Udvekslingsbesøgsvisum

På denne side:


OSS

Oversigt

USA byder udenlandske borgere velkomne, der kommer til USA for at deltage i udvekslingsprogrammer. Før ansøgning om et visum skal alle udvekslingsbesøgende accepteres og godkendes af en autoriseret programsponsor. Når de er godkendt, vil ansøgerne modtage den nødvendige godkendelsesdokumentation fra uddannelsesinstitutionen eller programsponsorerne, og denne dokumentation skal fremvises ved ansøgning om et visum.

Udvekslingsprogrammets visum af typen J har til formål at fremme udveksling af personer, viden og færdigheder inden for områderne uddannelse, kunst og videnskab. Deltagerne omfatter studerende på alle akademiske niveauer, praktikanter der har fået tilbudt jobtræning fra virksomheder, institutioner og agenturer; lærere fra grundskoler, gymnasier og specialiserede skoler, professorer der kommer for at undervise eller forske på institutioner for videregående uddannelse, forskere, professionelle praktikanter i medicinske og beslægtede områder og internationale besøgende, der kommer for at rejse, observere, konsultere, forske, træne, dele eller demonstrere specialiseret viden eller færdigheder eller for at deltage i organiserede, mellemfolkelige programmer.

NB! J-1-visumansøgere og deres familier, der er sponsoreret af den amerikanske regering, behøver ikke at betale MRV- og SEVIS-visumgebyrerne, hvis programnummeret starter med G-1, G-2, G-3 eller G-7.

Pårørende

Ægtefæller eller ugifte børn under 21 år, der ønsker at ledsage eller slutte sig til den primære visumindehaver af et J-1 visum til USA under varigheden af hans eller hendes ophold, skal have et J-2 visum. Ægtefæller eller børn, der ikke har til hensigt at opholde sig i USA sammen med den primære visumindehaver, men kun vil besøge i ferier, kan være berettiget til at ansøge om et besøgs (B-2) visa.

Ægtefælle og/eller barn af en udvekslingsbesøgende i USA kan ikke arbejde, hvis han/hun har et J-2 visum, medmindre vedkommende har indsendt en I-765 blanket med ansøgning om beskæftigelsesgodkendelse. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) skal have gennemgået din I-765 og givet J-2 indehaveren tilladelse til at arbejde. På USCIS’ hjemmeside findes et pdf-dokument med titlen "Employment Authorization" der indeholder yderligere oplysninger.

Ansøgningsdokumenter

Du skal medbringe følgende for at søge om et J visum:

 • En elektronisk ansøgning til ikke-immigrantvisum (DS-160 blanket). Besøg DS-160 hjemmeside for flere oplysninger om DS-160 blanketten.
 • Et gyldigt pas for at rejse til USA med en gyldighedsperiode på mindst seks måneder, efter den periode du har til hensigt at opholdet i USA skal vare, medmindre landespecifikke aftaler fastsætter undtagelser. Hvis mere end én person er registreret i passet, skal hver person der ønsker et visum indsende en ansøgning.
 • Et pasfoto der er taget inden for de sidste seks måneder. Denne hjemmeside har informationer om det ønskede fotoformat.
 • Medmindre dit J program er sponsoreret af den amerikanske regering (med et program G-1, G-2, G-3, G-7), skal du fremlægge en kvittering for betaling af visumgebyret  (betalt i lokal valuta) for din ikke-refundérbare, ikke-immigrant visumansøgning. Denne hjemmeside har mere information om betaling af dette gebyr. Hvis et visum udstedes, kan der forekomme et ekstra gensidighedsgebyr, afhængigt af din nationalitet. Statsdepartementets hjemmeside kan hjælpe dig med at finde ud af, om du skal betale et gensidighedsgebyr og hvad gebyrbeløbet er.
 • En godkendt original DS-2019 blanket fra dit amerikanske udvekslingsprogram.
 • Medmindre dit J program er sponsoreret af den amerikanske regering (med en programkode, der begynder med "G"), skal du betale dit SEVIS gebyret.

Ud over disse elementer, skal du medbringe en kopi af dit aftalebrev til visuminterviewet, der er booket via denne tjeneste. Du kan også medbringe hvilken som helst dokumentation, som du mener, kan understøtte oplysningerne til den konsulære embedsmand.

