Transit-/skibsbesætningsvisum

På denne side:


OSS

Oversigt

Transit (C-visum)

En ikke amerikansk statsborger, der rejser i umiddelbar og vedvarende transit gennem USA på vej til en udenlandsk destination, skal bruge et gyldigt transitvisum. Undtagelser fra dette krav omfatter rejsende, der er berettiget til transit i USA uden visum under programmet Visa Waiver Program, eller rejsende, der er statsborgere i et land, som har en aftale med USA om at give deres borgere ret til at rejse til USA uden visum.

Hvis den rejsende søger opholdsprivilegier til andre formål end til transit gennem USA, såsom at besøge venner eller til sightseeing, skal ansøgeren kvalificere sig til og have den type visum, der kræves til dette formål, eksempelvis et B-2-visum.

Besætning (D-visum)

Besætningsmedlemmer, der arbejder om bord på et skib eller fly i USA, skal have et besætningsvisum. Besætningsmedlemmer på et fly eller skib, der vil rejse i transit gennem USA eller dets farvande skal generelt have et kombineret transit-/besætningsvisum (C-1/D). Men i nogle tilfælde har disse personer kun brug for et D-visum.

Besætningsmedlemmer der arbejder om bord på skibe inden for den ydre kontinentalsokkel, kan kvalificere sig til et modificeret B-1-visum i stedet for et besætningsvisum.

Besætningsmedlemmer der vil ind i USA og holde fri mellem flyvninger eller krydstogter bør også have et B-1/B-2-visum til brug under disse personlige/ferie dage. Ansøgere der samtidigt ansøger om et C-1/D- og et B-1/B-2-visum betaler kun ét visumansøgningsgebyr.

Kvalifikationer

For at ansøge om et transitvisum, skal du fremvise:

 • Hensigten med at passere i umiddelbar og vedvarende transit gennem USA.
 • En almindelig transportbillet eller anden dokumentation for transportordning til din destination.
 • Tilstrækkelige midler til at gennemføre formålet med din transittur.
 • Tilladelse til at rejse ind i et andet land ved afrejse fra USA.

For at ansøge om andre C-, D- eller C-1/D-visa, skal du vise en konsulær embedsmand, at:

 • Formålet med din rejse og adgangen til USA udelukkende er til transit- eller besætningsformål.
 • Du ikke behøver at blive betalt fra en amerikansk kilde, mens du er i USA, medmindre du har fået ordentlig godkendelse til et midlertidigt arbejdsvisum.
 • Du planlægger at opholde dig i USA i en begrænset, specifik periode.
 • Du kan femvise beviser for, at du har nok midler til at dække alle udgifter, mens du er i USA.

.

Ansøgningsdokumenter

Du skal indsende følgende for at søge om et transit- eller besætningsmedlemsvisum:

 • En elektronisk ansøgning til ikke-immigrantvisum (DS-160-blanket). Besøg DS-160 hjemmeside for flere oplysninger om DS-160-blanketten.
 • Et gyldigt pas for rejse til USA med en gyldighedsperiode på mindst seks måneder efter den periode, du har til hensigt, at opholdet i USA skal vare (medmindre landespecifikke aftaler fastsætter undtagelser). Hvis mere end én person er registreret i passet, skal hver person, der ønsker et visum, indsende en ansøgning.
 • Et pasfoto, der er taget inden for de sidste seks måneder. Denne hjemmeside har informationer om det ønskede fotoformat.
 • En kvittering som bevis for din betaling  af dit ikke-refundérbare ikke-immigrantvisumansøgningsgebyr, betalt i lokal valuta. Denne hjemmeside har mere information om betaling af dette gebyr. Hvis et visum udstedes, kan der forekomme et ekstra gensidighedsgebyr, afhængigt af din nationalitet. Statsdepartementets hjemmeside kan hjælpe dig med at finde ud af, om du skal betale et gensidighedsgebyr og hvad gebyrbeløbet er.
 • En søfartsbog (hvis det er relevant), der er gyldig udover udløbsdatoen for din ansættelseskontrakt og alle tidligere søfartsbøger. Besætningsmedlemmer skal indsende et officielt brev, der dokumenterer, at søfartsbogen er bortkommet, hvis de ikke er i stand til at indsende bogen.

Ud over disse elementer, skal du medbringe en kopi af dit aftalebrev til visuminterviewet, der er booket via denne tjeneste. Du kan også medbringe hvilken som helst dokumentation, som du mener, kan understøtte oplysningerne til den konsulære embedsmand.

Sådan ansøger du

Trin 1

Udfyld Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Trin 2

Betal visumansøgnings gebyret.

Trin 3

Book dit interview på this hjemmeside. Du skal bruge følgende oplysninger til at booke dit interview:

 • Dit pasnummer
 • CGI-referencenummeret fra din kvittering. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)
 • Det ticifrede (10) stregkodenummer fra din DS-160-bekræftelse.
Trin 4

Besøg U.S. Embassy or Consulate på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160-bekræftelse, et foto, der er taget inden for de sidste seks måneder, dit nuværende og alle gamle pas og originale kvitteringer for visumbetalinger. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.

Supplerende dokumentation

Supplerende dokumentation er kun én af mange faktorer, en konsulær embedsmand vil se på ved dit interview. Konsulære embedsmænd ser på hver enkelt ansøgning individuelt og overvejer faglige, sociale, kulturelle og andre faktorer under bedømmelsen. Konsulære embedsmænd vil se på dine specifikke hensigter, din familiesituation og dine langsigtede planer i dit hjemland. Hver sag undersøges enkeltvis, og alle overvejelser afpasses i forhold til loven.

Selvom dokumentation kan hjælpe dig i dit interview, afhænger konsulatsembedsmændenes endelige beslutning om din berettigelse til et visum især af interviewet. Med andre ord er dokumentation frivillig og af sekundær betydning.

Vær opmærksom på: Medbring ikke falske dokumenter. Svig eller vildledning kan resultere i permanent manglende kvalificering.

Du bør medbringe følgende dokumenter til dit interview:

 • Nuværende bevis for indkomst, skattebetalinger, ejendom eller virksomhedsejerskab eller aktiver.
 • Et brev fra din arbejdsgiver, der beskriver din position, løn, hvor længe du har været ansat, alle autoriserede ferie- og forretningsmæssige formål, hvis nogen, for din rejse til USA.
 • Hvis det er relevant, en rejseplan og/eller anden information om din planlagte rejse. (Denne kan være foreløbig).
 • Bankopsparingskontoudtog eller anden dokumentation for likvide aktiver, der viser saldo på dine konti og kontoaktivitet.
 • Boliglejekontrakt eller et skøde.
 • For besætning: et brev fra din arbejdsgivers hovedkvarter og/eller din søfartsbog.

Mere information

For mere information om transitvisa og visa til besætningsmedlemmer henviser vi til statsdepartementets hjemmeside.