Visum til religiøse professioner

På denne side:


OSS

Oversigt

Visa af typen R er til personer, der ansøger om at komme ind i USA for at arbejde i en religiøs henseende på midlertidig basis, som defineret i immigrations- og nationalitetslovens (Immigration and Nationality Act (INA)) § 101(a)(15)(R).

Kvalifikationer

Religiøse arbejdere omfatter personer, der er godkendt af et anerkendt organ til at foretage religiøse gudstjenester og udføre andre opgaver, der som regel udføres af autoriserede medlemmer af præstestanden i den pågældende religion og arbejdere, der indgå i et religiøst kald eller erhverv. Hvis du søger om et visum til religiøse professioner, skal du opfylde følgende kriterier:

 • Du skal være medlem af et religiøs trossamfund, der er anerkendt som en ægte, ikke udbyttegivende, religiøs organisation i USA.
 • Din trosretning og dens affilierede, hvis det er relevant, skal enten være fritaget for beskatning, eller skal kvalificere sig til skattefri status.
 • Du skal:
 1. have været et medlem af dit trossamfund i de to år, der går umiddelbart forud for din ansøgning om religiøs arbejdsstatus
 2. have planlagt at arbejde som præst i dit trossamfund, eller i et religiøst erhverv eller kald i en ægte, ikke udbyttegivende, religiøs organisation (eller en skattefri underafdeling af en sådan organisation)
 3. have bopæl og have været fysisk til stede uden for USA i det forudgående år, hvis du tidligere har tilbragt fem år i denne kategori.

Der er ikke noget krav om, at du skal have en bolig i udlandet, som du ikke har til hensigt at opgive. Du skal dog agte at rejse fra USA efter dit kald, skønt der ikke er specifikke indikationer eller beviser om det modsatte.

Ansøgninger

Din kommende arbejdsgiver skal indsende Blanket I-129 ansøgning for ikke-immigrantarbejder til U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). For mere detaljerede oplysninger om indlevering af I-129-blanketten, samt krav, henvises der til USCIS R-1’s hjemmesiden for midlertidige, religiøse arbejdere med ikke-immigrantstatus.

Bemærk: Potentielle arbejdsgivere skal indgive ansøgningen så hurtigt som muligt (men ikke mere end 6 måneder før den påtænkte ansættelse begynder) for at give tilstrækkelig tid til behandling af ansøgningen og efterfølgende visum.

Din skriftlige ansøgning, I-129, skal være godkendt, før du kan søge om visum på den amerikanske ambassade eller konsulatet. Når din arbejdstilladelse er godkendt, vil din arbejdsgiver eller repræsentant modtager en handlingsmeddelelse, en I-797-blanket, der fungerer som en godkendelse af din arbejdstilladelse. Den konsulære embedsmand vil bekræfte godkendelsen af din arbejdstilladelse gennem Department of State Petition Information Management Service (PIMS) i løbet af dit interview.

Du skal medbringe dit I-129-kvitteringsnummer fra din arbejdstilladelse til dit interview på den amerikanske ambassade eller konsulatet, for at verificere godkendelse af din arbejdstilladelse. Bemærk, at godkendelsen ikke garanterer udstedelse af et visum. Det kan være, du findes ukvalificeret til visummet i henhold til den amerikanske udlændingelovgivning.

Ansøgningsdokumenter

Hvis du ansøger om et visum til religiøse professioner, skal du medbringe følgende:

