Ofte stillede spørgsmål (OSS)

På denne side:


OSS – COVID 19 testning

 1. Vil USA’s Udenrigsministerium begynde at kræve bevis for en COVID 19-vaccine eller test for visumansøgere?

back to top


 

Sp.1: Vil USA’s Udenrigsministerium begynde at kræve bevis for en COVID 19-vaccine eller test for visumansøgere?

På dette tidspunkt har vi ingen ændringer vedrørende krav til visumansøgere. Information vedrørende påkrævede vaccinationer for folk, som ansøgere om immigrant-visum, kan findes på on USA’s Udenrigsministeriums hjemmeside

back to top

 

OSS - Generel visuminformation

 1. Hvor længe skal mit pas være gyldigt for at ansøge om et visum til USA?
 2. Er jeg kvalificeret til Visa Waiver-programmet?
 3. Hvad er gebyret for ESTA, og hvem skal betale det?
 4. Hvad sker der, hvis jeg rejser til USA uden ESTA?
 5. Hvis jeg er en tredjelandsstatsborger, der bor i Danmark, kan jeg så ansøge om et ikke-immigrantvisum i Danmark?
 6. Er alle ikke-immigrantvisumansøgere nødt til at møde op på den amerikanske ambassade eller konsulat til et interview?
 7. Jeg har et ikke-immigrantvisum, der snart udløber, og jeg vil gerne forny det. Er jeg nødt til at gå gennem hele visumansøgningsprocessen igen?
 8. Mit pas er udløbet, men visummet til USA i det er stadig gyldig. Er jeg nødt til at ansøge om et nyt visum?
 9. Jeg har dobbelt statsborgerskab. Hvilket pas skal jeg bruge for at rejse ind i USA?
 10. Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
 11. Skal jeg indsende min visumansøgningsblanket elektronisk?
 12. Hvad er "administrativ behandling”?
 13. Hvordan læser og forstår jeg mit visum?
 14. Mit visum udløber, mens jeg er i USA. Er der et problem med det?
 15. Hvad vil der ske, når jeg kommer ind i USA?
 16. Jeg indsendte ikke min I-94, da jeg forlod USA. Hvad skal jeg gøre?
 17. Jeg har spørgsmål vedrørende indsendelse af min DS-160-blanket og udskrivning af bekræftelsen. Hvor kan jeg få mere at vide?
 18. Jeg har ikke en internet-bankkonto. Kan en anden betale for mig?
 19. Jeg ønsker at bestille min rejse så langt i forvejen som muligt. Hvornår skal jeg bestille min rejsebilletter?
 20. Jeg har ændret navn. Er mit visum til USA med mit tidligere navn stadig gyldigt?
 21. Jeg er blevet dømt
 22. Hvilke oplysninger skal jeg angive om sociale medier når jeg udfylder DS 160-formularen?

tilbage til toppen


Spg.1 Hvor længe skal mit pas være gyldigt for at ansøge om et visum til USA?

Et dansk pas skal være gyldigt under hele dit ophold i USA. Danmark hører ikke under de bestemmelser, som visse andre lande gør, hvor dit pas skal være gyldigt udover varigheden af dit ophold i USA.

Hvis du ikke rejser med et dansk pas, er der mulighed for, at du skal være i besiddelse af et pas med en gyldighedsdato, der er mindst seks måneder efter dit tilsigtede ophold i USA (country-specific agreements).

tilbage til toppen


Spg.2 Er jeg kvalificeret til Visa Waiver-programmet?

Danmark er en del af Visa Waiver-programmet og det kvalificerer danskere til at ansøge om ESTA.

Du er kvalificeret til Visa Waiver-programmet, hvis du er statsborger i et Visa Waiver-programland og besidder et maskinlæsbart pas, hvis du rejser på midlertidig forretningsrejse eller rejser på et besøg på mindre end 90 dage, hvis du overholder andre programkrav og har opnået tilladelse gennem Electronic System for Travel Authorization (ESTA).

Du skal være statsborger i et Visa Waiver-program medlems land for at bruge dette program. Personer der er fast bosiddende i VWP-medlemslande, opfylder ikke betingelserne for Visa Waiver-programmet, medmindre de også er statsborgere af et VWP-kvalificerende land. Vi anbefaler, at du besøger Visa Waiver-programmets hjemmeside før enhver rejse til USA for at afgøre, om du er berettiget til at rejse på VWP.

tilbage til toppen


Spg.3 Hvad er gebyret for ESTA, og hvem skal betale det?

