Fornyelse af visum

På denne side:


Oversigt

Den amerikanske visumansøgningsproces er på mange måder den samme, hvad enten du søger for første gang, eller fornyr dit visum. Det er vigtigt at vide, at du godt kan have et gyldigt visum i et udløbet pas. Du kan rejse til USA med dit gamle pas med et gyldigt visum og dit nye, gyldige pas.

Der findes særlige visumtjenester, der kan fremskynde visumansøgningsprocessen. I de fleste tilfælde behøver du ikke møde op til et interview, hvis du gør brug af disse tjenester. Nøjagtig som ved interviews garanterer brugen af disse tjenester imidlertid ikke visumudstedelse. Vi kan endvidere i visse tilfælde, når vi har gennemgået en ansøgning, der er indsendt via disse tjenester, anmode personen om at møde op til et personligt interview.

Hvis dit tidligere visum er mærket ”clearance received”, har en dispensatonspåtegning eller hvis du har mistet dit tidligere pas med det gyldige eller udløbne amerikanske visum, er du ikke kvalificeret til at ansøge om et amerikansk visum uden interview og du kan derfor ikke benytte denne særlige tjeneste.

Kvalifikationer

Din alder kan gøre, at du kan være kvalificeret til at ansøge om et amerikansk visum uden interview og det samme gør sig gældende, hvis du fornyr et tidligere amerikansk visum, der er udløbet inden for 48 måneder siden.

Kvalifikation for brug af den særlige tjeneste med udgangspunkt i alder:

 • Børn under 14 år eller ansøgere, der er 80 år eller ældre (samt brasilianske borgere, der er yngre end 16 eller ældre end 66 år) kan ansøge via denne særlige tjeneste, hvis personerne ikke tidligere er blevet afvist et amerikansk visum. Vi henviser til listen "Supplerende oplysninger" nedenfor, så du kan sikre dig, at den relevante dokumentation vedlægges ansøgningen.
 • Disse ansøgere skal være borgere i eller bosiddende i Danmark og de skal være fysisk til stede i Danmark i løbet af ansøgningsprocessen.

Kvalifikation for brug af den særlige tjeneste med udgangspunkt i tidligere udstedelse af amerikansk visum:

Du kan også være kvalificeret til at ansøge via den særlige tjeneste, hvis du tidligere har fået udstedt et amerikansk visum og du imødekommer alle betingelserne under A) SAMT en af betingelserne under B):

 1. Alle disse betingelser skal være imødekommet:
  • Dit tidligere visum blev udstedt til dig, da du var 14 år eller ældre, og dine fingeraftryk (10 aftryk) er blevet taget.
  • Du er borger eller bosiddende i Danmark.
  • Du er fysisk til stede i Danmark under ansøgningsprocessen.
  • Du ansøger om nøjagtig den samme type visum som tidligere.
  • dit visum er i øjeblikket gyldigt eller er udløbet inden for de seneste 48 måneder. 

 2. En af disse betingelser skal være imødekommet:
  • Du ansøger om fornyelse af et E-1 eller E-2 visum OG hovedansøgeren vil fortsætte med at arbejde for det samme firma og i samme stilling.
  • Du ansøger om et visum af typen C1, D, I eller O OG dit tidligere visum er stadig gyldigt eller det er udløbet inden for de seneste 48 måneder.
  • Du ansøger om et visum af typen F (studerende), J (udvekslingsbesøgende) eller M (ikke-akademisk studerende) OG dit visum er i øjeblikket gyldigt eller er udløbet inden for de seneste 48 måneder OG du fornyer dit visum for at forsætte din deltagelse i det samme undervisningsprogram eller gå på den samme uddannelsesinstitution, som du gjorde på det tidligere visum.
  • Du ansøger om et visum af typen H, L, R eller P og dit tidligere visum er stadig gyldigt eller det er udløbet inden for de seneste 48 måneder.

Supplerende dokumentation

Alle ansøgere:
 • Pas: Passet skal være gyldigt i mindst seks måneder efter den periode, du har til hensigt, at opholdet i USA skal vare.
 • DS-160 ansøgningsbekræftelsen
 • Et foto: 51mm x 51mm farve foto der er mindre end 6 måneder gammelt og som er taget mod en hvid baggrund, med fuld visning af ansigtet.
 • Visumgebyrkvittering (eller anden dokumentation der viser, at ansøgningsgebyret er blevet betalt).
Specifikke ansøgere:

Børn under 14 år:

 • En kopi af barnets fødselsattest.
 • En nedskrevet beskrivelse af barnets tilsigtede formål med rejsen til USA, der inkluderer kontaktoplysninger til den amerikanske borger, der inviterer, samt en beskrivelse af personens relation til barnet.
 • Kopier af forældrenes biografiske pasoplysningssider.
 • Kopier af forældrenes aktuelle og/eller tidligere visa til USA, hvis det er relevant.
 • Bemærk, hvis en forælder eller forældrene ansøger personligt om et visum på den amerikanske ambassade eller konsulatet og ikke søger via den særlige tjeneste, kan forældrene også aftale et interview i barnets navn og aflevere barnets ansøgning, når de møder op til deres egne interview.

