Alle kvitteringer for betaling af maskinlæsbare visa (MRV), der er udstedt før 1 af oktober 2022, udløber 30 af september 2023. Der vil ikke være forlængelse af gebyrets gyldighed. Ansøgere skal planlægge et interview eller indsende en ansøgning om Interview Waiver Programmet inden den 30 af september 2023 for at undgå at betale et nyt gebyr. Bemærk venligst, at selve interviewet ikke behøver at finde sted før den 30 af september 2023, der skal laves en interviewdato i systemet, selvom den er planlagt flere måneder ude i fremtiden. Desuden advares ansøgere, der bruger MRV-gebyrer betalt før 1. oktober 2022 til at booke et interview, om ikke at forsøge at ændre deres interviewdatoer den 1 af oktober 2023 eller senere. Hvis man gør det, mister man både den oprindelige tid og kvitteringen for MRV-gebyret. Ansøgeren vil blive bedt om at betale et nyt gebyr og indsende en ny ansøgningspakke.


U.S. Ambassade i Danmark behandler ikke ansøgninger for flygtninge eller asyl status i U.S.A. Vi opfordrer dig til at følge nedenstående link for mere information omkring at søge som flygtning eller asyl status.

The United Nations Refugee Agency (UNHCR) kan muligvis give støtte til Ukrainere i Danmark. Følg dette link for mere information. Du kan også følge dette link for mere information omkring tilgængelige resurser for Ukrainere i Danmark, som den danske regering tilbyder.

Du kan også følge dette link for yderligere spørgsmål omkring Humanitarian Parole i U.S.A.


Vælg her for at lære mere om de bestemte individuelle blanket-baserede visumansøgere, som nu er berettiget til fritagelse fra interview.


Udenrigsminister Antony Blinken har i samråd med Ministeriet for Indenlandsk Sikkerhed midlertidigt givet konsulære embedsmænd mulighed for at frafalde kravet om personligt fremmøde for visse personer, der ansøger om fornyelse af et ikke-immigrant visum. . Tidligere var kun de ansøgere, hvis ikke-immigrant visum udløb inden for 24 måneder, der kunne fritages fra personligt fremmøde . Ministeren har midlertidigt forlænget perioden til 48 måneder. Denne regel er gældende indtil d. 31 december 2022. Denne ændring gør det muligt for konsulære embedsmænd at behandle visse ikke-immigrant visumansøgninger, samtidig med at antallet af ansøgere, der skal møde personligt op på ambassaden begrænses, hvorved risikoen for smitte med COVID-19 nedsættes. . Rejsende opfordres til at holde sig orienteret om hvilke ydelser, der er tilgængelige, på ambassadens hjemmeside. Her kan du også se, hvem der kan ansøge om fornyelse af visum og frafalde kravet om personligt fremmøde.


Alle betalinger af visumansøgningsgebyrer for ikke-immigranter (også kendt som MRV-gebyret), der er foretaget senest den 1. oktober 2022, er gyldige i 365 dage fra den dato en kvittering er udstedt for betaling af MRV-gebyret. Ansøgere skal planlægge en interviewaftale eller indsende en ansøgning om afståelse fra interviewet indenfor denne 365-dages periode. Bemærk: Ansøgere skal kun planlægge deres interview eller indsende deres ansøgning om afståelse fra interview indenfor perioden på 365 dage. Der er ingen krav om, at interviewet skal finde sted i løbet af denne 365-dages periode. Alle kvitteringer for betaling af MRV-gebyrer, der er udstedt før den 1. oktober 2022, er blevet forlænget til den 30. september 2023 og vil forblive gyldige indtil denne dato.


Den 14. august genoptog den Amerikanske Ambassade i København i Danmark visse ikke-immigrant visumtjenester, herunder: F/M/J, C1/D, I, O, P, E, H1B/H2B, L og meget begrænset B1 / B2 tjenester alt i overensstemmelse med gældende præsidentproklamationer. Mens Ambassaden sigter mod at behandle sager så hurtigt som muligt, er der sandsynligvis øgede ventetider for at udføre sådanne tjenester på grund af væsentlige efterslæb. MRV-gebyret er gyldigt og kan bruges til at planlægge en aftale til visuminterview i det land, hvor det blev betalt, inden for et år efter betalingsdatoen. Hvis du har en hastesag og er nødt til at rejse med det samme, skal du følge vejledningen på https://ustraveldocs.com/dk/dk-niv-expeditedappointment.asp for at anmode om et hasteinterview.


Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske visumoplysningsservice for Danmark. På denne hjemmeside kan du finde information om de amerikanske immigrant- og ikke-immigrantvisa og kravene til at ansøge om dem. Du kan også finde information om, hvorledes man betaler det påkrævede visumansøgningsgebyr og booker en aftale om et interview på den amerikanske ambassade i København.

Dette er den officielle hjemmeside med information om visum for den amerikanske ambassade i Danmark