 • En elektronisk ansøgning til ikke-immigrantvisum (DS-160-blanket). Besøg DS-160 hjemmeside for flere oplysninger om DS-160-blanketten.
 • Et gyldigt pas for rejse til USA med en gyldighedsperiode på mindst seks måneder efter den periode, du har til hensigt, at opholdet i USA skal vare (medmindre landespecifikke aftaler fastsætter undtagelser). Hvis mere end én person er registreret i passet, skal hver person, der ønsker et visum, indsende en ansøgning.
 • Et pasfoto, der er taget inden for de sidste seks måneder. Denne hjemmeside har informationer om det ønskede fotoformat.
 • En kvittering som bevis for din betaling  for betaling af et ikke-refundérbare ikke-immigrantvisumansøgningsgebyr, betalt i lokal valuta. Denne hjemmeside har mere information om betaling af dette gebyr. Hvis et visum udstedes, kan der forekomme et ekstra gensidighedsgebyr, afhængigt af din nationalitet. Statsdepartementets hjemmeside kan hjælpe dig med at finde ud af, om du skal betale et gensidighedsgebyr og hvad gebyrbeløbet er.
 • Kvitteringsnummeret, der er trykt på din godkendte I-129-ansøgning. Bemærk venligst, at den originale I-797-blanket ikke længere er nødvendig til interviewet.

Ud over disse elementer, skal du medbringe en kopi af dit aftalebrev til visuminterviewet, der er booket via denne tjeneste. Du kan også medbringe hvilken som helst dokumentation, som du mener, kan understøtte oplysningerne til den konsulære embedsmand.

Sådan ansøger du

Trin 1

Udfyld Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Trin 2

Betal visumansøgnings gebyret.

Trin 3

Book dit interview på this hjemmeside. Du skal bruge følgende oplysninger til at booke dit interview:

 • Dit pasnummer
 • CGI-referencenummeret fra din kvittering. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)
 • Det ticifrede (10) stregkodenummer fra din DS-160-bekræftelse.
Trin 4

Besøg U.S. Embassy or Consulate på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160-bekræftelse, et foto, der er taget inden for de sidste seks måneder, dit nuværende og alle gamle pas og originale kvitteringer for visumbetalinger. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.

Supplerende dokumentation

Supplerende dokumentation er kun én af mange faktorer, en konsulær embedsmand vil se på ved dit interview. Konsulære embedsmænd ser på hver enkelt ansøgning individuelt og overvejer faglige, sociale, kulturelle og andre faktorer under bedømmelsen. Konsulære embedsmænd vil se på dine specifikke hensigter, din familiesituation og dine langsigtede planer i dit hjemland. Hver sag undersøges enkeltvis, og alle overvejelser afpasses i forhold til loven.

Vær opmærksom på: Medbring ikke falske dokumenter. Svig eller vildledning kan resultere i permanent diskvalificering.

Du bør medbringe følgende dokumenter til dit interview:

 • Et brev fra en autoriseret embedsmand i den organisation, hvor du er ansat, med en bekræftelse på, at dit religiøse medlemskab blev opretholdt uden for USA, helt eller delvist, at de udenlandske og amerikanske religiøse organisationer tilhører samme trossamfund og at du har været medlem af trossamfundet i den ønskede periode på to år umiddelbart før din ansøgning om et R-visum.
 • Dokumentation for, at du, hvis du er præst, er autoriseret til at foretage gudstjenester for dette trossamfund. Pligterne skal beskrives i detaljer, eller
 • Dokumentation for, hvis du er religiøs professionel, at du har mindst en studentereksamen eller tilsvarende, og at en sådan grad er nødvendig for at indtræde i det religiøse erhverv, eller
 • Dokumentation for at du er kvalificeret, hvis du skal arbejde i et ikke-professionelt kald eller erhverv, hvis den type arbejde, der skal gøres, vedrører en traditionel religiøs funktion.
 • Ordninger for aflønning, herunder beløbet og lønkilde, andre former for kompensation, såsom mad og bolig og alle andre ydelser, hvortil en værdi kan tilknyttes, og en erklæring om, hvorvidt et vederlag ydes til gengæld for ydelserne.
 • Navn og adresse på de specifikke organisatoriske enheder i trossamfundet eller affilierede, hvortil du skal levere tjenesteydelser.
 • En beskrivelse af arten af forholdet mellem de to organisationer, hvis du skal arbejde for en organisation, der er tilknyttet et trossamfund.
 • Dokumentation for din religiøse organisations aktiver og virkemåde.
 • Din organisations vedtægter i henhold til gældende stats lovgivning.

Mere information

For mere information om visa til religiøse medarbejdere henviser vi til statsdepartementets hjemmeside.