub CGI-viitenumber või juhul kui CGI-number on muudetud, võib esineda viivitusi makse laekumises.
  • Deebetkaardi makset on ühe profiili piires ühe ja sama debeetkaardiga võimalik sooritada vaid korra 24 tunni jooksul. 
  • Maksete puhul, mis on sooritatud kehtivuse kaotanud deposiidikviitungiga, USD valuutas üle kantud maksete puhul, või maksete puhul, mis on sooritatud kasutades teenuspakkujaid, millele ei ole viidatud meie veebilehel Pangateave ja makseviisid/Viisatasu maksmine, võivad tekkida järgnevad vead: 
   • Viivitused makse laekumises
   • Mittetäielikud maksed, mille puhul peab täissumma maksmiseks sooritama lisamakse
   • Probleemid maksete töötlemises, mille tõttu võib juhtuda, et makse tuleb uuesti sooritada
  • Kui teil on tekkinud viga või te arvate, et teie makse ei õnnestunud, ÄRGE MASKSE TASU TEIST KORDA, SEST SEDA EI TAGASTATA. Soovitame teil kontrollida oma pangakontot. Kui teie pangakonto debiteeriti ja te ei saa oma intervjuud määrata, võtke palun ühendust meie kõnekeskusega, et saada edasist abi.

Muutused tasudes ja maksete töötlemises

    • Immigrandi- ja mitteimmigrandiviisa maksete töötlemine ning tasud ei kuulu CGI pädevusse ja neid võidakse muuta kasutajat eelnevalt teavitamata. CGI ei vastuta muudatuste eest maksete töötlemises ja tasudes, CGI-l on õigus tasusid tõsta.

Klienditeenindus

    • Meie klienditeenindus pakub üldinfot vastavalt USA saatkonna või konsulaadi juhistele
    • Klienditeeninduse esindajad ei saa pakkuda abi DS-160-vormi täitmisel. Samuti ei saa klienditeenindus nõu anda viisa tüübi kohta, mille taotleja peaks valima, ega kinnitada konkreetseid dokumente, mille taotleja peaks intervjuu ajal esitama.
    • Kõiki teenust toetavaid kõnesid võidakse koolituse ja kvaliteedikontrolli eesmärgil salvestada. Sellisel puhul teavitatakse sellest kasutajaid kõne alguses.
    • Kõnekeskusega on võimalik ühendust võtta telefonitsi, meilitsi või kiirsuhtlusteenuse abil ainult veebilehel kirjas olevatel kontaktandmetel.

Andmete kogumine ja kasutus

CGI osutab Ameerika Ühendriikide välisministeeriumile tugiteenuseid, nagu näiteks taotluste andmete kogumine, abi saatkonna või konsulaadi kohtumiste planeerimisel, lõivude kogumise teenused ning taotlejate toetamine kõnekeskuse ja dokumentide kättetoimetamise teenustega.

Nende teenuste osutamiseks kogub CGI isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult: nimi, aadress, sünniaeg, passi number, IP-aadress ja muud andmed. Kogu selle teenuse kaudu kogutud teave kogutakse ja säilitatakse Ameerika Ühendriikides asuvates arvutisüsteemides vastavalt CGI lepingule Ameerika Ühendriikidega välisministeeriumiga.

CGI töötleb selle veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

    • Vastamaks taotlejate päringutele ja küsimustele
    • Töötlemaks viisataotlusi ning intervjuuaegade määramiseks
    • Jälgimaks taotlusprotsessi kulgu

Andmete õigsus

    • CGI ei vastuta taotleja poolt antud andmete autentsuse või õigsuse eest.

     Iga taotleja vastutab CGI-le antud andmete õigsuse ja täielikkuse eest.

Eelisjärjekorras intervjuu aeg

    • Eelisjärjekorras intervjuu aega saab taotleda ainult veebis taotleja profiilil, taotleja poolt isiklikult või taotleja huvides tegutseva esindaja poolt. Eelisjärjekorras intervjuu aega on võimalik taotleda iga viisataotluse kohta korra.
    • Eelisjärjekorras intervjuu aja peab heaks kiitma saatkond või konsulaat. Enne eelisjärjekorras intervjuu aja taotlemist peaks taotleja olema kindel, et ta suudab kiireloomulise reisi vajadust tõestada.        

Eelisjärjekorras intervjuu aega saab taotleda järgnevatel juhtudel: kui taotlejal on vajadus kiireloomuliseks meditsiiniliseks raviks või kui reisi  eesmärgiks on minna kaasa kiireloomulist meditsiinilist ravi vajava sugulase või tööandjaga; matused või surm; kiireloomuline ärireis; tagasilükatud ESTA; õpilased või vahetusprogrammis osalejad. Palun järgige tähelepanelikult juhendeid, mille leiate meie veebilehelt Eelisjärjekorras intervjuu aja taotlemine.

