Studievisum

På denne side:


OSS

Oversigt

USA byder udenlandske borgere velkomne, der kommer til USA for at studere. Før du ansøger om et visum, skal alle studievisumansøgere være accepteret og godkendt af deres uddannelsesinstitutioner eller et program. Når de er godkendte, skal uddannelsesinstitutionerne give hver enkelt ansøger den nødvendige godkendelsesdokumentation, der skal fremvises ved ansøgning om et studievisum.

Visumbeskrivelser og kvalifikationer

F-1-visum

Dette er den mest almindelige form for studievisum. Hvis du ønsker at engagere dig i akademiske studier i USA på en godkendt skole, såsom et akkrediteret amerikansk college eller universitet, privat gymnasium eller godkendt engelsk sprogprogram, skal du have et F-1 visum. Du skal også have et F-1-visum, hvis dit studieforløb er mere end 18 timer om ugen.

M-1-visum

Hvis du planlægger at engagere dig i ikke-akademiske studier eller en erhvervsuddannelse eller en uddannelse på en amerikansk institution, skal du have et M-1-visum.

Mere information om hvert af disse visa, og mulighederne for at studere i USA kan findes på Education USA’s hjemmeside.

Offentlige amerikanske skoler

Amerikansk lovgivning tillader ikke udenlandske studerende at deltage i den offentlige grundskole (børnehaveklasse til 8. klasse) eller en offentligt finansieret voksenuddannelse. Derfor kan F-1-visum ikke udstedes til studier på sådanne skoler.

Et F-1-visum kan udstedes til deltagelse i undervisningen på et offentlig gymnasium (klasse 9 til 12), men den studerende er begrænset til højst 12 måneder på skolen. Skolen skal også angive på I-20-blanketten, at den studerende har betalt sine ikke-statsstøttede udgifter til uddannelsen og det beløb, der indgives af den studerende til dette formål.

For mere information om F-1-lovkrav henvises til statsdepartementets hjemmeside.

Bemærk: Indehavere af visum af typen A, E, F-2, G, H-4, J-2 L-2, M-2 eller andre ikke-immigrantvisa kan tilmelde sig offentlige folkeskoler og gymnasier.

Studievejledning i at finde en amerikansk skole

Studerende der gerne vil indskrives på en amerikansk uddannelsesinstitution opfordres til at kontakte og besøge http://www.educationusa.info.

Ansøgningsdokumenter

Du skal medbringe følgende for at ansøge om et F- eller M-visum:

 • En elektronisk ansøgning til ikke-immigrantvisum (DS-160-blanket). Besøg DS-160 hjemmeside for flere oplysninger om DS-160-blanketten.
 • Et gyldigt pas for rejse til USA med en gyldighedsperiode på mindst seks måneder efter den periode, du har til hensigt, at opholdet i USA skal vare (medmindre landespecifikke aftaler fastsætter undtagelser). Hvis mere end én person er registreret i passet, skal hver person, der ønsker et visum, indsende en ansøgning.
 • Et pasfoto, der er taget inden for de sidste seks måneder. Denne hjemmeside har informationer om det ønskede fotoformat.
 • En kvittering som bevis for din betaling  af et ikke-refunderbare ikke-immigrantvisumansøgningsgebyr, betalt i lokal valuta. Denne hjemmeside har mere information om betaling af dette gebyr. Hvis et visum udstedes, kan der forekomme et ekstra gensidighedsgebyr, afhængigt af din nationalitet. Statsdepartementets hjemmeside kan hjælpe dig med at finde ud af, om du skal betale et gensidighedsgebyr og hvad gebyrbeløbet er.
 • En godkendt I-20-blanket fra din amerikanske skole eller et program.

Ud over disse elementer, skal du medbringe en kopi af dit aftalebrev til visuminterviewet, der er booket via denne tjeneste. Du kan også medbringe hvilken som helst dokumentation, som du mener, kan understøtte oplysningerne til den konsulære embedsmand.

Sådan ansøger du

Trin 1

Udfyld Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Trin 2

Betal visumansøgningsgebyret.

Trin 3

Book dit interview på this hjemmeside. Du skal bruge følgende oplysninger til at booke dit interview:

 • Dit pasnummer
 • CGI-referencenummeret fra din kvittering. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)
 • Det ticifrede (10) stregkodenummer fra din DS-160-bekræftelse.
Trin 4

Besøg U.S. Embassy or Consulate på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160-bekræftelse, et foto, der er taget inden for de sidste seks måneder, dit nuværende og alle gamle pas og originale kvitteringer for visumbetalinger. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.

Supplerende dokumentation

Supplerende dokumentation er kun én af mange faktorer, en konsulær embedsmand vil se på ved dit interview. Konsulære embedsmænd ser på hver enkelt ansøgning individuelt og overvejer faglige, sociale, kulturelle og andre faktorer under bedømmelsen. Konsulære embedsmænd vil se på dine specifikke hensigter, din familiesituation og dine langsigtede planer i dit hjemland. Hver sag undersøges enkeltvis, og alle overvejelser afpasses i forhold til loven.

Vær opmærksom på: Medbring ikke falske dokumenter. Svig eller vildledning kan resultere i permanent manglende kvalificering.

