Journalist- og medievisum

På denne side:


Oversigt

Medievisummet (I) er et ikke-immigrantvisum til repræsentanter for de udenlandske medier, der midlertidigt rejser til USA for at engagere sig i deres profession og samtidig have deres hjemmekontor i et andet land. Nogle procedurer og gebyrer i henhold til udlændingelovgivningen vedrører politikker i de rejsendes hjemland, og til tider følger USA en lignende praksis, som vi kalder "gensidighed". Procedurer for at give et medievisum til udenlandske medierepræsentanter fra et bestemt land indebærer en betragtning om, at visumansøgerens egen regering tilbyder tilsvarende privilegier, eller er gensidige over for mediers/pressens repræsentanter fra USA.

Kvalifikationer

Der er meget specifikke krav, der er dikteret af den amerikanske immigrationslovgivning, som skal opfyldes af ansøgere med henblik på at kvalificere sig til et medievisum. For at kvalificere sig til et medievisum (I) skal ansøgerne godtgøre, at de er korrekt kvalificeret til at få udstedt et medievisum.

Medievisa er til "repræsentanter for de udenlandske medier", herunder medlemmer af pressen, radio-, film- eller printindustrier, hvis aktiviteter er afgørende for udenlandske mediefunktioner, såsom journalister, filmhold, redaktører og personer i lignende erhverv, og som under USA’s immigrationslove rejser til USA for at engagere sig i deres erhverv. Ansøgeren skal deltage i kvalificerende aktiviteter for en medieorganisation, der har sit hjemmekontor i et fremmed land. Aktiviteten skal være væsentligt oplysende, og generelt være forbundet med indsamling af nyheder og rapportering om aktuelle begivenheder, for at vedkommende er berettiget til et medievisum. Den konsulære embedsmand vil afgøre, hvorvidt en aktivitet kvalificerer til et medievisum. Rapportering om sportsbegivenheder er normalt egnet til et medievisum. Andre eksempler omfatter, men er ikke begrænset til, følgende medierelaterede former for aktiviteter:

 • Primære medarbejdere i udenlandske informationsmedier, der er engageret i at filme en nyhedsbegivenhed eller dokumentar.
 • Medlemmer af medierne, der beskæftiger sig med produktion eller distribution af film vil kunne kvalificere sig til et medievisum, hvis materialet der bliver filmet, bliver brugt til at formidle information eller nyheder. Derudover skal den primære kilde og fordelingen af midler være uden for USA.
 • Journalister der arbejder på kontrakt. Personer med legitimationsoplysninger, der er udstedt af en faglig journalistisk organisation, hvis de arbejder under kontrakt på et produkt, der skal bruges i udlandet af et informativt eller kulturelt medium til formidling af information eller nyheder, der ikke primært er beregnet til kommerciel underholdning eller reklame. Bemærk venligst, at en gyldig ansættelseskontrakt er påkrævet.
 • Medarbejdere i uafhængige produktionsselskaber, når disse medarbejdere har legitimationsoplysninger, der er udstedt af en faglig journalistisk forening.
 • Udenlandske journalister, der arbejder for en oversøisk filial eller et datterselskab af et amerikansk netværk, avis eller andet medie, hvis journalisten kommer til USA for at rapportere om begivenhederne i USA udelukkende til et udenlandsk publikum.
 • Akkrediterede repræsentanter for turistbureauer, der er kontrolleret, betjent eller subsidieret helt eller delvist af en udenlandsk regering, der primært engagerer sig i at udbrede faktuel turistinformation om landet, og som ikke er berettiget til en A-2-visumkategori.
 • Industriel teknisk information. Medarbejdere i de amerikanske organisationers kontorer, som distribuerer industriel teknisk information.

Freelance journalister vil kun komme i betragtning til et I-visum, hvis alle de følgende kriterier er opfyldt. Journalisten skal:

 • Besidde legitimationsoplysninger, der er udstedt af en faglig journalistisk organisation
 • Have en kontrakt med en medieorganisation
 • Formidle information eller nyheder, der ikke primært er beregnet til kommerciel underholdning eller reklame.

Stillbilledfotografer kan få tilladelse til at komme ind i USA med et B-1 visu med henblik på at tage fotografier, forudsat at de ikke modtager indtægter fra en amerikansk kilde.

Begrænsninger

Borgere fra et land, der deltager i programmet Visa Waiver Program, og som ønsker at komme ind i USA midlertidigt, som repræsentanter for de udenlandske medier og samtidig udføre deres erhverv som journalister, skal først indhente et medievisum for at komme til USA. De kan ikke rejse uden et visum via Visa Waiver-programmet, ej heller kan de rejse på et besøgsvisum (type B). Forsøg på dette kan resultere i at ministeriet for national sikkerhed og told- og grænsekontrolmyndighederne afviser personen ved indrejsen til USA. Listen nedenfor beskriver situationer, hvor et besøgsvisu eller Visa Waiver-programmet kan bruges.

