Ansøgning om hasteinterview

På denne side:


Oversigt

Hvis du har et uforudset rejsebehov ifølge et af de kriterier der er anført nedenfor, kan du kvalificere dig til et hasteinterview afhængigt af disponibilitet på den amerikanske ambassade eller konsulat. Det er vigtigt at sørge for, at alle kriterier opfyldes, fordi ansøgere kun har lov til at lave en enkelt hasteaftaleanmodning.

Kvalifikationer

Før du ansøger om et hasteinterview, skal du sikre dig, at du har dokumentation, der beviser, at det haster. Hvis det under interviewet viser sig, at du har givet et misvisende billede af årsagen til den skyndsomme afrejse, vil dette blive noteret i din sag, og det kan have en uønsket indflydelse på resultatet af din visumansøgning. 

En visum ansøger, der ønsker at anmode om en akut aftale til visuminterview, skal først betale visumgebyret og booke en almindelig visum aftale. Får man bevilget en akut aftale, hvorefter man undlader at møde op på ambassaden til den aftalte tid eller får man afslag på sin visumansøgning, kan man ikke anmode om en ny akut aftale.

Bemærk venligst, hvis din anmodning om en akut aftale bliver afvist, kan du ikke anmode om en ny akut aftale, men må benytte din oprindelige visum aftale.

Konsulatafdelingen vil, når det er muligt, og med udgangspunkt i tilgængelighed, forsøge at fremskynde interview af ansøgere, der ansøger grundet særlige omstændigheder. Det kan være ansøgere, der har behov for akut lægebehandling i USA, ansøgere der ønsker at rejse grundet dødsfald i familien.

Bemærk: Rejsende der rejser med henblik på at deltage i bryllupper og dimissionsceremonier, hjælpe gravide pårørende, deltage i en årlig forretnings-/akademisk/faglig konference eller grundet afbudsrejsetilbud er ikke berettigede til hasteinterview. Til sådanne rejser, skal du planlægge et almindeligt visuminterview i god tid i forvejen.

Medicinsk behov

Rejsens formål er at opnå akut lægehjælp, eller at ledsage en pårørende eller en arbejdsgiver ved akut lægehjælp.

Afgørende dokumentation:

 • Et brev fra din læge hvori vedkommende beskriver den medicinske tilstand, og hvorfor du søger lægehjælp i USA.
 • Et brev fra en læge eller et hospital i USA, der indikerer, at de er parate til at give medicinsk behandling og giver den omtrentlige pris for behandlingen.
 • Bevis for, hvordan du vil betale for udgifterne til behandlingen.
Begravelse/død

Rejsens formål er at deltage i begravelsen af eller sørge for hjemtransporten af afdøde nære familiemedlem (mor, far, bror, søster, barn) i USA.

Afgørende dokumentation:

 • Et brev fra bedemand med angivelse af kontaktoplysninger, detaljerne om den afdøde og datoen for begravelsen.
 • Du skal også fremlægge dokumentation for, at den afdøde er en umiddelbar slægtning.

C1/D Besætningsmedlem i et flyselskab eller skibsfartsselskab med kommende rejser 

Formålet med rejsen er at arbejde om bord på et fly eller skib, der snart skal rejse til USA.

Afgørende dokumentation:

 • Et brev fra din arbejdsgiver med en beskrivelse af din rolle om bord på flyet eller skibet og de kommende rejsedatoer. 

Afvist ESTA 

 • Alle ansøgere, der anmoder om en fremskyndet aftale, skal først betale visumgebyrer og planlægge en almindelig visumaftale.

  Du kan anmode om en fremskyndet visumaftale, hvis du er statsborger i et land, der er medlem af Visa Waiver-programmet, og din ESTA-ansøgning blev afvist. Din rejse skal være nært forestående for at kvalificere dig til en fremskyndet aftale. Angiv venligst dato og formål med din rejse i din anmodning.
  Vigtig dokumentation:
  - En kopi af dit ESTA-afslag.

Ansøgere til F/M/J-studerende

Du kan anmode om en fremskyndet visumaftale, hvis du ansøger om et F-, M- eller J-visum med en programstartdato, der er tidligere end din planlagte visumaftale. Inkluder venligst din programstartdato i din anmodning.

Ansøgning om hasteinterview

Trin 1

Udfyld Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Trin 2

Betal visumansøgnings gebyr.

Trin 3

Planlæg et interview online på den tidligst tilgængelige dato. Bemærk, at du skal planlægge et interview, inden du kan anmode om en hasteaftale. Når du planlægger dit interview, vil du se en skærmmeddelelse, der viser den tidligst tilgængelige interviewdato.

Hvis du ønsker at fortsætte med at anmode om et hasteinterview, skal du udfylde anmodningsformularen til hasteinterview på engelsk eller kontakte kundeservicecenteret og bede om hjælp. Sørg for at notere typen på det hasteinterview, som du mener, du kvalificerer dig til. Når du har indsendt din anmodning, skal du vente på et svar via e-mail fra den amerikanske ambassade eller konsulat.

Trin 4

Hvis den amerikanske ambassade eller konsulatet godkender din anmodning, vil du modtage en e-mail, der beder dig om at booke eller bekræft  dit hasteinterview online. Du skal være opmærksom på, at kundeservicecenteret ikke kan booke dit hasteinterview for dig, men medarbejderne er i stand til at hjælpe dig, hvis der opstår spørgsmål. Skulle den amerikanske ambassade eller konsulatet afvise din anmodning om et hasteinterview, vil du blive underrettet om afvisningen via e-mail, og du skal beholde din eksisterende aftale.

Bemærk: Den e-mail der bekræfter eller afkræfter din anmodning, vil komme fra no-reply@ustraveldocs.com. Nogle e-mailprogrammer filtrerer ukendte afsendere fra i mappen for uønskede mail. Hvis du ikke har modtaget din e-mailmeddelelse, skal du se efter meddelelsen i mappen for uønskede mail.

Trin 5

Besøg ambassaden eller konsulatet på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160-bekræftelse, et foto, der er taget inden for de seneste seks måneder,dit nuværende og alle gamle pas samt de dokumenter, der er anført på din aftalebekræftelsesside. Ansøgninger uden alle disse ting vil ikke blive accepteret.