Arbejdsvisum

På denne side:


OSS

Oversigt

Hvis du ønsker at arbejde i USA midlertidigt som ikke-immigrant, har du ifølge den amerikansk immigrationslovgivning brug for et særligt visum, der er baseret på den type arbejde, du skal udføre. De fleste kategorier for midlertidigt arbejde kræver, at din kommende arbejdsgiver eller repræsentant indsender en ansøgning, som skal godkendes af U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) i USA, før du kan søge om arbejdsvisum.

Alle der ansøger om et visum af typen H, L, O, P og Q, skal have en arbejdstilladelse, der er godkendt af USCIS på deres vegne. Ansøgningen Blanket I-129 skal være godkendt, før du kan søge om arbejdsvisum på den amerikanske ambassade eller på konsulatet. Når din arbejdstilladelse er godkendt, vil din arbejdsgiver eller repræsentant modtager en handlingsmeddelelse, en I-797-blanket, der fungerer som en godkendelse af din arbejdstilladelse. Den konsulære embedsmand vil bekræfte godkendelsen af din arbejdstilladelse gennem Department of State Petition Information Management Service (PIMS) i løbet af dit interview.

Du skal medbringe dit I-129-kvitteringsnummer fra din arbejdstilladelse til dit interview på den amerikanske ambassade eller konsulatet, for at verificere godkendelse af din arbejdstilladelse. Bemærk, at godkendelsen ikke garanterer udstedelse af et visum. Det kan være, du findes ukvalificeret til visummet i henhold til den amerikanske udlændingelovgivning.

Visumbeskrivelser og kvalifikationer

H-1B (specialist).

Et H-1B-visum er påkrævet, hvis du kommer til USA for at udføre tjenesteydelser i et på forhånd aftalt, professionelt job. For at kvalificere dig, skal du have en bachelorgrad eller højere (eller tilsvarende grad) inden for det specifikke område, hvori du søger beskæftigelse. USCIS vil afgøre, om din ansættelse udgør en ansættelse som specialist, og om du er kvalificeret til at udføre disse arbejdsopgaver. Din arbejdsgiver er forpligtet til at indgive en tilstandserklæring om arbejdet sammen med ansøgningen til arbejdsministeriet og med vilkår og betingelser for din ansættelseskontrakt.

H-1B1 traktat-baserede midlertidige arbejdsvisa
Frihandelsaftaler indgået med Chile og Singapore gør det i visse tilfælde muligt for kvalificerede statsborgere i  Chile og Singapore at arbejde midlertidigt i USA. Kun statsborgere i Chile og Singapore kan kvalificere sig som primære ansøgere, dog kan deres ægtefæller og børn være statsborgere i andre lande. 

Ansøgere til H-1B1-visa bør allerede have et jobtilbud fra en arbejdsgiver inden for deres valgte arbejdsområde i USA, men arbejdsgiveren behøver ikke at indgive blanketten I-129 ”Petition for Non-immigrant Worker”, og ansøgeren behøver ikke at få en ”Notice of Approval”, Blanket I-797 inden visumansøgningen indsendes. Arbejdsgiveren skal dog indgive en ”Application for Foreign Labor Certification” til Department of Labor (USAs beskæftigelsesministerium), før der ansøges om visum.  Yderligere oplysninger om H-1B1-visum kan indhentes på https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html

H-2A (sæsonbestemt landbrugsarbejde).

Et H-2A-visum tillader amerikanske arbejdsgivere at bringe udenlandske statsborgere til USA for at fylde midlertidige job i landbruget, hvis der ikke er tilstrækkelig amerikansk arbejdskraft. En H-2A-ikke-immigrantklassificering gælder for dig, hvis du søger at udføre landarbejde eller tjenesteydelser af midlertidig eller sæsonbestemt karakter i USA på midlertidig basis. En amerikansk arbejdsgiver (eller en sammenslutning af amerikanske landbrugsproducenter benævnt som en fælles arbejdsgiver) skal på dine vegne sende en I -129-blanket, ansøgning til ikke-immigrantarbejde, til USCIS.

H-2B-visum (faglærte og ufaglærte arbejdere.

Dette visum er påkrævet, hvis du kommer til USA for at udføre et job, som er midlertidigt eller sæsonbetonet, og hvor der er mangel på amerikanske arbejdere. Din arbejdsgiver er forpligtet til at indhente en certificering fra arbejdsministeriet, der bekræfter, at der ikke er nogen kvalificerede, amerikanske arbejdere, der kan indgå i den type beskæftigelse, som din skriftlige ansøgning er rettet mod.

