Diplomater og embedsmænd

På denne side:


Oversigt

Diplomater, embedsmænd, ansatte ved det Danske forsvar, udenlandske embedsmænd samt ansatte fra anerkendte internationale organisationer såsom De Forenede Nationer, der rejser til USA i embeds medfør for at deltage i officielle opgaver, kan opfylde kravene til en særlig type gebyrfrit visa. Disse visumansøgninger kan leveres til ambasaden eller sendes direkte til Konsulatsafdelingen.
Læs mere her.

Diplomater og andre udenlandske repræsentanter, der skal til USA I embeds medfør, skal rejse på et A-1 eller A-2-visum. En Note Verbale, med anmodning om udstedelse af et A-1 eller A-2 visum, skal ledsage alle ansøgninger om diplomat- eller officielt visum.

Diplomater, embedsmænd og andre, der skal arbejde for anerkendte internationale organisationer i USA, skal rejse på et G-visum. Er formålet med din rejse, at deltage i officielle møder på vegne af din arbejdsgiver, eller skal der udføres arbejde for en af USA anerkendte internationale organisationer, kan du ansøge om et G visum.
En Note Verbale, med anmodning om udstedelse af et G-visum, skal ledsage alle ansøgninger om G visum. Nogle ansatte ved FN, skal også vedlægge en anmodning om visum fra transportafdelingen i FN’s sekretariat i New York.

For at ansøge om et NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 eller NATO-6 visum, skal formålet med din rejse være i henhold til gældende bestemmelser i den Nordatlantiske Traktat (NATO). Dette omfatter nationale repræsentanter, internationalt personale, ansatte ved militæret samt deres nærmeste familiemedlemmer. Ansøgninger om NATO 1-6 visa skal ledsages af ansøgers NATO Travel Order og Note Verbale, som er en anmodning om udstedelse af et NATO-visum.

Diplomater, embedsmænd eller ansatte ved forsvaret, der rejser som turister, skal anvende et B-visum eller,
hvis de opfylder kravene, kan de rejse på Visa Waiver Programmet (VWP).

Embedsmænd der repræsenterer deres kommune, provins, bydel eller
anden lokal politisk enhed, opfylder ikke kravene til udstedelse af et diplomat eller officielt visum.

Mere information

Her kan du finde mere information om A visum, G- og NATO-visum.