Fra den 26. januar vil Centrene for Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse (CDC) kræve, at alle flypassagerer, der vil rejse ind i USA, skal fremlægge en negativ COVID-19-test test (en viraldetektionstest for SARS-CoV-2 godkendt eller autoriseret af den relevante nationale myndighed), der skal have blevet taget inden for 72 timer før afgang. Flyselskaber skal bekræfte det negative testresultat for alle passagerer, inden de går ombord. Flyselskaber skal nægte boarding af passagerer, hvis de ikke fremlægger dokumentation for en negativ test eller restitution. Dette krav er adskilt fra visumansøgningsprocessen. Alle præsidentproklamationer, der begrænser rejse på grund af COVID-19, forbliver på plads og gælder fortsat for potentielle rejsende uanset deres testresultater eller vaccinationsstatus. Rejsende, der har en National Interesse Undtagelse, er også underlagt alle gældende testkrav før afgang.


Den 20. januar 2021 underskrev præsident Biden en præsidentproklamation med titlen "Afslutning af diskriminerende forbud mod indrejse til USA." Denne proklamation afslutter rejsebegrænsningerne i henhold til præsidentproklamationer 9645 og 9983, der havde suspenderet indrejse i USA baseret på visumtype for visse statsborgere fra Burma, Eritrea, Iran, Kirgisistan, Libyen, Nigeria, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien, Tanzania, Venezuela og Yemen. Klik her for yderligere oplysninger.


Den Amerikanske Ambassade i Danmark er opmærksom på, at mange visumansøgere har betalt visumansøgningsgebyret og stadig venter på at kunne planlægge en visumaftale. Vi arbejder på, at genoptage alle rutinemæssige visumydelser så hurtigt og sikkert som muligt. I mellemtiden gør vi opmærksom på, at ambassaden forlænger gyldigheden af dit betalte gybyr (kendt som MRV-gebyret) indtil 30. september 2022, for at give alle ansøgere der ikke har haft mulighed for at planlægge en visumaftale, som følge af suspensionen af rutinemæssige konsulære ydelser, en mulighed for at planlægge en visumaftale med det allerede betalte gebyr. Hold dig orienteret på denne hjemmeside for oplysninger om, hvornår vi genoptager alle rutinemæssige visumydelser.


Den 14. august genoptog den Amerikanske Ambassade i København i Danmark visse ikke-immigrant visumtjenester, herunder: F/M/J, C1/D, I, O, P, E, H1B/H2B, L og meget begrænset B1 / B2 tjenester alt i overensstemmelse med gældende præsidentproklamationer. Mens Ambassaden sigter mod at behandle sager så hurtigt som muligt, er der sandsynligvis øgede ventetider for at udføre sådanne tjenester på grund af væsentlige efterslæb. MRV-gebyret er gyldigt og kan bruges til at planlægge en aftale til visuminterview i det land, hvor det blev betalt, inden for et år efter betalingsdatoen. Hvis du har en hastesag og er nødt til at rejse med det samme, skal du følge vejledningen på https://ustraveldocs.com/dk/dk-niv-expeditedappointment.asp for at anmode om et hasteinterview.


Den 31. december 2020 underskrev præsidenten en præsidentiel proklamation om suspension af Immigranter og ikke-immigranter, der fortsat udgør en risiko for det amerikanske arbejdsmarked. Denne proklamation forlænger præsidentproklamationer (P.P.) 10014 og 10052 til den 31. marts 2021. P.P. 10014 suspenderer visse immigrant visumansøgers indrejse til USA, mens P.P. 10052 suspenderer indrejsen til USA af visse ikke-immigrant visumansøgere, der udgør en risiko for det amerikanske arbejdsmarked under det økonomiske opsving efter det nye coronavirusudbrud. Specifikt gælder suspensionen af P.P. 10052 for ansøgere af H-1B-, H-2B- og L-1-visa; J-1-visumansøgere, der deltager som praktikant, trainee, lærer, camp counselor, au pair eller i summer work travel-programmet; samt ægtefæller eller børn af omfattede ansøgere, der ansøger om H-4, L-2 eller J-2 visa. Amerikanske statsborgere, lovlige fastboende og udlændinge, der befinder sig eller var i USA eller dem, der har gyldige ikke- immigrant- eller immigrantvisum på ikrafttrædelsesdatoen, er ikke underlagt proklamationerne.


Indrejse af udenlandske statsborgere, der har været fysisk til stede i et af de følgende lande på listen inden for 14 dage forud for deres indrejse eller forsøg på indrejse til USA, suspenderes pr. præsidentproklamationerne 9984, 9992, 9993, 9996 og den efterfølgende proklamation, der blev udstedt 24. maj 2020:

- Brasilien;
- Storbritannien og Nordirland, undtagen de oversøiske territorier uden for Europa;
- Irland;
- De 26 lande, der omfatter Schengen-området (Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Schweiz);
- Den Islamiske Republik Iran;
- Folkerepublikken Kina, inkluderer ikke de særlige administrative regioner i Hong Kong og Macao;

Der er visse undtagelser i forhold til suspensionen af indrejse, herunder undtagelser for personer med permanent lovlig opholdstilladelse i USA (greencard) og visse familiemedlemmer til amerikanske statsborgere og personer med permanent lovlig opholdstilladelse (greencard), samt andre undtagelser, der er anført i proklamationerne.

Hvis du er bosiddende i, for nylig har rejst til eller har til hensigt at rejse gennem et af de ovennævnte lande før din planlagte rejse til USA, anbefaler vi, at du udsætter dit visuminterview til 14 dage efter din afrejse fra et af de ovennævnte lande.

Derudover, hvis du oplever influenzalignende symptomer, eller mener at du måske er blevet udsat for det nye coronavirus, opfordres du kraftigt til at udsætte din aftale mindst 14 dage. Der er intet gebyr for at ændre aftalen, og betalte gebyrer for visumansøgninger (MRV-gebyret) gælder i et år fra den dato det er betalt og i det land, hvor gebyret blev betalt.
For spørgsmål om ombooking af en eksisterende konsulær aftale, bedes du kontakte os for specifik vejledning via det følgende link: http://cdn.ustraveldocs.com/dk_dk/dk-main-contactus.asp.


31. januar 2020 blev der udstedt en ny proklamation fra Præsidenten (“Presidential Proclamation 9983”), der blev tilføjet de nuværende rejsebegrænsninger i P.P. 9645 og udvidede dem til også at omfatte statsborgere i yderligere seks lande. Begrænsningerne gælder kun for immigrantvisum og / eller DV-visum, men ikke for ikke-immigrantvisum. Mere information findes på dette link.


Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske visumoplysningsservice for Danmark. På denne hjemmeside kan du finde information om de amerikanske immigrant- og ikke-immigrantvisa og kravene til at ansøge om dem. Du kan også finde information om, hvorledes man betaler det påkrævede visumansøgningsgebyr og booker en aftale om et interview på den amerikanske ambassade i København.

Dette er den officielle hjemmeside med information om visum for den amerikanske ambassade i Danmark