Visum til traktathandlere og traktatinvestorer

På denne side:


Oversigt

Visummet til traktathandlere (E-1) eller til traktatinvestorer (E-2) er til borgere i et land, som USA har handels- og navigationstraktater med, og som ønsker at rejse til USA for at:

 • Fortsætte en omfattende handel herunder handel med tjenester eller teknologi fortrinsvis mellem USA og traktatlandet
 • Udvikle og håndtere aktiviteterne for en virksomhed, som borgeren har investeret i
 • Investere en betragtelig sum penge

click here for at se en liste over deltagende lande.

Kvalifikationer for traktathandlere (E-1)

 • Ansøgeren skal være statsborger i et traktatland.
 • Det handlende firma som er årsagen til, at ansøgeren kommer til USA, skal have traktatlandets nationalitet.
 • Den internationale handel skal være anselig og medføre større handelsmængder.
 • Mere end 50 procent af den internationale handel, skal være mellem USA og landet som har ansøgerens nationalitet.
 • Handel betyder international udveksling af varer, tjenester og teknologi. Adkomst til de handlede varer skal overgå fra den ene part til den anden.
 • Ansøgeren skal være ansat i en tilsynsførende eller ledende stilling eller skal besidde yderst specialiserede færdigheder, der er afgørende for den effektive drift af firmaet.

Kvalifikationer for traktatinvestorer (E-2)

 • Investoren der enten er en reel person eller en virksomhedsperson skal have traktatlandets nationalitet.
 • Investeringen skal være betragtelig. Den skal være tilstrækkelig til at sikre succesfuld drift af virksomheden.
 • Investeringen skal være en reel driftsvirksomhed. Spekulative investeringer gælder ikke. Uforpligtede midler på en bankkonto eller tilsvarende sikkerheder anses ikke som en investering.
 • Investeringen skal skabe betragtelig større indkomst end blot forsørgelse af investoren og dennes familie eller den skal have betydelig økonomisk indvirkning på USA.
 • Investoren skal have kontrol med midlerne og investeringen skal være i risiko i ordets handelsmæssige forstand. Lån der er sikret af aktiverne i investeringsvirksomheden er ikke tilladt.
 • Investoren skal være kommet til USA for at udvikle og styre virksomheden. Hvis ansøgeren ikke er den primære investor, skal han eller hun være ansat i en tilsynsførende, ledende eller yderst specialiseret rolle.

Ansøgningsdokumenter

(Visum ifølge traktat baseret på import af varer til USA samt investering og etablering af erhvervsvirksomhed i USA)

 E-1 og E-2 visum:

indsend visumansøgningen efter følgende retningslinjer: Den maksimale størrelse af pakken er 40 dobbeltsidede ark, og må ikke indeholde brochurer eller fotografier, der ikke har betydning  for visumansøgningen.

Ansøgningen skal indsendes i en mappe, der er opdelt i tydeligt adskilte faner som beskrevet nedenfor.

 E-1 og E-2 visum ansøgninger skal indeholde:

 A: (Indholdsfortegnelsen)

 B: (Blanketter)

 • Kvittering for indbetalt visumansøgningegebyr. (Du kan betale med betalingskort eller via en elektronisk bankoverførsel).
 • En færdigudfyldt visumansøgning for hver ansøger. Formular DS-160. KUN Bekræftelsessiden.
 • DS-156E kun til primær ansøgere.
 • G-28, hvis relevant

C: (Information om Ansøgeren)

 • Vielsesattest, hvis der ansøges om visum til ægtefælle.
 • Fødselsattest, hvis der ansøges om visum til ansøgers barn/børn.
 • Ansøgeres CV
 • En underskrevet erklæring hvori ansøgeren bekræfter, at han/hun har til hensigt at forlade USA ved  afslutningen af E visumstatus.

 D: (Et følgebrev og supplerende dokumenter)

Følgebrevet skal beskrive begrundelsen for at virksomheden kan opnå E-1 eller E-2 status og skal indeholde en beskrivelse af visumansøgers specifikke kvalifikationer/kompetencer. Brevet skal fokusere på de krav der stilles til E-1 eller E-2 visum, som er udspecificeret i ”U.S. Department of State Foreign Affairs Manual 9 FAM 402.9-4”.