ESTA registrering er påkrævet for alle der rejser til USA under Visa Waiver Programmet. Det koster et gebyr på 21USD at foretage ESTA-registrering. Gebyret skal betales online med et betalingskort, eller med et af de følgende kreditkort: Visa, MasterCard, American Express eller Discover. Tredjeparter (rejsebureauer, familiemedlemmer osv.) kan betale dit ESTA-gebyr, hvis du ikke selv har den korrekte type kreditkort. Hvis ESTA-registrering afvises, er gebyret kun 4USD.

tilbage til toppen


Spm.4 Hvad sker der, hvis jeg rejser til USA uden ESTA?

Visa Waiver-programrejsende, der ikke har opnået godkendelse via ESTA, kan forvente at blive nægtet ombordstigning af ethvert luftfartsselskab, der rejser til USA. Hvis du får lov til at komme om bord, kan du forvente at støde på betydelige forsinkelser og muligvis blive nægtet indrejse ved indrejseterminalen i USA (dvs. ankomstlufthavn). ESTA-registreringen tager normalt kun et par minutter at gennemføre, idet tilladelsen oftest kommer i løbet af få sekunder, og den er gyldigt i to år, medmindre den rejsendes pas udløber inden for denne toårige periode. I disse tilfælde er ESTA’s gyldighed begrænset til passets gyldighed.

tilbage til toppen


Spg.5 Hvis jeg er en tredjelandsstatsborger, der bor i Danmark, kan jeg så ansøge om et ikke-immigrantvisum i Danmark?

Du kan ansøge om et ikke-immigrantvisum i ethvert land, hvor du er til stede; du behøver ikke at være borger eller have fast bopæl. Uanset hvor du ansøger skal du dog demonstrere, at du opfylder alle krav, der er specifikke for det visum, du ansøger om, herunder at påvise tilstrækkelige tilknytninger uden for USA.

Vær opmærksom på, at:

 • Du skal betale ansøgningsgebyret for et ikke-immigrant visum i det land, hvor du ansøger.
 • Du kan muligvis ikke medbringe en tolk, hvis du ikke taler engelsk eller det lokale sprog, hvor du søger.
 • Hvis din visumklasse kræver indsendelse af dokumenter, kan du blive bedt om at indlevere certificerede oversættelser til engelsk eller det lokale sprog.
 • Der er ingen garanti for, at et visum vil blive udstedt. Hvis det afvises, refunderes ansøgningsgebyret ikke.
 • Efter dit visuminterview vil dit visum enten blive udstedt eller afvist. Hvis du ikke kan bevise at du er berettiget til et visum, kan den konsulære embedsmand bestemme, at din sag skal gennemgå yderligere administrativ behandling for at hjælpe med at fastslå din kvalifikation til et visum.
 • Der er ingen garanti for behandlingstiden og for den tid, det tager at få dit pas returneret. Efter indsendelse, kan ansøgningen for et ikke-immigrant visum og ansøgningsgebyret ikke overføres til en anden ambassade eller et andet konsulat.
 • Nogle ambassader og konsulater prioriterer interviews for borgere og for ansøgere med fast bopæl i landet. Der kan være længere ventetider for udlændinge.

tilbage til toppen


Spg.6 Er alle ikke-immigrantvisumansøgere nødt til at møde op på den amerikanske ambassade eller konsulat til et interview?

Ja, de fleste ansøgere. Der er kun få undtagelser for krav om et interview. Følgende ansøgere behøver normal ikke at møde personligt:

 • Ansøgere til visum af typen A-1, A-2 (officielle rejsende for statslige anliggender), C-2, C-3 ( embedsmænd i transit for statslige anliggender) eller G-1, G-2, G-3, G-4 (statslige tjenestemænd der rejser for en international organisation eller ansatte i en international organisation)
 • Børn på 13 år og derunder
 • Voksne på 80 år og derover
 • Ansøgere der er kvalificeret til at deltage i Visa Reissuance-programmet
 • Ansøgere, der er berettigede til programmet for fritagelse for interview

tilbage til toppen


Spg.7 Jeg har et ikke-immigrantvisum, der snart udløber, og jeg vil gerne forny det. Er jeg nødt til igen at gå gennem hele visumansøgningsprocessen?

Hver eneste ansøgning om et ikke-immigrantvisum er en separat proces og du skal ansøge på ny, for at få et nyt visum. Du skal søge på normal vis, selv hvis du havde et visum før, også selvom dit nuværende ikke-immigrantvisum stadig er gyldigt.

Hvis du ansøger igen om den samme type visum, kan du muligvis forny dit visum via Visa Reissuance-programmet.

tilbage til toppen


Spg.8 Mit pas er udløbet, men visummet til USA i det er stadig gyldigt. Er jeg nødt til at ansøge om et nyt visum?

