Fornyelse af visum

På denne side:


Oversigt

Den amerikanske visumansøgningsproces er på mange måder den samme, hvad enten du søger for første gang, eller fornyr dit visum. Det er vigtigt at vide, at du godt kan have et gyldigt visum i et udløbet pas. Du kan rejse til USA med dit gamle pas med et gyldigt visum og dit nye, gyldige pas.

Men du kan være kvalificeret til undtagelse for kravet om et interview og omgå kravet om at skulle møde op på konsulatets afdeling. Brug af servicen ved at sende mail garanterer ikke udstedelse af visum. Vi kan endvidere i visse tilfælde, når vi har gennemgået en ansøgning, der er indsendt med mail, kræve personen om at møde op til et personligt interview.

Kvalifikationer

Din alder kan gøre, at du kan være kvalificeret til at ansøge om et amerikansk visum uden interview og det samme gør sig gældende, hvis du fornyr et tidligere amerikansk visum, der er udløbet inden for 48 måneder siden.

Kvalifikationer

 • Du har bopæl i Danmark.
 • Du er fysisk til stede i Danmark under ansøgningsprocessen.
 • Du ansøger om nøjagtig den samme type visum som tidligere. (B, C, D, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q, R)
  Du kan finde disse oplysninger lige over din nationalitet yderst til højre på visummet.
 • Dit amerikanske visum er stadig gyldigt eller er udløbet inden for de seneste 48 måneder.
 • Dit sidste visum blev udstedt efter den 31. december, 2007.
 • Du har stadig dit pas med det tidligere visum.
 • I noteringsfeltet i dit tidligere visum står der IKKE NOGET af følgende: “Waiver”, “Clearance”  eller “Blanket”.
 • Din nationalitet, dit navn, fin fødselsdato og dit køn er det samme i dit gamle og dit nye pas.

 

Konsulatets afdeling forbeholder sig ret til at bede om, at en ansøger møder op til et interview, efter at have set hendes eller hans ansøgning.

Supplerende dokumentation

Alle ansøgere:

 • Pas: Passet skal være gyldigt i mindst seks måneder efter den periode, du har til hensigt, at opholde dig i USA.
 •  DS-160 ansøgningsformular.
 • Et foto: Farvefoto på 51mm x 51mm, der er mindre end 6 måneder gammelt og som er taget mod en hvid baggrund, med fuld visning af ansigtet.
 • Visumgebyrkvittering (eller anden dokumentation der viser, at ansøgningsgebyret er blevet betalt).

Specifikke ansøgere:

Børn under 14 år:

 • En kopi af barnets fødselsattest.
 • En nedskrevet beskrivelse af barnets tilsigtede formål med rejsen til USA, der inkluderer kontaktoplysninger til den amerikanske borger, der inviterer, samt en beskrivelse af personens relation til barnet.
 • Kopier af forældrenes biografiske pasoplysningssider.
 • Kopier af forældrenes aktuelle og/eller tidligere visa til USA, hvis det er relevant.
 • Bemærk, hvis en forælder eller forældrene ansøger personligt om et visum på den amerikanske ambassade eller konsulatet, og ikke med den særlige procedure til fritagelse for interview, kan forældrene også aftale et interview i barnets navn og aflevere barnets ansøgning, når de møder op til deres egne interview.

Primære ansøgeres ledsagende ansøgere, ægtefæller og børn: Hvis du ansøger om et visum med udgangspunkt i et familiemedlems egnethed til at modtage et studie-, udvekslings- eller arbejdsvisum beder vi dig indsende din vielsesattest og en fødselsattest for hvert barn.

B-visumansøgere: Forretningsrejsende opfordres til at indsende et brev fra deres arbejdsgiver, der beskriver formålet med opholdet. Turistrejsende opfordres til at indsende et bevis for deres tilknytninger til Danmark, hvilket kan være et brev fra deres arbejdsgiver, der anfører beskæftigelsesstatus.

C1/D-visumansøgere og B1 OCS-visa: Brev fra en arbejdsgiver der klarlægger formålet med opholdet. Hvis der er behov for en TWIC-annotation eller en OCS-annotation medbringes det relevante TWIC-brev eller fritagelsesbrevet fra den amerikanske kystvagt.

Ansøgere til F-, M- og J-visum:

ØKONOMISK BEVIS: Bevis for at du kan forsørge dig selv under hele dit ophold i USA.

DS2019 TIL J-VISA: Hvis du deltager i et J-udvekslingsprogram, skal du have en udfyldt, original DS-2019-blanket, der matcher navnet i dit pas.

I-20 TIL F- OG M-VISA: Ansøgere om et F-visum skal indsende en I-20A-B-blanket. M-visumansøgere skal indsende en I-20M-N-blanket. Blanketterne skal være korrekt udfyldte og underskrevet af både en embedsmand på skolen (DSO) samt af ansøgeren.

SEVIS-KVITTERING: De fleste ansøgere om J-, F- og M-visum skal betale et SEVIS-gebyr. Vi henviser til studievisum eller udvekslingsbesøgsvisum for detaljer om og vejledninger til betaling. Du bedes medbringe kvitteringen til dit interview.

I-visumansøgere: Et brev fra din arbejdsgiver med virksomhedens brevhoved, der klarlægger formålet med dit besøg, og om din beskæftigelse i mediebranchen er permanent eller midlertidig. Hvis du er freelancemedarbejder i mediebranchen, skal du indsende en kopi af din ansættelseskontrakt.

Ansøgere til visum af typen H, L, O, P og R: Indsend venligst en kopi af arbejdstilladelsen udstedt af USCIS (I-797).

Sådan ansøger du

Forny mit Visum Trin 1 Udfyld non-immigrant Electronic Application (DS-160) formen online. Formen kan findes her: “https://ceac.state.gov/ceac/

 

Trin 2 For at starte en ansøgning, bedes du gå til vores hjemmeside og opret en profil.  Hjemmesiden kan findes her: “https://www.ustraveldocs.com/dk/” Hvis du allerede har en profil, skal du blot logge ind.  Når du kommer ind på din profil, skal du i menuen til venstre vælge: “New Application/Schedule appointment”.  I løbet af processen skal du svare på Interview Waiver spørgsmålene, som vil vurdere din mulighed for at ansøge et visum uden et interview.

 

Trin 3 Du vil here efter blive bedt om at betale visum gebyret. Hvis du har kvalificeret dig til at ansøge visum uden interview, vil Interview Waiver brevet indholde instrukser om hvordan du skal indsende dine dokumenter til ambassaden.

 

Trin 4 Saml dine nødvendige dokumenter, dvs. DS-160 bekræftelses side, MRV kvittering, et gyldigt pas(evt. tidligere pas med gyldigt visum), fotoet og et brev hvori du beskriver dine rejseplaner og formål. Afhængigt af hvilket visum du søger, skal du muligvis tillægge yderligere informationer. 

 

Trin 5 Send dine dokumenter til den amerikanske ambassade i henhold til instruktionerne i Interview Waiver Confirmation Letter. Så snart din post bliver modtaget af Konsulær afdelingen, vil en konsulær embedsmand tage den endegyldige beslutning om du er kvalificeret til visum uden en samtale. I sådanne tilfælde vil Konsulatet udstede dit visum og dit pas vil blive sendt tilbage til dig via UPS til den adresse du har angivet på kurertjenestens hjemmeside eller, hvis du har valgt “pick-up” muligheden, kan du hente dit pas ved Mail Boxes Etc i København.