H-3 (praktikant)

Et H-3-visum er påkrævet, hvis du kommer til USA for at modtage undervisning fra en arbejdsgiver inden for ethvert område, med undtagelse af videregående uddannelse eller oplæring, i en periode på op til to år. Du kan blive betalt for din praktik og erhvervsrettet arbejde er tilladt. Oplæringen må ikke bruges til at skaffe dig produktiv beskæftigelse og må ikke udbydes i dit hjemland.

H-4 (pårørende)

Hvis du er den primære indehaver af et gyldigt H-visum, kan din ægtefælle eller ugifte børn (under 21 år) modtager et H-4-visum, så de kan ledsage dig til USA. Dog har din ægtefælle/børn ikke tilladelse til at arbejde under opholdet i USA.

L-1 (udstationering inden for virksomheden).

Et L-1-visum er påkrævet, hvis du er ansat i en international virksomhed, der midlertidigt udstationerer dig i et moderselskab, partner- eller et datterselskab i det samme selskab i USA. Den internationale virksomhed kan enten være en amerikansk eller udenlandsk organisation. For at du kvalificerer dig til et L-1-visum, skal du være på ledelses- eller udøvende niveau, eller have en specialviden og være bestemt til en position inden for det amerikanske selskab på et af disse niveauer, men ikke nødvendigvis i den samme position, som tidligere. Derudover skal du have været ansat uden for USA i det internationale selskab uafbrudt i et år, indenfor tre år forud for din ansøgning om indrejsetilladelse til USA. Du kan først ansøge om et L-1-visum, når dit amerikanske selskab eller dets søsterselskaber har fået en godkendt skriftlig arbejdstilladelse fra USCIS, enten i ”lag” eller individuelt.

L-2 (pårørende)

Hvis du er den primære indehaver af et gyldigt L-visum, kan din ægtefælle eller ugifte børn (under 21 år) få dette visum. Grundet en nylig ændring i loven, kan din ægtefælle søge beskæftigelsestilladelse. Din ægtefælle skal rejse ind i USA på hans eller hendes eget L-2-visum og derefter indsende en udfyldt Blanket I-765 (fås fra USCIS), sammen med et ansøgningsgebyr. Dine børn har ikke tilladelse til at arbejde i USA.

O

Et O-visum bliver udstedt til personer med ekstraordinære evner inden for videnskab, kunst, uddannelse, erhvervsliv og atletik, eller ekstraordinære præstation inden for film og tv-produktion, samt deres væsentlige hjælpepersonale.

P (kunstnere, entertainere)

Visum af typen P bliver udstedt til bestemte atleter, entertainere, kunstnere og væsentligt hjælpepersonale, der kommer til USA for at optræde.

Q

Et Q-visum er påkrævet, hvis du er på rejse i USA for at deltage i et internationalt kulturelt udvekslingsprogram med det formål at yde praktisk uddannelse, beskæftigelse, og deling af historie, kultur og traditioner i dit hjemland. Du skal have en skriftlig arbejdstilladelse, der er indgivet af programmets sponsor på dine vegne og den skriftlige arbejdstilladelse skal godkendes af USCIS.

Hvornår skal du ansøge

Den amerikanske ambassade eller konsulatet kan behandle din H-, L-, O-, P- eller Q-visumansøgning i op til 90 dage før begyndelsen af ansættelsesforholdet, som nævnt på din I-797. Men når du lægger dine rejseplaner, bedes du bemærke, at på grund af føderale regler, kan du kun bruge dit visum til at ansøge om indrejse til USA inden for ti dage forud for begyndelsen af den godkendte periode, der er noteret på din I-797.

