Ansøgning om hasteinterview

På denne side:


Oversigt

Hvis du har et uforudset rejsebehov ifølge et af de kriterier der er anført nedenfor, kan du kvalificere dig til et hasteinterview afhængigt af disponibilitet på den amerikanske ambassade eller konsulat. Det er vigtigt at sørge for, at alle kriterier opfyldes, fordi ansøgere kun har lov til at lave en enkelt hasteaftaleanmodning.

Kvalifikationer

Før du ansøger om et hasteinterview, skal du sikre dig, at du har dokumentation, der beviser, at det haster. Hvis det under interviewet viser sig, at du har givet et misvisende billede af årsagen til den skyndsomme afrejse, vil dette blive noteret i din sag, og det kan have en uønsket indflydelse på resultatet af din visumansøgning. 

En visum ansøger, der ønsker at anmode om en akut aftale til visuminterview, skal først betale visumgebyret og booke en almindelig visum aftale. Får man bevilget en akut aftale, hvorefter man undlader at møde op på ambassaden til den aftalte tid eller får man afslag på sin visumansøgning, kan man ikke anmode om en ny akut aftale.

 Bemærk venligst, hvis din anmodning om en akut aftale bliver afvist, kan du ikke anmode om en ny akut aftale, men må benytte din oprindelige visum aftale.

Konsulatafdelingen vil, når det er muligt, og med udgangspunkt i tilgængelighed, forsøge at fremskynde interview af ansøgere, der ansøger grundet særlige omstændigheder. Det kan være ansøgere, der har behov for akut lægebehandling i USA, ansøgere der ønsker at rejse grundet dødsfald i familien, samt studerende (F- eller M-visa) eller deltagere i udvekslingsprogrammer (J-visa) der skal registrere sig på en amerikansk uddannelsesinstitution inden en bestemt dato.

Bemærk: Rejsende der rejser med henblik på at deltage i bryllupper og dimissionsceremonier, hjælpe gravide pårørende, deltage i en årlig forretnings-/akademisk/faglig konference eller grundet afbudsrejsetilbud er ikke berettigede til hasteinterview. Til sådanne rejser, skal du planlægge et almindeligt visuminterview i god tid i forvejen.

Medicinsk behov

Rejsens formål er at opnå akut lægehjælp, eller at ledsage en pårørende eller en arbejdsgiver ved akut lægehjælp.

Afgørende dokumentation:

  • Et brev fra din læge hvori vedkommende beskriver den medicinske tilstand, og hvorfor du søger lægehjælp i USA.
  • Et brev fra en læge eller et hospital i USA, der indikerer, at de er parate til at give medicinsk behandling og giver den omtrentlige pris for behandlingen.
  • Bevis for, hvordan du vil betale for udgifterne til behandlingen.

Uopsættelig forretningsrejse
Formålet med rejsen er at deltage i et presserende forretningsanliggende, hvor kravet til at rejse ikke kunne forudses på forhånd.
Afgørende dokumentation:
- Et indbydelsesbrev fra det pågældende selskab i USA, der bekræfter det planlagte besøgs uopsættelighed, og beskriver forretningsanliggendes art, og at enten det amerikanske eller det lokale selskab vil lide et betydeligt tab af muligheder, hvis et hasteinterview ikke er tilgængeligt.

eller

- Bevis for et nødvendigt træningprogram i USA af tre måneders varighed eller mindre ved at inkludere breve både fra den lokale arbejdsgiver og det amerikanske firma, der udbyder træningen. Begge breve skal indeholde en detaljeret forklaring om uddannelsen og forklare, hvorfor enten USA eller det lokale selskab vil lide et betydeligt tab af muligheder, hvis et hasteinterview ikke er tilgængeligt.

Begravelse/død

Rejsens formål er at deltage i begravelsen af eller sørge for hjemtransporten af afdøde nære familiemedlem (mor, far, bror, søster, barn) i USA.

Afgørende dokumentation:

  • Et brev fra bedemand med angivelse af kontaktoplysninger, detaljerne om den afdøde og datoen for begravelsen.
  • Du skal også fremlægge dokumentation for, at den afdøde er en umiddelbar slægtning.
Studerende eller udvekslingsbesøgende

Formålet med rejsen er at begynde eller genoptage deltagelse i et gyldigt undervisningsprogram i USA inden for 30 dage, når der ikke er nogle almindelige visuminterviewtidspunkter tilgængelige. Denne mulighed er begrænset til studerende og udvekslingsstuderende, i perioden inden for 30 dage før deres startdato.

Afgørende dokumentation:

  • Original I-20-formular eller DS-2019-formular med startdato for programmet inden 30 dage.
  • Bevis for at du har betalt SEVIS-gebyr (hvis relevant).

Afvist ESTA 

Du kan anmode om en fremskyndet visumaftale, hvis du er statsborger i et Visa Waiver Program partnerland og har modtaget en meddelelse om, at du ikke længere er berettiget til at rejse til USA under dette program. Dine rejseplaner skal i dette tilfælde være presserende, og du skal være borger i, eller for nylig have rejst til Irak, Iran, Sudan, Syrien, Libyen, Yemen og Somalia. Angiv venligst datoen og formålet med din rejse i din anmodning.

Nødvendig dokumentation:

  • En kopi af beskeden fra US Customs and Border Protection som du har modtaget vedrørende din ESTA status. 

Ansøgning om hasteinterview

Trin 1

Udfyld Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Trin 2

Betal visumansøgnings gebyr.

Trin 3

Planlæg et interview online på den tidligst tilgængelige dato. Bemærk, at du skal planlægge et interview, inden du kan anmode om en hasteaftale. Når du planlægger dit interview, vil du se en skærmmeddelelse, der viser den tidligst tilgængelige interviewdato, som inkluderer hasteinterview. Derfor kan du opleve, at det ikke er nødvendigt at anmode om et hasteinterview, hvis der ikke er nogen tidligere datoer til rådighed.

Hvis du ønsker at fortsætte med at anmode om et hasteinterview, skal du udfylde anmodningsformularen til hasteinterview på engelsk eller kontakte kundeservicecenteret og bede om hjælp. Sørg for at notere typen på det hasteinterview, som du mener, du kvalificerer dig til. Når du har indsendt din anmodning, skal du vente på et svar via e-mail fra den amerikanske ambassade eller konsulat.

Trin 4

Hvis den amerikanske ambassade eller konsulatet godkender din anmodning, vil du modtage en e-mail, der beder dig om at booke dit hasteinterview online. Du skal være opmærksom på, at kundeservicecenteret ikke kan booke dit hasteinterview for dig, men medarbejderne er i stand til at hjælpe dig, hvis der opstår spørgsmål. Skulle den amerikanske ambassade eller konsulatet afvise din anmodning om et hasteinterview, vil du blive underrettet om afvisningen via e-mail, og du skal beholde din eksisterende aftale.

Bemærk: Den e-mail der bekræfter eller afkræfter din anmodning, vil komme fra no-reply@ustraveldocs.com. Nogle e-mailprogrammer filtrerer ukendte afsendere fra i mappen for uønskede mail. Hvis du ikke har modtaget din e-mailmeddelelse, skal du se efter meddelelsen i mappen for uønskede mail.

Trin 5

Besøg ambassaden eller konsulatet på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160-bekræftelse, et foto, der er taget inden for de seneste seks måneder, dit nuværende og alle gamle pas og yderligere supplerende dokumentation. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.