Grupiintervjuud

    • Grupiintervjuud saab taotleda vaid veebis grupijuhi profiililt, taotluse peab saatkond või konsulaat heaks kiitma.
    • Kui taotlus on heaks kiidetud, võib grupijuht määrata grupiintervjuu aja, kuid iga taotleja peab DS-160 vormi ise täitma. Grupiintervjuu aega on võimalik määrata piiratud aja jooksul; ärge unustage kontrollida grupijuhile saadetud kinnitusteatel märgitud aegumiskuupäeva.
    • Kui grupiliige on juba ise intervjuu aja määranud, ei saa ta enam grupiliikmena viisat taotleda. Sellisel juhul peab taotleja minema viisaintervjuule individuaalselt.
    • Kui grupi koosseisus on vähem kui 10 inimest, ei ole võimalik grupiintervjuud määrata.

Intervjuude kättesaadavus

    • Intervjuusid määramine toimub järjestikku ja sõltub taotleja teatavatest kriteeriumidest. Saatkondadel ja konsulaatidel võib olla eraldi protsess, kuidas teatud viisade taotlusi tähtsuse järjekorda seada, lähtudes kriteeriumidest, mis võivad erineda või muutuda. CGI ei vastuta nende kriteeriumide kindlaksmääramise eest ega suuda tagada ühtegi kohtumist või muud teenust.

Ooteaeg intervjuule

    • USA saatkonnas või konsulaadis toimuva intervjuu eeldatav ooteaeg võib muutuda ja põhineb tegelikul töökoormusel ja personalil. Need on ainult hinnangulised ja ei garanteeri kohtumise saamist.

Passi kohaletoimetamine

    • Pass toimetatakse kohale vaid Eesti piires. Dokumentide kohaletoimetamise aadressi saate muuta kuni keskööni enne intervjuu kuupäeva, juhul kui veebilehel ei ole märgitud teised tingimused. Kohaletoimetamise aadressi saab muuta taotleja profiilil ustraveldocs.com veebilehel või klienditeeninduse esindaja abiga.
    • Kui passile ei minda järele veebilehel Passi/viisa kättesaamiskohad märgitud ettenähtud aja jooksul, saadetakse pass tagasi saatkonda või konsulaati. Sellisel juhul peab taotleja passi kättesaamise leppima kokku saatkonna või konsulaadiga.
    • Passi kättesaamiseks peab taotleja esitama oma valitsuse poolt väljastatud fotoga isikut tõendava dokumendi originaali. Taotleja esindaja, kes soovib taotleja asemel passi vastu võtta, peab esitama oma valitsuse poolt väljastatud fotoga isikut tõendava dokumendi originaali, taotleja isikut tõendava dokumendi koopia ning volikirja originaali. Gruppide puhul piisab ühest volikirja originaalist terve grupi kohta.
    • Iga taotleja vastutab selle eest, et volitamata isikutel ei oleks võimalik passi vastu võtta. 
    • CGI ei vastuta kadunud või kahjustatud passide või dokumentide eest, ega hüvita sellest tulenevat kahju.

Viisa väljastamine

Otsuse viisa väljastamise või viisataotluse tagasilükkamise kohta saab vastu võtta ainult saatkond või konsulaat.

Internetipõhised ülekanded

Tulenevalt sellest, et internet on globaalne keskkond, kaasneb interneti vahendusel andmete kogumise ja töötlemisega rahvusvaheline andmevahetus. Lehitsedes seda veebilehte ning suheldes CGI-ga, nõustub taotleja andmete töötlemise tingimustega.

Välised veebilehed

CGI veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida CGI ei kontrolli ja mis ei kuulu CGI privaatsuspoliitika eeskirjade alla. Sisenedes CGI lehel leiduvate linkide kaudu teistele veebilehtedele, võivad nende veebilehtede esindajad taotlejalt andmeid koguda. Need veebilehed võivad kasutada kogutud informatsiooni vastavalt oma privaatsuspoliitikale, mis võib erineda CGI privaatsuspoliitikast. CGI, meie ametnikud, töötajad või klienditeeninduse esindajad ei vastuta väliste veebilehtede või nendel veebilehtedel leiduva informatsiooni eest, väliste veebilehtede sisu ei ole CGI ega tema partnerite poolt kontrollitud ega heaks kiidetud.

Üldine teave

Teenuspakkujal on õigus kasutusnõudeid ja tingimusi igal ajal muuta, kasutajale kehtivad tingimused, mis on jõus kasutamise hetkel.