Du bør medbringe følgende dokumenter til dit interview:

 • Dokumenter, der viser stærke finansielle, sociale og familiemæssige tilknytninger til dit hjemland, der vil tvinge dig til at vende tilbage til dit hjemland efter dit studium i USA.
 • Finansielle og alle andre dokumenter, som du mener, vil støtte din ansøgning, og som giver troværdige beviser for, at du har nok lettilgængelige midler til at dække alle udgifter for det første studieår, og at du har adgang til midler, der er tilstrækkelige til at dække alle udgifter, mens du opholder dig i USA. M-1-ansøgere skal vise evne til at betale alle undervisnings- og leveomkostninger for hele det tiltænkte ophold.
 • Fotokopier af kontoudtog vil ikke blive accepteret, medmindre du også kan vise originale kopier af kontoudtog eller originale bankbøger.
 • Hvis du er økonomisk sponsoreret af en anden person, skal du medbringe dokumentation for dit forhold til sponsor (så som din fødselsattest), sponsors seneste originale selvangivelser og sponsors bankudtog og/eller faste indskudsbeviser.
 • Akademiske dokumenter der viser skoleafgangseksamener. Nyttige dokumenter der omfatter skoleudskrifter (originale eksemplarer foretrækkes) med karakterer, offentlige eksamensbeviser (A-niveau osv.), standardiserede prøveresultater (SAT, TOEFL osv.) og eksamensbeviser.

Pårørende

Ægtefæller og/eller ugifte børn under 21 år, der ønsker at ledsage eller slutte sig til den primære visumindehaver i USA under hans eller hendes ophold, skal have et F- eller M-ledsagervisum. Der er ingen ledsagervisa til forældre til F- eller M-visumindehavere.

Familiemedlemmer der ikke har til hensigt at opholde sig sammen med den primære visumindehaver i USA, men kun ønsker at besøge i ferier, er berettiget til at ansøge om et besøgsvisum(B-2).

Ægtefæller og pårørende kan ikke arbejde i USA på et F- eller M-ledsagervisum. Hvis din ægtefælle/barn søger arbejde, skal ægtefællen ansøge om et relevant arbejdsvisum.

Pårørendes supplerende dokumentation

Ansøgere med forsørgerpligt skal også fremlægge:

 • Bevis for den studerendes forhold til sin ægtefælle og/eller barn (f.eks. vielses- og fødselsattester)
 • Det foretrækkes, at familier ansøger om deres visum på samme tid, men hvis ægtefælle og/eller barn ansøger særskilt på et senere tidspunkt, bør de medbringe en kopi af den studerende visumindehavers pas og visum, sammen med alle de andre nødvendige dokumenter.

Andre oplysninger

Valgfri praktik (OPT).

F-1-visumindehavere kan være berettiget til op til 12 måneders ekstra praktik efter afslutningen af al praktisk undervisningsforberedelse til en eksamen (ikke inklusive speciale eller tilsvarende), eller efter afslutning af hele undervisningen. OPT er adskilt fra en studerendes akademiske arbejde, og tiden til OPT vil normalt ikke være afspejlet i den studerendes faglige program eller i den afsluttende studiedato. Studerende der søger et F-visum til at udføre OPT kan fremvise en I -20-blanket med den oprindelige afslutningsdato, der kan være passeret. Dog skal disse I- 20-blanketter påtegnes af en embedsmand på den valgte skole for at bevise godkendelsen af et OPT-program, der strækker sig ud over den reelle studietid. Desuden skal den studerende have bevis for, at USCIS har godkendt hans/hendes praktiske uddannelsesprogram, eller at en ansøgning er under behandling, enten i form af et godkendt beskæftigelsestilladelseskort eller en I- 797-blanket, der angiver, at han/hun har en igangværende ansøgning vedrørende et OPT-program.

Gyldighed af Studievisa, hvis man starter på en ny skole på en ny I-20

Hvis du har et gyldigt F- eller M-visum og en ny I-20, der er udstedt af en anden skole end den, som du har modtaget dit originale F- eller M-visum for, kan du muligvis søge tilladelse til at komme ind i USA på dit gyldige visum, hvis du opfylder visse krav. Kravene varierer afhængigt af hvor længe du har været uden for USA, hvorfor du var uden for USA, og om dit SEVIS-nummer er det samme som på dit original I-20. Den definitive informationskilde er Department of Homeland Security.

 Hvis du har været udenfor USA i mindre end fem måneder: Hvis du har et gyldigt F- eller M-visum og har taget et autoriseret, midlertidigt fravær på mindre end fem måneder, kan du rejse med dit gyldige visum, hvis:

 • Du har et gyldigt I-20 på hvilket der står det samme SEVIS-nummer som på dit nuværende visum; og
 • Din akademiske institution har ændret din SEVIS-rekord til "initial" eller "active".

 Hvis du har været uden for USA i fem fortløbende måneder eller længere: Hvis du har et gyldigt F- eller M-visum og har været ude af USA i mere end fem fortløbende måneder (og ikke på et studium i udlandet program), du kan rejse med dit gyldige F- eller M-visum, hvis:

 • Du har et nyt, gyldigt I-20 dokument med det samme SEVIS nummer, som står på dit nuværende visum;
 • Du har betalt et nyt I-901 SEVIS gebyr; og
 • Din akademiske institution har bekræftet, at du har en aktiv SEVIS-registrering.

 Hvis den SEVIS nummer som står på dit nye I-20 dokument er ikke det samme som står på dit gyldige visum, skal du ansøge om et nyt visum.

 Embedsmænd fra de amerikanske told- og grænsemyndigheder på en amerikanske indrejseterminal foretager den endelig afgørelse om tilladelse til at rejse ind i USA. En studerende, der præsenterer et uudløbet F- eller M-visum og en ny I-20, kan afvises af en CBP-officer, og vi har set dette ske i praksis.

Arbejd sammen med din akademiske institution, før du rejser for at sikre, at din studerendestatus er opført som "active" eller "initial" i SEVP-systemet. Hvis du nægtes at gå ombord og/eller indrejse, skal du ansøge om et nyt studievisum, der passer til din nuværende I-20.