Ansøgning afventer yderligere handling

På denne side:


Oversigt

Afslag i henhold til §221(g) i Immigrations- og nationalitetsloven INA (Immigration and Nationality Act) betyder, at væsentlige oplysninger mangler i en ansøgning, eller at en ansøgning er blevet placeret på administrativt hold. Den konsulære embedsmand, som interviewer dig, vil fortælle dig ved afslutningen af dit interview, om behandlingen af din sag vil blive afvist i henhold til §221(g), indtil yderligere oplysninger indhentes. Embedsmanden vil enten fortælle dig, at sagen skal gennem yderligere administrativ behandling, eller vil bede dig om at indsende flere oplysninger.

Hvis der kræves yderligere oplysninger, vil embedsmanden fortælle dig, hvor disse oplysninger skal sendes hen. Som en del af denne proces vil du få et brev og du vil få 12 måneder fra datoen for din ansøgning til at fremsende de ønskede dokumenter uden at skulle betale et nyt visumansøgningsgebyr. Efter et år bliver en ansøgning, der er afvist i henhold til §221(g) afsluttet i henhold til §203(e) i INA.

Hvis den amerikanske ambassade eller konsulatet har bedt dig om yderligere oplysninger eller dokumentation, skal du aflevere disse dokumenter på et Post Danmark dokumenthåndteringskontor. Denne hjemmeside forklarer, hvordan du indsender dine dokumenter til den amerikanske ambassade eller konsulatet.

Andre oplysninger

 

Nogle visumansøgning afslag kan kræve yderligere administrativ behandling. Når administrativ behandling er påkrævet, vil den konsulære embedsmand informere ansøgeren efter afslutningen af samtalen. Varigheden af den administrativ behandling varierer afhængigt af de individuelle forhold i hvert enkelt sag. Bortset fra tilfælder af nødsituation (dvs. alvorlige sygdomme, tilskadekommelse eller dødsfald i din nærmeste familie), inden at anmode om statusopdatering for administrativ behandling, ansøgerne skal vente mindst 180 dage fra samtaledatoen eller indsendelsen af supplerende dokumenter, alt efter hvad der skete senere.

Du kan altid kontrollere din ansøgningsstatus her hjemmeside..