Fra den 26. januar vil Centrene for Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse (CDC) kræve, at alle flypassagerer, der vil rejse ind i USA, skal fremlægge en negativ COVID-19-test test (en viraldetektionstest for SARS-CoV-2 godkendt eller autoriseret af den relevante nationale myndighed), der skal have blevet taget inden for 72 timer før afgang. Flyselskaber skal bekræfte det negative testresultat for alle passagerer, inden de går ombord. Flyselskaber skal nægte boarding af passagerer, hvis de ikke fremlægger dokumentation for en negativ test eller restitution. Dette krav er adskilt fra visumansøgningsprocessen. Alle præsidentproklamationer, der begrænser rejse på grund af COVID-19, forbliver på plads og gælder fortsat for potentielle rejsende uanset deres testresultater eller vaccinationsstatus. Rejsende, der har en National Interesse Undtagelse, er også underlagt alle gældende testkrav før afgang. Klik her for at få flere oplysninger om undtagelser fra testkravet.


Udenrigsminister Antony Blinken har i samråd med Ministeriet for Indenlandsk Sikkerhed midlertidigt givet konsulære embedsmænd mulighed for at frafalde kravet om personligt fremmøde for visse personer, der ansøger om fornyelse af et ikke-immigrant visum. . Tidligere var kun de ansøgere, hvis ikke-immigrant visum udløb inden for 24 måneder, der kunne fritages fra personligt fremmøde . Ministeren har midlertidigt forlænget perioden til 48 måneder. Denne regel er gældende indtil d. 31 december 2021. Denne ændring gør det muligt for konsulære embedsmænd at behandle visse ikke-immigrant visumansøgninger, samtidig med at antallet af ansøgere, der skal møde personligt op på ambassaden begrænses, hvorved risikoen for smitte med COVID-19 nedsættes. . Rejsende opfordres til at holde sig orienteret om hvilke ydelser, der er tilgængelige, på ambassadens hjemmeside. Her kan du også se, hvem der kan ansøge om fornyelse af visum og frafalde kravet om personligt fremmøde.


Den 20. januar 2021 underskrev præsident Biden et præsidentiel dekret med titlen " Ophævelse af diskriminerende forbud mod indrejse til USA." Dette dekret afslutter indrejsebegrænsningerne i henhold til de præsidentielle dekreter 9645 og 9983, der suspenderede indrejse til USA baseret på visumtype for visse statsborgere fra Burma, Eritrea, Iran, Kirgisistan, Libyen, Nigeria, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien, Tanzania, Venezuela og Yemen. Klik her for yderligere oplysninger.


Den Amerikanske Ambassade i Danmark er opmærksom på, at mange visumansøgere har betalt visumansøgningsgebyret og stadig venter på at kunne planlægge en visumaftale. Vi arbejder på, at genoptage alle rutinemæssige visumydelser så hurtigt og sikkert som muligt. I mellemtiden gør vi opmærksom på, at ambassaden forlænger gyldigheden af dit betalte gybyr (kendt som MRV-gebyret) indtil 30. september 2023, for at give alle ansøgere der ikke har haft mulighed for at planlægge en visumaftale, som følge af suspensionen af rutinemæssige konsulære ydelser, en mulighed for at planlægge en visumaftale med det allerede betalte gebyr. Hold dig orienteret på denne hjemmeside for oplysninger om, hvornår vi genoptager alle rutinemæssige visumydelser.


Den 14. august genoptog den Amerikanske Ambassade i København i Danmark visse ikke-immigrant visumtjenester, herunder: F/M/J, C1/D, I, O, P, E, H1B/H2B, L og meget begrænset B1 / B2 tjenester alt i overensstemmelse med gældende præsidentproklamationer. Mens Ambassaden sigter mod at behandle sager så hurtigt som muligt, er der sandsynligvis øgede ventetider for at udføre sådanne tjenester på grund af væsentlige efterslæb. MRV-gebyret er gyldigt og kan bruges til at planlægge en aftale til visuminterview i det land, hvor det blev betalt, inden for et år efter betalingsdatoen. Hvis du har en hastesag og er nødt til at rejse med det samme, skal du følge vejledningen på https://ustraveldocs.com/dk/dk-niv-expeditedappointment.asp for at anmode om et hasteinterview.


Præsident Biden ophævede præsidentens proklamation (PP) 10014 med titlen "Suspension af indrejse af indvandrere der udgør en risiko for det amerikanske arbejdsmarked under den økonomisk opsving efter COVID-19-udbruddet", den 24. februar 2021. Indvandrervisumansøgere, der var blevet ramt ved denne proklamation bør gennemgå instruktionerne her.


Præsidentproklamation 10052, der midlertidigt suspenderede indrejse for visse H-1B-, H-2B-, J- (for visse kategorier indenfor Exchange Visitor Program (Program for udvekslingsbesøgende) og L-ikke-immigranter, udløb den 31. marts 2021. Ansøgninger fra visumansøgere, der endnu ikke har gennemført eller fået tid til et interview, bliver prioriteret og behandlet i henhold til den eksisterende vejledning vedrørende trinvis genoptagelse af visumtjenester. Visumansøgere, der tidligere er blevet nægtet visum som følge af restriktionerne i præsidentproklamation 10052, kan ansøge igen ved at indsende en ny ansøgning, inklusive et nyt gebyr.


Indrejse af udenlandske statsborgere, der har været fysisk til stede i et af de følgende lande på listen inden for 14 dage forud for deres indrejse eller forsøg på indrejse til USA, suspenderes pr. præsidentproklamationerne 9984, 9992 og 10143, og den proklamation som blev udstedt den 30. april, 2021:

  • Indien (kun ikke-immigranter)
  • Sydafrika
  • Brasilien
  • Storbritannien og Nordirland, undtagen de oversøiske territorier uden for Europa
  • Irland
  • De 26 lande, der omfatter Schengen-området (Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Schweiz);
  • Den Islamiske Republik Iran
  • Folkerepublikken Kina, inkluderer ikke de særlige administrative regioner i Hong Kong og Macao

Der er visse undtagelser i forhold til suspensionen af indrejse, herunder undtagelser for personer med permanent lovlig opholdstilladelse i USA (greencard) og visse familiemedlemmer til amerikanske statsborgere og personer med permanent lovlig opholdstilladelse (greencard), samt andre undtagelser, der er anført i proklamationerne. Hvis du er bosiddende i, for nylig har rejst til eller har til hensigt at rejse gennem et af de ovennævnte lande før din planlagte rejse til USA, anbefaler vi, at du udsætter dit visuminterview til 14 dage efter din afrejse fra et af de ovennævnte lande. Derudover, hvis du oplever influenzalignende symptomer, eller mener at du måske er blevet udsat for det nye coronavirus, opfordres du kraftigt til at udsætte din aftale mindst 14 dage. Klik her for yderligere information.Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske visumoplysningsservice for Danmark. På denne hjemmeside kan du finde information om de amerikanske immigrant- og ikke-immigrantvisa og kravene til at ansøge om dem. Du kan også finde information om, hvorledes man betaler det påkrævede visumansøgningsgebyr og booker en aftale om et interview på den amerikanske ambassade i København.

Dette er den officielle hjemmeside med information om visum for den amerikanske ambassade i Danmark