31. januar 2020 blev der udstedt en ny proklamation fra Præsidenten (“Presidential Proclamation 9983”), der blev tilføjet de nuværende rejsebegrænsninger i P.P. 9645 og udvidede dem til også at omfatte statsborgere i yderligere seks lande. Begrænsningerne gælder kun for immigrantvisum og / eller DV-visum, men ikke for ikke-immigrantvisum. Mere information findes på dette link.

 

Vigtig information til visumansøgere vedrørende den nye coronavirus: Indrejse af udenlandske statsborgere, som har været fysisk til stede i et af de 26 lande, som udgør Schengen-zonen, Den Islamiske Republik Iran eller Folkerepublikken Kina, ikke inklusive særlige de administrative regioner Hongkong og Macau, 14 dage før deres ankomst til USA er suspenderet i henhold til de præsidentielle dekreter 9984, 9992 og den efterfølgende bekendtgørelse udstedt den 11. marts, 2020.

 Der gælder særlige undtagelser for suspensionen af indrejsen, inklusiv undtagelser for personer med tilladelse til permanent bopæl i USA og for personer med permanent lovligt opholdstilladelse, samt yderligere undtagelser angivet i dekreterne.Hvis du bor i, for nyligt har rejst til, eller har planer om at rejse videre, eller rejse til Kina, Iran, eller Schengen-zonen (som i forhold til dekreterne omfatter Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Schweiz) før din planlagte rejse til USA, anbefaler vi, at du udskyder din aftale om visuminterview, indtil 14 dage efter din afrejse fra et eller flere af de ovennævnte lande.

 Derudover, hvis du oplever influenzalignende symptomer, eller mener at du måske er blevet udsat for den nye coronavirus, opfordres du på det kraftigste til at udsætte din aftale mindst 14 dage. Der er intet gebyr for at ændre aftalen, og betalte gebyrer for visumansøgninger (MRV-gebyret) gælder i et år fra den dato det er betalt og i det land, hvor gebyret blev betalt. Har du spørgsmål angående ny aftale med konsulatet, bedes du kontakte os for at få specifik rådgivning.

 Information til visumansøgere i forhold til den nye coronavirus: Fra den 16. marts, 2020 annullerer USA’s ambassade i Danmark rutinemæssige visumaftaler vedrørende visa for immigranter og ikke-immigranter. Vi vil genoptage de rutinemæssige visumtjenester så snart som muligt, men kan ikke give en specifik dato for dette på nuværende tidspunkt. MRV-gebyret er gyldigt og kan bruges til en visumansøgning i landet, hvor det blev betalt og op til et år efter betalingen er foretaget. Hvis du har et presserende anliggende og er nødt til at rejse med det samme, skal du følge vejledningen her http://cdn.ustraveldocs.com/dk/dk-niv-expeditedappointment.asp for at anmode om en hasteaftale.

 Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske visumoplysningsservice for Danmark. På denne hjemmeside kan du finde information om de amerikanske immigrant- og ikke-immigrantvisa og kravene til at ansøge om dem. Du kan også finde information om, hvorledes man betaler det påkrævede visumansøgningsgebyr og booker en aftale om et interview på den amerikanske ambassade i København.

Dette er den officielle hjemmeside med information om visum for den amerikanske ambassade i Danmark