Nej. Hvis dit visum stadig er gyldigt, kan du rejse til USA med dine to pas (det gamle og det nye), så længe visummet er gyldigt, ikke er beskadiget, og det er den rigtige type visum, der kræves til dit primære rejseformål. (Eksempel: turistvisum, når dit primære rejseformål er turisme). Desuden bør navn og andre personlige data være de samme i begge pas. Din nationalitet, som er anført i det nye pas, skal være den samme, som vist i passet med visummet.

Bemærk: Når man annullerer sit gamle pas, vil pasmyndighederne klippe i hjørnet af passet, og HVIS DET SKER OG VISUMMET BLEV BESKADIGET PÅ NOGEN MÅDE PÅ GRUND AF DET, så er det ikke længere gyldigt og derfor kan det ikke anvendes ved rejser i USA.

tilbage til toppen


Spg.9 Jeg har dobbelt statsborgerskab. Hvilket pas skal jeg bruge for at rejse ind i USA?

Hvis en af dine nationaliteter ikke er amerikansk, kan du anvende den nationalitet, du foretrækker, men på dit ansøgningsskema skal du oplyse alle nationaliteter til den amerikanske ambassade eller på konsulatet. Amerikanske statsborgere, herunder også personer med dobbelt statsborgerskab, skal benytte amerikansk pas ved ind- og udrejse til og fra USA.

tilbage til toppen


Spg.10 Hvordan kan jeg forlænge mit visum?

Et visums gyldighedsperiode kan ikke forlænges uanset type. Du skal ansøge om et nyt visum.

tilbage til toppen


Spg.11 Skal jeg indsende mit visumansøgningsskema elektronisk?

Ja, du skal udfylde en DS-160 og tage en trykt kopi af DS-160-bekræftelsen med dig, når du går til dit interview på den amerikanske ambassade eller konsulatet.

tilbage til toppen


Spg.12 Hvad er "administrativ behandling”?

Nogle visumansøgninger kræver yderligere administrativ behandling, hvilket vil tage ekstra tid udover visuminterviewet med den konsulære embedsmand. Du vil blive oplyst om denne mulighed, når du ansøger.  Denne hjemmeside web page tilhørende statsdepartementet, indeholder yderligere oplysninger om administrativ behandling.

tilbage til toppen


Spg.13 Hvordan læser og forstår jeg mit visum?

Så snart du modtager dit visum, skal du kontrollere, om alle dine personlige oplysninger, der er trykt på visummet, er korrekte. Hvis nogen af oplysningerne på dit visum ikke svarer til oplysningerne i dit pas eller på anden måde er forkerte, bedes du kontakte den udstedende myndighed omgående.

Udløbsdatoen for dit visum er den sidste dag, du kan bruge visummet for at komme ind i USA. Det angiver ikke, hvor længe du kan opholde dig i USA. Dit ophold bliver bestemt af Ministeriet for national sikkerhed ved indrejseterminalen. Så længe du overholder ministeriet for national sikkerheds betingelser for dit ophold, bør du ikke have nogen problemer.

Yderligere oplysninger om tolkning af dit visum kan findes på statsdepartementets hjemmeside for konsulære anliggender.

tilbage til toppen


Spg.14 Mit visum udløber, mens jeg er i USA. Er der et problem med det?

Nej, du kan opholde dig i USA i den periode og under de betingelser, der blev godkendt af Ministeriet for national sikkerhed, da du ankom i USA, og som blev noteret på din I-94, selv om dit visum udløber under dit ophold. Du kan finde mere information her.

tilbage til toppen


Spg.15 Hvad vil der ske, når jeg kommer ind i USA?

Dit flyselskab burde give dig en blank tolddeklareringsblanket, 6059B. Der kræves kun en toldangivelse for en familie, der rejser sammen.

Et visum giver ikke garanteret indrejse i USA, men det giver en udenlandsk statsborger mulighed for at rejse fra udlandet til en amerikansk indrejseterminal, hvor vedkommende kan anmode om tilladelse til at komme ind i USA. Embedsmænd fra Ministeriet for national sikkerhed og de amerikanske told- og grænsemyndigheder (CBP) har myndighed til at tillade eller nægte dig indrejse til USA og til at bestemme, hvor længe en rejsende kan blive. I indrejseterminalen vil told- og grænsekontrolmyndighederne bestemme længden af det tilladte ophold. Tidligere modtog de rejsende et I-94-dokument (kopi af tilladelse) med disse oplysninger. Denne proces er nu med visse undtagelser automatiseret. Den rejsende vil blive forsynet med en CBP-tilladelse stemplet i rejsedokumenterne, og denne viser datoen for indrejsen, tilladelsesklassifikationen, og udløbsdatoen for tilladelsen. Læs mere på CBP hjemmesiden. Hvis en rejsende har brug for en kopi af sin I-94 som verifikation af fremmed registrering, indvandrerstatus eller beskæftigelsestilladelse kan den fås fra www.cbp.gov/I94. Du kan læse oplysninger om tilladelsen på CBP-hjemmesiden.

tilbage til toppen


Spg.16 Jeg indsendte ikke min I-94, da jeg forlod USA. Hvad skal jeg gøre?