Sådan ansøger du

Trin 1

Udfyld Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Trin 2

Betal visumansøgnings gebyret.

Trin 3

Book dit interview på this hjemmeside. Du skal bruge følgende oplysninger til at booke dit interview:

 • Dit pasnummer
 • CGI-referencenummeret fra din kvittering. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)
 • Det ticifrede (10) stregkodenummer fra din DS-160 bekræftelse.
Trin 4

Besøg U.S. Embassy or Consulate på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160 bekræftelse, et foto, der er taget inden for de sidste seks måneder, dit nuværende og alle gamle pas samt originale kvitteringer for visumbetalinger. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.

TIL ANSØGNINGER TIL PROGRAMMER SPONSORERET AF DEN AMERIKANSKE REGERING

Trin 1
Udfyld formularen Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160).

Trin 2
Skriv en e-mail til visumafdelingen for at aftale en tid: CopenhagenNIV@state.gov

Du skal inkludere dit fulde navn, pasnummer, SEVIS-nummer og programdatoer i din e-mail.

Trin 3
Besøg den amerikanske ambassade eller konsulat på den dato og det tidspunkt, hvor du skal til visumsamtale. Du skal medbringe:

 • Gyldigt pas
 • Ikke-immigrant visumansøgning DS-160 bekræftelsesside
 • Et fotografi
 • DS-2019 Certifikat for berettigelse til status som udvekslingsbesøgende
Trin 4

Besøg U.S. Embassy or Consulate på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160 bekræftelse, et foto, der er taget inden for de sidste seks måneder, dit nuværende og alle gamle pas samt originale kvitteringer for visumbetalinger. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.

Supplerende dokumentation

Supplerende dokumentation er kun én af mange faktorer, en konsulær embedsmand vil se på ved dit interview. Konsulære embedsmænd ser på hver enkelt ansøgning individuelt og overvejer faglige, sociale, kulturelle og andre faktorer under bedømmelsen. Konsulære embedsmænd vil se på dine specifikke hensigter, din familiesituation og dine langsigtede planer i dit hjemland. Hver sag undersøges enkeltvis, og alle overvejelser afpasses i forhold til loven.

Vær opmærksom på: Medbring ikke falske dokumenter. Svig eller vildledning kan resultere i permanent manglende kvalificering.

Du bør medbringe følgende dokumenter til dit interview:

 • Dokumenter, der viser stærke finansielle, sociale og familiemæssige tilknytninger til dit hjemland, der vil tvinge dig til at vende tilbage til dit hjemland efter dit studium i USA.
 • Finansielle og alle andre dokumenter, som du mener, vil støtte din ansøgning, og som giver troværdige beviser for, at du har nok lettilgængelige midler til at dække alle udgifter for det første studieår, og at du har adgang til midler, der er tilstrækkelige til at dække alle udgifter, mens du opholder dig i USA.
 • Fotokopier af kontoudtog vil ikke blive accepteret, medmindre du også kan vise originale kopier af kontoudtog eller originale bankbøger.
 • Hvis du er økonomisk sponsoreret af en anden person, skal du medbringe dokumentation for dit forhold til sponsor (så som din fødselsattest), sponsors seneste originale selvangivelse og sponsors bankudtog og/eller faste indskudsbeviser.
 • Akademiske dokumenter der viser skoleafgangseksamener. Nyttige dokumenter der omfatter skoleudskrifter (originale eksemplarer foretrækkes) med karakterer, offentlige eksamensbeviser (A-niveau osv.), standardiserede prøveresultater (SAT, TOEFL osv.) og eksamensbeviser.

Pårørendes supplerende dokumentation

Hvis du har pårørende, skal du også fremlægge:

 • Dokumentation for dit forhold til din ægtefælle og/eller barn (f.eks. vielses- og fødselsattester).
 • Hver ægtefælle eller barn, skal have deres egen DS-2019 blanket. Denne blanket anvendes til at opnå det visum, der kræves, for at ægtefællen/barnet kan komme ind i USA med dig som den primære indehaver af et udvekslingsbesøgsvisum eller for at de kan slutte sig til dig i USA på et senere tidspunkt.

Mere information

For mere information om visum til udvekslingsbesøgende henviser vi til statsdepartementets hjemmeside.