En E-1 visum ansøgning skal indeholde følgende dokumentation: 

 1. At handlen som virksomheden driver er af et betydelig omfang.
 2. At varene der omsættes er lette at beskrive og spore til producenten.
 3. At virksomheden er driftmæssig igang.
 4. At mindst 50% af handlen foregår mellem USA og traktat landet. Hvilket kan dokumenteres ved fremlæggelse af: årsrapporter, indkøbsordrer eller fakturaer, salgsfakturaer, told deklarationer og forsikring papirer, der dokumenterer varernes indførsel i USA.

En E-2 visum ansøgning skal indeholde følgende dokumentation:

 1. At investeringen er af et betydeligt omfang
 2. At investoren har foretaget en investering eller er i gang med det.
 3. At virksomheden er i drift eller vil være det inden for kort tid.
 4. At det ikke drejer sig om en marginal invistering for primært at kunne dække ansøgers umiddelbare leveomkostninger. Du skal kunne bevise, at visumansøgeren besidder kompetenser afgørende for virksomhedens opstart og drift.

1) Dokumentation, for ansøgers kompetenser og uddannelses niveau. Dette omfatter alle relevante eksamensbeviser, bevis for deltagelse i jobtræning og breve fra tidligere arbejdsgivere.

 2) Vedlæg de to første sider af den amerikanske virksomheds selvangivelse ( U.S. corporate tax returns), der viser salgstal rapporteret til det Amerikanske skattevæsen (IRS) de sidste to år før visumansøgningen, samt den seneste selvangivelse indgivet til  (IRS).

 3) Fremlæg dokumentation, der viser at virksomheden har en nuværende og fremtidig kapacitet til at skabe et indtægtsgrundlag af en størrelses orden, der er væsentlig over minimum levestandard for investor og hans/hendes familie. (Den forventede fremtidige kapacitet bør realiseres inden for 5 år efter virksomhedens opstart). 

E: (Ejendomsret) 

 • Dokumentation for at mindst 50% af virksomheden er ejet af en investor, der er statsborger i traktat landet
 • Hvis virksomheden har flere ejere eller datterselskaber eller hvis kæden af ejerskabet omfatter flere mellemled, skal følgende dokumentation fremvises:
 1. a) En organisationsplan med navne, der viser den fulde ejerstruktur i virksomheden.
 2. b) Juridisk dokumentationfor virksomhedens
 3. c) Fotokopi af hver indehavers pas (bio data siden), samt procentdel af hver enkelts ejerskab.

Hvis virksomheden er børsnoteret med mange aktionærer, hvoraf ingen ejer mere end 50%, skal følgende dokumentation vedlægges:

 1. a) En skriftlig erklæring godkendt af et medlem af virksomhedens ledelse, der oplyser på hvilke børser virksomhedens aktier handles.
 2. b) Kopi af nylige transaktioner, der viser aktieindehaverens nationalitet.

Hvis virksomheden er indregistreret som aktieselskab i et andet land end USA, skal der i en (E-1) ansøgning, vedlægges en organisationsplan, der viser den fulde ejer struktur i virksomheden samt dokumentation for inregistreringen som aktieselskab i traktat landet. 

Sådan ansøger du

Trin 1

 Trin 2

 • Betal ansøgningen gebyret. Under linket ”visumgebyr” kan du finde gebyret for alle visum typer i U.S. Dollars og i Danske kroner.

 For information om betaling af visumgebyret, se venligst linket;  ”Bank og Betalingsmuligheder”. På denne side vil du finde information om hvordan man udfører visumgebyr betaling. Du skal bruge din kvittering , når du skal booke en tid til visum interview på Ambassaden.

 Trin 3

Anmod om en aftale til visum interview på denne hjemmeside. Du skal opgive følgende oplysninger for at anmode om din visum interview aftale:

 • Dit pasnummer
 • Dit CGI referencenummer fra din kvittering for indbetalt visumansøgningsgebyr. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)

Trin 4

 • Når du har indtastet dit kvitteringsnummer, vil du modtage følgende meddelelse: "Din anmodning om bookning af en aftale til visum interview er blevet modtaget og vil blive behandlet."

 Trin 5

Send din (E) visumansøgning  til:

  US Embassy

 (E) Visa Unit

 Dag Hammerskjolds Alle 24

 2100 København

 Danmark

 Trin 6

 • Du vil modtage en e-mail, når du kan booke din tid til visum interview. Du skal logge ind på din profil på ustraveldocs.com/dk og vælge "Fortsæt" for at booke din aftale (du finder linket i venstre side af skærmen).

 Trin 7

Mød op på Ambassaden til din aftalte tid.

Mere information

Du kan finde mere information om E-1 og E-2 visaer på U.S. Department of States hjemmeside.