Rejser med et besøgsvisum

Et besøgsvisu kan bruges, hvis dit formål med rejsen er en af følgende aktiviteter.

Deltagelse i en konference eller et møde

Medierepræsentanter der rejser til USA for at deltage i konferencer eller møder, og som ikke vil rapportere om mødet, enten mens de er i USA, eller når de vender tilbage, kan rejse ind på et besøgsvisum. Sondringen i udlændingelovgivningen er, om de vil "engagere sig i deres kald".

Gæstetaler, forelæsninger eller deltagelse i akademiske aktivitet

Medierepræsentanter skal have et besøgsvisum, når de rejser til USA med henblik på gæstetaler, forelæsninger eller deltagelse i andre sædvanlige akademiske aktiviteter i en beslægtet eller tilknyttet ikke udbyttegivende enhed, en ikke udbyttegivende forskningsorganisation, en statslig forskningsinstitution eller på en højere læreanstalt, hvorfra ansøgeren vil modtage et honorar. Dog må den talende aktivitet ikke vare mere end ni dage på en enkelt institution, og taleren må ikke have modtaget betaling fra mere end fem institutioner eller organisationer for sådanne aktiviteter inden for de seneste seks måneder.

Indkøb af medieudstyr

Et besøgsvisum kan bruges af medarbejdere i udenlandske medier til at købe amerikansk medieudstyr eller tv-rettigheder, eller til at bestille udenlandsk medieudstyr eller tv-rettigheder, da disse aktiviteter falder inden for rammerne af udførelsen af almindelige forretingsbesøg.

Ferie

En udenlandsk mediejournalist kan tage på ferie i USA ved hjælp af et besøgsvisum og behøver ikke et medievisum, så længe han eller hun ikke vil rapportere om mediebegivenheder.

Rejser med et midlertidigt arbejdsvisum

Mens visse aktiviteter klart kvalificerer sig til et medievisum, fordi de er oplysende og nyhedsindsamlende i indhold, gør mange det ikke. Hver ansøgning behandles individuelt. Den konsulære embedsmand har fokus på, om formålet med rejsen er væsentligt oplysende, og om det generelt er forbundet med indsamling af nyheder for at kunne afgøre, om en ansøger opfylder betingelserne for et medievisum. Listen nedenfor beskriver situationer, hvor der kræves et midlertidigt arbejdsvisum, såsom type H, O, eller P i stedet for et medievisum af typen I.

Et midlertidigt arbejdsvis kan bruges, hvis dit formål med rejsen er følgende aktiviteter.

Filme materiale til kommerciel underholdning eller reklamemæssige formål

Et medievisum kan ikke bruges af ansøgere, hvis formålet med rejsen til USA er at filme eller arbejde på en film, der primært er beregnet til kommerciel underholdning eller reklameformål. Et midlertidigt arbejdsvisum er på krævet.

Produktionshjælpefunktioner som korrekturlæsere, bibliotekarer og scenografer

Personer der er involveret i tilknyttede aktiviteter såsom korrekturlæsere, bibliotekarer, scenografer osv., er ikke berettiget til medievisa, men de kunne komme ind under en anden klassificering som eksempelvis H-, O- eller P-visum.

Historier der er iscenesatte begivenheder, tv- og quizprogrammer

Historier der involverer konstruerede og iscenesatte begivenheder, selv uden script, såsom reality tv-shows og quizprogrammer, der ikke primært er oplysende og ikke involverer generel journalistik. Tilsvarende er dokumentarfilm, der involverer iscenesatte gengivelser med skuespillere, heller ikke betragtet som oplysende. Medlemmerne af holdet der arbejder på sådanne produktioner, vil ikke kvalificere sig til et medievisum. Tv-, radio- og filmproduktionsselskaber kan ønske at søge sagkyndig rådgivning fra en immigrationsadvokat, der har specialiseret sig i mediearbejde, for at få specifik skræddersyet rådgivning til det aktuelle projekt.

Produktion af kunstnerisk medieindhold

Medierepræsentanter, som vil rejse til USA for at deltage i produktionen af kunstnerisk medieindhold (i hvilke der anvendes skuespillere), vil ikke kvalificere sig til et medievisum. Tv-, radio- og filmproduktionsselskaber kan ønske at søge sagkyndig rådgivning fra en immigrationsadvokat, der har specialiseret sig i mediearbejde, for at få specifik skræddersyet rådgivning til det aktuelle projekt.

