Ansøgninger om genindrejsevisum

På denne side:


Ansøgning om genindrejse ved et indrejsested til USA

Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder ikke for ægtefæller til eller børn af medlemmer af de væbnede styrker i USA, eller for civile medarbejdere i den amerikanske regering, der er udstationeret i udlandet i henhold til officielle ordre. I disse tilfælde skal ægtefællen og/eller barnet fremvise den permanente opholdstilladelse (Green Card), vedkommende må ikke have fraskrevet sig opholdstilladelsen og vedkommende skal komme før eller sammen med den offentlige ansatte, eller følge efter personen for at slutte sig til vedkommende i USA inden for fire måneder efter, den offentlige ansatte er vendt tilbage til USA.


Genindrejsetilladelse

En udlænding med permanent opholdstilladelse der har i sinde at blive i udlandet i 12 måneder eller mere, skal mindst 30 dage før den tiltænkte afrejse dato fra USA, ansøge U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS om en genindrejsetilladelse, mens personen stadig er i USA. Tilladelsen har en maksimal gyldighed på to år og kan ikke forlænges. Hvis en genindrejsetilladelse opnås, skal udlændingen vende tilbage til USA inden for tilladelsens gyldighedsperiode. Hver eneste udlændig der søger om genindrejse, skal på tilfredsstillende vis overbevise immigrationsmyndighederne om, at han eller hun på alle måde er kvalificeret til genindrejse.

Visum til genindrejsende personer bosiddende i USA (SB1)

Udlændinge der har permanente opholdstilladelser, der ikke var i stand til at vende tilbage til USA af årsager, de ikke selv er herrer over, indenfor rammerne udstukket af reglerne for den permanente opholdstilladelse (Green Card) eller genindrejsetilladelsen kan ansøge om et særligt visum til genindrejsende bosatte personer (SB1).

Du skal fremlægge følgende for at kvalificere dig til status som genindrejsende bosat:

  • Bevis for at du havde en permanent opholdstilladelse da du rejste fra USA.
  • Bevis for at din intention ved afrejsen var at vende tilbage til USA for at bo, og at du har opretholdt denne intention,
  • Bevis for at du vender tilbage fra et midlertidigt besøg i udlandet og, hvis opholdet blev langvarigt, at dette skyldes årsager, der stod uden for din magt og som du ikke kan holdes ansvarlig for, og
  • Bevis for at du på alle andre måder kvalificerer dig til immigrantvisummet.

Hvis du har mistet den permanente opholdstilladelse, og du ønsker at ansøge om et visum til genindrejsende bosatte personer, skal du kontakte konsulatet ved at sende en e-mail til CopenhagenNIV@state.gov, så du kan aftale tid til et interview, hvor du vil indgive en "Ansøgning om at afgøre status for genindrejsende bosat person" (DS-117-blanketten) og fremvise beviser, der understøtter de ovenfornævnte krav.

Du finder yderligere oplysninger om selve ansøgningsprocessen, herunder oplysninger om gældende gebyrer på kontoret for konsulatanliggenders hjemmeside Travel.State.Gov.

Gebyret for at udfylde ”Ansøgning om at afgøre status for genindrejsende bosat person” (DS-117-blanketten) kan ikke refunderes, hvis din ansøgning afvises. Betalingen kan foretages kontant (i USD eller danske kroner), med check eller kreditkort.

Hvis ansøgningen om visum til genindrejsende bosatte personer godkendes af den konsulære embedsmand, vil konsulatkontoret sende yderligere detaljerede oplysninger om, hvordan du forsætter med at ansøge om visummet.