Ansøgningsdokumenter

Hvis du ansøger om et H-, L-, O-, P- eller Q-visum, skal du medbringe følgende:

 • En elektronisk ansøgning til ikke-immigrantvisum (DS-160-blanket). Besøg DS-160 hjemmeside for flere oplysninger om DS-160-blanketten.
 • Et gyldigt pas for rejse til USA med en gyldighedsperiode på mindst seks måneder efter den periode, du har til hensigt, at opholdet i USA skal vare (medmindre landespecifikke aftaler fastsætter undtagelser). Hvis mere end én person er registreret i passet, skal hver person, der ønsker et visum, indsende en ansøgning.
 • Et pasfoto, der er taget inden for de sidste seks måneder. Denne hjemmeside har informationer om det ønskede fotoformat.
 • En kvittering som bevis for din betaling af  for betaling af et ikke-refundérbare ikke-immigrantvisumansøgningsgebyr, betalt i lokal valuta. Denne hjemmeside har mere information om betaling af dette gebyr. Hvis et visum udstedes, kan der forekomme et ekstra gensidighedsgebyr, afhængigt af din nationalitet. Statsdepartementets hjemmeside kan hjælpe dig med at finde ud af, om du skal betale et gensidighedsgebyr og hvad gebyrbeløbet er.
 • Hvis du er en L-1-ansøger med en omfattende arbejdstilladelse, skal du betale et bedrageribekæmpelses- og registreringsgebyr (Mere information om dette gebyr findes her).
 • Kvitteringsnummeret, der er trykt på din godkendte I-129-ansøgning. Papir kopier af I- 797 er  påkrævet ved interviewet.

Ud over disse elementer, skal du medbringe en kopi af din aftalebekræftelse til visuminterviewet, der er booket via denne tjeneste. Du kan også medbringe hvilken som helst dokumentation, som du mener, kan understøtte oplysningerne til den konsulære embedsmand.

Sådan ansøger du

Trin 1

Udfyld Ansøgningsproces til ikke-immigrantvisum.

Trin 2

Betal visumansøgningsgebyret.

Trin 3

Book dit interview på this hjemmeside. Du skal bruge følgende oplysninger til at booke dit interview:

 • Dit pasnummer
 • CGI-referencenummeret fra din kvittering. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)
 • Det ticifrede (10) stregkodenummer fra din DS-160-bekræftelse.
Trin 4

Besøg U.S. Embassy or Consulate på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160-bekræftelse, et foto, der er taget inden for de sidste seks måneder, dit nuværende og alle gamle pas. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.

Supplerende dokumentation

Ud over disse elementer, skal du fremvise et interviewaftalebrev, der bekræfter, at du har booket et interview via denne tjeneste. Du kan også medbringe hvilken som helst dokumentation, som du mener, kan understøtte oplysningerne til den konsulære embedsmand.

Vær opmærksom på: Medbring ikke falske dokumenter. Svig eller vildledning kan resultere i permanent manglende kvalificering.

Konsulære embedsmænd ser på hver enkelt ansøgning individuelt og overvejer faglige, sociale, kulturelle og andre faktorer under bedømmelsen. Konsulære embedsmænd vil se på dine specifikke hensigter, din familiesituation og dine langsigtede planer i dit hjemland. Hver sag undersøges enkeltvis, og alle overvejelser afpasses i forhold til loven.

Hvis det er første gang, du ansøger om et visum, kan du spare tid ved at medbringe følgende dokumenter til dit interview:

 • Beviser, der klarlægger dine arbejdskvalifikationer, herunder alle eksamensbeviser fra universitet.
 • Originale breve fra nuværende og tidligere arbejdsgivere, der beskriver din stilling og projekter, du har arbejdet med, og hvor længe du har arbejdet hos din arbejdsgiver
 • Angiv hvis du i øjeblikket arbejder på og har H-1B-status, og medbring dine lønsedler for indeværende kalenderår, og dine selvangivelser (IRS-blanketter 1040 og W-2) for alle de år, hvor du har været ansat i USA. Du bør medbringe:
  • lønsedler fra din nuværende eller seneste arbejdsgiver
  • navne og nuværende telefonnumre på ledere i personaleafdelingen hos din nuværende og tidligere arbejdsgivere
  • dit CV

Pårørende

Dine pårørende bør medbringe alle nødvendige dokumenter til ethvert ikke-immigrantvisum, samt:

 • En original vielsesattest - (for din ægtefælle) og/eller fødselsattest (for ugifte børn under 21), hvis relevant
 • Et brev fra arbejdsgiveren, der bekræfter fortsat beskæftigelse
 • Hvis din ægtefælle i øjeblikket arbejder i USA på et H1-visum, skal vedkommende medbringe alle lønsedler for indeværende kalenderår og selvangivelser (IRS-blanketterne 1040 og W-2s) for alle de år, hvor han eller hun har været ansat i USA på et H-1B-visum.

Mere information

For mere information om visum af typen H, L, O, P og Q henvises til statsdepartementets Temporary Workers hjemmeside.