Pårørende

Ægtefæller eller ugifte børn under 21 år, der ønsker at ledsage eller følge den primære visumindehaver til USA for varigheden af hans eller hendes ophold skal have et I-ledsagervisum. Ægtefæller og / eller børn, som ikke har til hensigt at opholde sig i USA med visumindehaveren, men kun vil besøge vedkommende i ferierne kan være berettiget til at ansøge om besøgsvisum (B-2).

Ægtefæller og pårørende kan ikke arbejde i USA på et I-ledsagervisum. Hvis ægtefællen eller den pårørende søger arbejde, vil det relevante arbejdsvisum være påkrævet.

Ansøgningsdokumenter

For at ansøge om et I-visum, skal du medbringe følgende:

 • En elektronisk ansøgning til ikke-immigrantvisum (DS-160-blanket). Besøg DS-160 hjemmeside for flere oplysninger om DS -160.
 • Et gyldigt pas for rejse til USA med en gyldighedsperiode på mindst seks måneder efter den periode, du har til hensigt, at opholdet i USA skal vare (medmindre landespecifikke aftaler fastsætter undtagelser). Hvis mere end én person er registreret i passet, skal hver person, der ønsker et visum, indsende en ansøgning.
 • Et pasfoto, der er taget inden for de sidste seks måneder. Denne hjemmeside har informationer om det ønskede fotoformat.
 • En kvittering som bevis for din betaling  af et ikke-refunderbare ikke-immigrantvisumansøgningsgebyr, betalt i lokal valuta. Denne hjemmeside har mere information om betaling af dette gebyr. Hvis et visum udstedes, kan der forekomme et ekstra gensidighedsgebyr, afhængigt af din nationalitet. Statsdepartementets hjemmeside kan hjælpe dig med at finde ud af, om du skal betale et gensidighedsgebyr og hvad gebyrbeløbet er.
 • Bevis for beskæftigelse:
  • Ansat journalist: Et brev fra din arbejdsgiver med angivelse af dit navn, din stilling i virksomheden, og formålet og længden af dit ophold i USA.
  • Freelance journalist på kontrakt for en medieorganisation: En kopi af kontrakten med medierne med angivelse af dit navn, din stilling i virksomheden, varigheden af kontrakten, og formålet og længden af dit ophold i USA.
  • Mediefilmbesætning: Et brev fra din arbejdsgiver med angivelse af dit navn, din stilling i virksomheden, titel og en kort beskrivelse af programmet, der skal filmes, og formålet med og længden af dit ophold i USA.
  • Uafhængig produktionsvirksomhed under kontrakt med en medieorganisation: Et brev fra den organisation, der har bestilt arbejdet med angivelse af dit navn, titel og en kort beskrivelse af programmet, der skal filmes, kontraktens varighed, samt den periode, der kræves til at filme i USA.

Ud over disse elementer, skal du fremvise en kopi af din interviewaftale, der bekræfter, at du har booket en aftale via this service.. Du kan også medbringe enhver dokumentation, som du mener, understøtter oplysningerne for den konsulære embedsmand.

Sådan ansøger du

Trin 1

Udfyld Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Trin 2

Betal visumansøgnings gebyret.

Trin 3

Book dit interview på this hjemmeside. Du skal bruge følgende oplysninger til at booke dit interview:

 • Dit pasnummer
 • CGI-referencenummeret fra din kvittering. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)
 • Det ticifrede (10) stregkodenummer fra din DS-160-bekræftelse.
Trin 4

Besøg U.S. Embassy or Consulate på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160-bekræftelse, et foto, der er taget inden for de sidste seks måneder, dit nuværende og alle gamle pas og originale kvitteringer for visumbetalinger. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.

Supplerende dokumentation

Supplerende dokumentation er kun én af mange faktorer, en konsulær embedsmand vil se på ved dit interview. Konsulære embedsmænd ser på hver enkelt ansøgning individuelt og overvejer faglige, sociale, kulturelle og andre faktorer under bedømmelsen. Konsulære embedsmænd vil se på dine specifikke hensigter, din familiesituation og dine langsigtede planer i dit hjemland. Hver sag undersøges enkeltvis, og alle overvejelser afpasses i forhold til loven.

Vær opmærksom på: Medbring ikke falske dokumenter. Svig eller vildledning kan resultere i permanent manglende kvalificering.

Du bør medbringe følgende dokumenter til dit interview:

 • Pressekort/legitimationsoplysninger
 • Et brev fra din arbejdsgiver, der angiver formålet med din rejse, den påregnede længde af dit ophold, antallet af år, du har været sammen med din arbejdsgiver og det antal år, du har arbejdet inden for journalistik.

Pårørendes supplerende dokumentation

Hvis din ægtefælle og/eller barn ansøger om visum på et senere tidspunkt, skal en kopi af dit medievisum vedlægges deres ansøgning.

Mere information

For yderligere oplysninger om visa til journalister og mediemedarbejdere henvises til statsdepartementets hjemmeside.