Den Amerikanske Ambassade i Danmark er opmærksom på, at mange visumansøgere har betalt visumansøgningsgebyret og stadig venter på at kunne planlægge en visumaftale. Vi arbejder på, at genoptage alle rutinemæssige visumydelser så hurtigt og sikkert som muligt. I mellemtiden gør vi opmærksom på, at ambassaden forlænger gyldigheden af dit betalte gybyr (kendt som MRV-gebyret) indtil 31. december 2021, for at give alle ansøgere der ikke har haft mulighed for at planlægge en visumaftale, som følge af suspensionen af rutinemæssige konsulære ydelser, en mulighed for at planlægge en visumaftale med det allerede betalte gebyr. Hold dig orienteret på denne hjemmeside for oplysninger om, hvornår vi genoptager alle rutinemæssige visumydelser.


Den 14. august genoptog den Amerikanske Ambassade i København i Danmark visse ikke-immigrant visumtjenester, herunder: F/M/J, C1/D, I, O, P, E, H1B/H2B, L og meget begrænset B1 / B2 tjenester alt i overensstemmelse med gældende præsidentproklamationer. Mens Ambassaden sigter mod at behandle sager så hurtigt som muligt, er der sandsynligvis øgede ventetider for at udføre sådanne tjenester på grund af væsentlige efterslæb. MRV-gebyret er gyldigt og kan bruges til at planlægge en aftale til visuminterview i det land, hvor det blev betalt, inden for et år efter betalingsdatoen. Hvis du har en hastesag og er nødt til at rejse med det samme, skal du følge vejledningen på https://ustraveldocs.com/dk/dk-niv-expeditedappointment.asp for at anmode om et hasteinterview.


Mandag den 22. juni underskrev præsident Trump en proklamation, der suspenderer indrejse til USA for visse immigranter og ikke-immigranter, der udgør en risiko for det amerikanske arbejdsmarked efter udbruddet af coronavirus. Med øjeblikkelig virkning forlænger proklamationen suspensionen af indrejse for visse immigranter (præsidentproklamation 10014) til den 31. december 2020. De nye begrænsninger, der er fastsat af proklamationen, er gældende fra kl. 12:01 EDT onsdag den 24. juni og udløber den 31. december 2020, medmindre Præsidenten forlænger den. Amerikanske statsborgere, personer med permanent opholdstilladelse samt udlændinge, der er eller var i USA eller som havde et gyldigt ikke-immigrant- eller immigrantvisum på ikrafttrædelsesdatoen, er ikke omfattet af proklamationen.

Proklamationen 10052 suspenderer indrejse af ikke-immigranter i følgende kategorier: H-1B, H-2B, J (for udlændinge, der deltager som praktikant, trainee, lærer, camp counselor, au pair eller i summer work travel-programmet) og L samt deres ægtefæller og børn. Ingen gyldige visum tilbagekaldes under proklamationen. Præsidentens proklamation 10014 og denne proklamation indeholder undtagelser fra deres begrænsninger for visse kategorier af immigranter og ikke-immigranter. Præsidentproklamationernes fulde tekst er tilgængelig på Det Hvide Hus’ hjemmeside på https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s- labor-market-following-coronavirus-outbreak/


Indrejse af udenlandske statsborgere, der har været fysisk til stede i et af de følgende lande på listen inden for 14 dage forud for deres indrejse eller forsøg på indrejse til USA, suspenderes pr. præsidentproklamationerne 9984, 9992, 9993, 9996 og den efterfølgende proklamation, der blev udstedt 24. maj 2020:

- Brasilien;
- Storbritannien og Nordirland, undtagen de oversøiske territorier uden for Europa;
- Irland;
- De 26 lande, der omfatter Schengen-området (Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Schweiz);
- Den Islamiske Republik Iran;
- Folkerepublikken Kina, inkluderer ikke de særlige administrative regioner i Hong Kong og Macao;

Der er visse undtagelser i forhold til suspensionen af indrejse, herunder undtagelser for personer med permanent lovlig opholdstilladelse i USA (greencard) og visse familiemedlemmer til amerikanske statsborgere og personer med permanent lovlig opholdstilladelse (greencard), samt andre undtagelser, der er anført i proklamationerne.

Hvis du er bosiddende i, for nylig har rejst til eller har til hensigt at rejse gennem et af de ovennævnte lande før din planlagte rejse til USA, anbefaler vi, at du udsætter dit visuminterview til 14 dage efter din afrejse fra et af de ovennævnte lande.

Derudover, hvis du oplever influenzalignende symptomer, eller mener at du måske er blevet udsat for det nye coronavirus, opfordres du kraftigt til at udsætte din aftale mindst 14 dage. Der er intet gebyr for at ændre aftalen, og betalte gebyrer for visumansøgninger (MRV-gebyret) gælder i et år fra den dato det er betalt og i det land, hvor gebyret blev betalt.
For spørgsmål om ombooking af en eksisterende konsulær aftale, bedes du kontakte os for specifik vejledning via det følgende link: http://cdn.ustraveldocs.com/dk_dk/dk-main-contactus.asp.


31. januar 2020 blev der udstedt en ny proklamation fra Præsidenten (“Presidential Proclamation 9983”), der blev tilføjet de nuværende rejsebegrænsninger i P.P. 9645 og udvidede dem til også at omfatte statsborgere i yderligere seks lande. Begrænsningerne gælder kun for immigrantvisum og / eller DV-visum, men ikke for ikke-immigrantvisum. Mere information findes på dette link.


Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske visumoplysningsservice for Danmark. På denne hjemmeside kan du finde information om de amerikanske immigrant- og ikke-immigrantvisa og kravene til at ansøge om dem. Du kan også finde information om, hvorledes man betaler det påkrævede visumansøgningsgebyr og booker en aftale om et interview på den amerikanske ambassade i København.

Dette er den officielle hjemmeside med information om visum for den amerikanske ambassade i Danmark