Visumtyper

På denne side:


Oversigt

Generelt skal en borger i et fremmed land, som ønsker at komme ind i USA først indhente et visum, enten et ikke-immigrantvisum til midlertidigt ophold, eller et immigrantvisum til permanent opholdstilladelse. Ifølge Visa Waiver Program kan borgere fra kvalificerende lande besøge USA uden visum. Alle rejsende der kommer til USA via programmet Visa Waiver, skal indhente tilladelse gennem Electronic System for Travel Authorization (ESTA) system inden den planlagte rejse til USA.

Hvis du ikke opfylder betingelserne i Visa Waiver-programmet, eller er på rejse for at studere, arbejde eller deltage i et udvekslingsprogram, skal du have et ikke-immigrantvisum.

Et visum garanterer ikke indrejse i USA. Et visum indikerer blot, at en amerikansk konsulær embedsmand har fastslået, at du er berettiget til at ansøge om indrejse i USA for et bestemt formål.

Ikke-immigrantvisum

Et ikke-immigrantvisum bliver brugt af turister, forretningsfolk, studerende eller specialister, der ønsker at bo i en bestemt periode i USA for at udføre specifikke opgaver. Ifølge amerikanske love og bestemmelser om visum, skal de fleste ikke-immigrantvisumansøgere påvise over for den konsulære embedsmand, at de har en stærk tilknytning til deres bopælsland, og de skal påvise, at de agter at forlade USA efter deres midlertidige ophold.