Primære ansøgeres ledsagende ansøgere, ægtefæller og børn: Hvis du ansøger om et visum med udgangspunkt i et familiemedlems egnethed til at modtage et studie-, udvekslings- eller arbejdsvisum beder vi dig indsende din vielsesattest og en fødselsattest for hvert barn.

B-visumansøgere: Forretningsrejsende opfordres til at indsende et brev fra deres arbejdsgiver, der beskriver formålet med opholdet. Turistrejsende opfordres til at indsende et bevis for deres tilknytninger til Danmark, hvilket kan være et brev fra deres arbejdsgiver, der anfører beskæftigelsesstatus.

C1/D-visumansøgere og B1 OCS-visa: Brev fra en arbejdsgiver der klarlægger formålet med opholdet. Hvis der er behov for en TWIC-annotation eller en OCS-annotation medbringes det relevante TWIC-brev eller fritagelsesbrevet fra den amerikanske kystvagt.

Ansøgere til F-, M- og J-visum:

ØKONOMISK BEVIS: Bevis for at du kan forsøge dig selv under dit ophold i USA.

DS2019 TIL J-VISA: Hvis du deltager i et J-udvekslingsprogram, skal du have en udfyldt, original DS-2019-blanket, der matcher navnet i dit pas.

I-20 TIL F- OG M-VISA: Ansøgere om et F-visum skal indsende en I-20A-B-blanket. M-visumansøgere skal indsende en I-20M-N-blanket. Blanketterne skal være korrekt udfyldte og underskrevet af både en embedsmand på skolen (DSO) samt af ansøgeren.

SEVIS-KVITTERING: De fleste ansøgere om J-, F- og M-visum skal betale et SEVIS-gebyr. Vi henviser til studievisum eller udvekslingsbesøgsvisum for detaljer om og vejledninger i betaling. Du bedes medbringe kvitteringen til dit interview.

I-visumansøgere: Et brev fra din arbejdsgiver med virksomhedens brevhoved, der klarlægger formålet med dit besøg og om din beskæftigelse i mediebranchen er permanent eller midlertidig. Hvis du er freelancemedarbejder i mediebranchen, skal du indsende en kopi af din ansættelseskontrakt.

Ansøgere til visum af typen H, L, O, P og R: Indsend venligst en kopi af arbejdstilladelsen udstedt af USCIS (I-797).

Sådan ansøger du

Trin 1

Udfyld non-immigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Trin 2

Gå til vores online ansøgningssystem og opret en profil til at betale visumansøgningsgebyret (MRV) gebyr. Når du er logget på, skal du vælge "Book et interview". I takt med at du arbejder dig gennem processen, skal du besvare spørgsmålene i felterne, og systemet vil på baggrund af dine svar bedømme din egnethed til at ansøge om visum uden interview.

Trin 3

Når du har besvaret spørgsmålene, vil du blive bedt om at betale visumgebyret. Ved kvalificering vil du modtage detaljerede vejledninger i, hvordan du afleverer den relevante dokumentation. Du skal bruge tre forskellige informationer til at registrere dig via internettet:

 • Dit pasnummer
 • CGI-referencenummeret fra din kvittering. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)
 • Det ticifrede (10) stregkodenummer fra din DS-160-bekræftelse.
Trin 4

Saml din DS-160-bekræftelse, kvitteringen for indbetaling af MRV-gebyret, gyldige pas (og evt. gamle pas med stadig gyldige visa) foto og et brev, der beskriver din rejses formål og din rejseplan. Afhængigt af visumkategorien kan det være nødvendigt, at du afleverer yderligere dokumentation og betaler et gensidighedsgebyr. Vi henviser til oversigten over visumtyper for yderligere oplysninger om de nødvendige dokumenter.

Trin 5

​​​​​​​Send venligst dine ansøgningsdokumenter til den følgende adresse:
USA’s ambassade i København, Danmark
Adresse: Dag Hammerskjölds Allé 24, 2100 København Ø 

Vedhæft også en selvadresseret konvolut med forudbetalt porto. Konvolutten skal have 99 DKK i frimærker eller i porto til adresser i Danmark og 132 DKK i frimærker eller porto for adresser i Grønland, Færøerne eller Sverige.