Vælg her for at lære mere om de bestemte individuelle blanket-baserede visumansøgere, som nu er berettiget til fritagelse fra interview.


Den 25. oktober annoncerede præsident Biden en præsidentiel erklæring med titlen “Erklæring om fremrykning om sikker genoptagelse af globale rejser under COVID-19 pandemien.” Denne erklæring, som træder i kraft kl. 00:01 Eastern Standard Time (EST) den 8. november, 2021, vil ophæve rejserestriktionerne i henhold til de præsidentielle erklæringer 9984, 9992, 10143 og 10199, da de omhandler suspension af indrejse i USA for personer, som befinder sig fysisk i Brasilien, Kina, Indien, Iran, Irland, Schengen-området, Sydafrika og Storbritannien. I stedet for disse restriktioner annoncerede præsidenten et globalt krav om vaccination for alle voksne rejsende fra udlandet. Der findes mere information om dette globale krav om vaccination, inklusive undtagelser og dispensation på grund af humanitære forhold på Centers for Disease Control and Prevention .


Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kræve, at alle flyrejsende, der ønsker at rejse ind i USA, skal fremvise en negativ COVID-19-test ((en viraldetektionstest for SARS-CoV-2 godkendt eller autoriseret af den relevante nationale myndighed)), som er taget inden for en dag efter afrejse. Flyselskaber skal bekræfte det negative testresultat for alle passagerer, inden de går ombord. Flyselskaber skal nægte boarding af passagerer, hvis de ikke fremlægger dokumentation for en negativ test eller restitution. Dette krav er adskilt fra visumansøgningsprocessen. Alle præsidentproklamationer, der begrænser rejse på grund af COVID-19, forbliver på plads og gælder fortsat for potentielle rejsende uanset deres testresultater eller vaccinationsstatus. Rejsende, der har en National Interesse Undtagelse, er også underlagt alle gældende testkrav før afgang. Klik her for at få flere oplysninger om undtagelser fra testkravet.

Derudover, hvis du oplever influenzalignende symptomer, eller mener at du måske er blevet udsat for det nye coronavirus, opfordres du kraftigt til at udsætte din aftale mindst 14 dage.


Udenrigsminister Antony Blinken har i samråd med Ministeriet for Indenlandsk Sikkerhed midlertidigt givet konsulære embedsmænd mulighed for at frafalde kravet om personligt fremmøde for visse personer, der ansøger om fornyelse af et ikke-immigrant visum. . Tidligere var kun de ansøgere, hvis ikke-immigrant visum udløb inden for 24 måneder, der kunne fritages fra personligt fremmøde . Ministeren har midlertidigt forlænget perioden til 48 måneder. Denne regel er gældende indtil d. 31 december 2021. Denne ændring gør det muligt for konsulære embedsmænd at behandle visse ikke-immigrant visumansøgninger, samtidig med at antallet af ansøgere, der skal møde personligt op på ambassaden begrænses, hvorved risikoen for smitte med COVID-19 nedsættes. . Rejsende opfordres til at holde sig orienteret om hvilke ydelser, der er tilgængelige, på ambassadens hjemmeside. Her kan du også se, hvem der kan ansøge om fornyelse af visum og frafalde kravet om personligt fremmøde.


Den Amerikanske Ambassade i Danmark er opmærksom på, at mange visumansøgere har betalt visumansøgningsgebyret og stadig venter på at kunne planlægge en visumaftale. Vi arbejder på, at genoptage alle rutinemæssige visumydelser så hurtigt og sikkert som muligt. I mellemtiden gør vi opmærksom på, at ambassaden forlænger gyldigheden af dit betalte gybyr (kendt som MRV-gebyret) indtil 30. september 2023, for at give alle ansøgere der ikke har haft mulighed for at planlægge en visumaftale, som følge af suspensionen af rutinemæssige konsulære ydelser, en mulighed for at planlægge en visumaftale med det allerede betalte gebyr. Hold dig orienteret på denne hjemmeside for oplysninger om, hvornår vi genoptager alle rutinemæssige visumydelser.


Den 14. august genoptog den Amerikanske Ambassade i København i Danmark visse ikke-immigrant visumtjenester, herunder: F/M/J, C1/D, I, O, P, E, H1B/H2B, L og meget begrænset B1 / B2 tjenester alt i overensstemmelse med gældende præsidentproklamationer. Mens Ambassaden sigter mod at behandle sager så hurtigt som muligt, er der sandsynligvis øgede ventetider for at udføre sådanne tjenester på grund af væsentlige efterslæb. MRV-gebyret er gyldigt og kan bruges til at planlægge en aftale til visuminterview i det land, hvor det blev betalt, inden for et år efter betalingsdatoen. Hvis du har en hastesag og er nødt til at rejse med det samme, skal du følge vejledningen på https://ustraveldocs.com/dk/dk-niv-expeditedappointment.asp for at anmode om et hasteinterview.


Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske visumoplysningsservice for Danmark. På denne hjemmeside kan du finde information om de amerikanske immigrant- og ikke-immigrantvisa og kravene til at ansøge om dem. Du kan også finde information om, hvorledes man betaler det påkrævede visumansøgningsgebyr og booker en aftale om et interview på den amerikanske ambassade i København.

Dette er den officielle hjemmeside med information om visum for den amerikanske ambassade i Danmark