Ansøgning afvist under INA 221(g)

På denne side:


Oversigt

Afslag i henhold til §221(g) betyder, at væsentlige oplysninger mangler i en ansøgning, eller at en ansøgning kræver yderligere administrativ behandling. Den konsulære embedsmand, som interviewer dig, vil fortælle dig ved afslutningen af dit interview, om din sag er afvist i henhold til §221(g). Du vil enten få at vide at at sagen skal gennemgå administrativ behandling eller blive bedt om at indsende yderligere oplysninger.

Hvis der kræves yderligere oplysninger, vil du få at vide, hvordan disse oplysninger skal sendes ind. Når din visumansøgning afvises i henhold til § 221 (g), får du beskeden skriftligt i et brev, der giver dig besked om visumafslaget og som vil indeholde en henvisning til eventuelle anmodede dokumenter.

Denne hjemmeside forklarer, hvordan du indsender dine dokumenter til den amerikanske ambassade eller konsulatet.

Andministrativ behandling

 Nogle afslag på visumansøgninger kan være givet i henhold til § 221(g), fordi yderligere administrativ behandling er påkrævet. Den konsulære officer, der interviewer dig, vil fortælle dig ved afslutningen af dit interview om din sag bliver afvist under 221(g) på grund af påkrævet administrativ behandling. Varigheden af den administrative behandling varierer afhængig af de individuelle forhold i hvert enkelt sag. Bortset fra i nødsituationer (dvs. alvorlig sygdom, tilskadekomst eller dødsfald i den nærmeste familie), bedes ansøger vente med at anmode om statusopdatering for administrativ behandling til der er gået mindst 180 dage fra samtaledatoen (eller indsendelsen af supplerende dokumenter, hvis disse er indsendt senere).

Ansøgere, hvis sager afvises for administrativ behandling, kan kontakte Ambassaden/Konsulatet for at kontrollere status for deres sager ved at klikke på nedenstående link, der svarer til Ambassaden/Konsulatet, hvor de blev interviewet:

 Hvis du er en ikke-immigrant-ansøger, kan du se din DS-160 og visumansøgningsstatus online her ved at indtaste din samtalested og dit DS-160 stregkodenummer. Bemærk venligst, at din sag forbliver i afvist status, medmindre den konsulære embedsmand er i stand til at konkludere, at du er berettiget til dit visum.