Immigrandiviisa ooteajad

Sellel lehel:

Ülevaade

Iga immigrandiviisa taotluse puhul on tegemist eri asjaoludega. Seetõttu on raske hinnata, kui kaua teatud isiku viisataotluse menetlemine võib aega võtta. Tavaliselt oleneb viisataotluse menetlemise kestus kolmest järgmisest tegurist.

Elamis-/tööloa avalduse menetlemise aeg

Aeg, mis kulub USA kodakondsus- ja migratsiooniametil elamis-/tööloa avalduse menetlemiseks, oleneb loa avalduse tüübist ja taotluse menetlemisega tegelevast USCIS-i büroost. USCIS-i büroode hinnangulised menetlusajad on saadaval siin.

Taotluse menetlemise aeg riiklikus viisakeskuses ja USA saatkonnas või konsulaadis.

Kui elamis-/tööloa avaldus on heaks kiidetud ning te kuulute lähisugulase kategooriasse või on prioriteedikuupäev aktiivne, siis oleneb suuresti teist, kui kiiresti intervjuule pääsete. Mida kiiremini riikliku viisakeskuse juhiseid järgite ja kõik vajalikud dokumendid esitate, seda varasemale kuupäevale saab intervjuu määrata. Tavaliselt toimuvad intervjuud kuu aega pärast kõigi dokumentide esitamist. Viisa võib tavaliselt kätte saada mõne päeva jooksul pärast intervjuud.

Juhtumi aktiivseks muutumisele kuluv aeg

Teatud immigrandikategooriate puhul võib seaduse kohaselt igal aastal ainult piiratud arvu viisasid väljastada. Selliseid juhtumeid menetletakse ainult lähtuvalt kuupäevast, millal elamis-/tööloa avaldus registreeriti (seda nimetatakse prioriteedikuupäevaks). Viisat saab väljastada ainult siis, kui järjekord on jõudnud taotleja prioriteedikuupäevani (taotlus muutub aktiivseks). See võib aastaid aega võtta. Täpset aega on raske öelda, kuid igas kuus ilmuvas viisabülletäänis on kirjas prioriteedikuupäevad, millest lähtuvalt parajasti taotlusi menetletakse. Nende põhjal võite ligikaudselt määrata, kui palju aega on teie taotluse menetlemiseni jäänud.

Märkus. Kui elamis-/tööloa avalduse esitaja saab kodakondsuse, muutuvad kõik F2A-avaldused (alalise elaniku abikaasa või alaealine laps) automaatselt IR1-avalduseks (USA kodaniku abikaasa) või IR2-avalduseks (USA kodaniku laps) Nende viisakategooriate puhul ei kehti viisakvoodisüsteem ning neisse kategooriatesse kuuluvatele isikutele on alati viisad saadaval, kui nad vastavad ette nähtud nõuetele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust USA kodakondsus- ja migratsiooniametiga USCIS.