Afgivelse af Greencard (ophævelse af permanent opholdstilladelse)

På denne side:


Oversigt

Som borger med permanent opholdstilladelse i USA, der er indehaver af et greencard/LPR card (den permanente opholdstilladelse), skal du opretholde din status for fortsat at kunne rejse ind i USA som en borger med permanent opholdstilladelse. Du finder vejledning i, hvordan du opretholder din status som borger med permanent opholdstilladelse (LPR-status) på USCIS’s website.
Hvis du ikke er i stand til at opretholde din status, fordi du bor permanent udenfor USA – eller opholder dig udenfor USA i længere tid - så kan du vælge frivilligt at opgive din LPR-status og dit kort. Frivillig opgivelse af LPR-status og kort kan forhindre komplikationer og forsinkelser ved de amerikanske indrejsesteder, når man søger om adgang til USA med et ikke-immigrant visum.

Sådan returneres et Green Card:

Fra 1. juli 2019 skal personer, der ønsker at indgive I-407 - "Abandonment of Lawful Permanent Residency", sende deres I-407’er direkte til USCIS Eastern Forms Center i Williston, Vermont.

Formularen I-407 accepteres ikke længere af internationale feltkontorer.

Personer, der sender I-407 til Eastern Forms Center, skal medsende deres permanente opholdstilladelse kort (I-551 green card), hvis det er tilgængeligt, sammen med andre rejsedokumenter udstedt af USCIS. Identitetsdokumenter, der ikke blev udstedt af USCIS bør personer ikke sende med. Yderligere oplysninger om indgivelse er tilgængelige på www.uscis.gov/I-407

Formularen I-407, "Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status", skal sendes til følgende adresse:

USCIS Eastern Forms Center
Attn: I-407 Unit
Post Office Box 567
Williston, VT 05495
USA

Når dit greencard er returneret

Når du underskriver og sender I-407 og afleverer dit greencard, fortæller du formelt immigrationsmyndighederne, at det ikke længere er din intention at vende tilbage til USA som permanent bosiddende borger.
Når du opgiver din status og dit kort, opgiver du også de rettigheder og fordele, der følger med denne status. Hvis du på et senere tidspunkt vil bo, arbejde eller studere i USA, skal du have udstedt det relevante visum til det pågældende formål. Hvis du vil vende tilbage og være fast bosiddende i USA, skal du have udstedt et nyt immigrantvisum.