Tidligere modtog udenlandske rejsende, der fik indrejsetilladelse via en CBP-embedsmænd, en I-94-blanket (ankomst-/afrejsefortegnelse). Denne proces er nu med visse undtagelser automatiseret. Hvis du har modtaget en I-94- eller I-94W-blanket og ikke har afleveret den til flyselskabet eller CBP, da du forlod USA, skal du se på CBP hjemmesiden .

Send ikke din I-94- eller I-94W-blanket til den amerikanske ambassade eller konsulat.

Hvis du fik et indrejsestempel i dit pas i stedet for en I-94-blanket, da du fik indrejsetilladelsen, blev I-94-fortegnelsen oprettet elektronisk, og en papirkopi blev ikke udleveret til dig. CBP vil registrere din afrejse fra USA elektronisk. Læs mere på CBP hjemmesiden.

tilbage til toppen


17. Jeg har spørgsmål vedrørende indsendelse af min DS-160-blanket og udskrivning af bekræftelsen. Hvor kan jeg få mere at vide?

Vores kundeservicecenter er ikke i stand til at yde bistand med ansøgningsskemaet. Eventuelle henvendelser vedrørende udfyldelsen af DS-160-blanketten kan ske her hjemmeside.

tilbage til toppen


18. Jeg har ikke en internet-bankkonto. Kan en anden betale for mig?

Hvis du ikke har en internet-bankkonto, kan du bruge en andens netbank (eksempelvis dine pårørendes eller venners).

tilbage til toppen


19. Jeg ønsker at bestille min rejse så langt i forvejen som muligt. Hvornår skal jeg bestille min rejsebilletter?

Ansøgere opfordres kraftigt ikke at bestille deres rejse, før de har modtaget deres pas og nyt visum. Den bedste måde at undgå den ubehagelige omstændighed at have købt en flybillet blot for at finde ud af, at visummet er afvist, eller at være nødt til at gå igennem den dyre procedure af at ændre dine billetter til en anden rejsedato er at vente til efter din visum ankommer.

tilbage til toppen


20. Jeg har ændret navn. Er mit visum til USA med mit tidligere navn stadig gyldigt?

Hvis dit navn er ændret på lovmæssig vis på grund af bryllup, skilsmisse eller en statsligt registreret navneændring, skal du have et nyt pas. Når du har fået dit nye pas, anbefaler Department of State, at du ansøger om at få et nyt visum til USA for at gøre det nemmere at rejse til og fra USA.

21. Jeg er blevet dømt

Inden ambassaden kan fortsætte behandlingen af din sag har vi brug for at få tilsendt domsudskrifter og/eller bødeforelæg for ALLE domsafgørelser, du har modtaget (dog ikke fartbøder). Domsudskrifter kan rekvireres fra den domstol, hvor dommen blev afsagt og kopier af bødeforelæg kan rekvireres fra politiet. Vi anbefaler, at du retter skriftlig henvendelse, evt. via e-mail, for at modtage et skriftligt svar. Hvis dommen er af ældre dato og sagen ikke længere opbevares hos domstolen eller politiet, kan du kontakte Statens arkiver/Rigsarkivet (www.sa.dk) og bede om hjælp til at finde sagen.

tilbage til toppen


 

Hvilke oplysninger skal jeg angive om sociale medier når jeg udfylder DS 160-formularen?

Den 31. maj, 2019 opdaterede Department of State sine immigrante og ikke-immigrante ansøgningsformularer for de fleste amerikanske visumansøgere på verdensplan med yderligere oplysninger, hvor man blandt andet er nødt til at angive identifikation af sociale medier konti.  Klik her for flere detaljer.

 

back to top


OSS - Afslag på visum

 1. Hvad er § 214(b)?
 2. Hvordan kan en ansøger påvise "stærk tilknytning”?
 3. Er et afslag i henhold til § 214(b) permanent?
 4. Hvem kan påvirke en konsulær embedsmand til at ændre en beslutning?

USA er et åbent land. Ulig mange andre lande anvender USA ikke interne kontroller, som eksempelvis registrering hos lokale myndigheder, overfor de fleste besøgende. Vores indvandrelovgivning kræver, at konsulatsembedsmænd ser på hver visumansøger som en mulig immigrant, indtil ansøgeren beviser det modsatte. For at nyde dette privilegium med ubesværet rejse i USA, har du et ansvar for at bevise, at du vil vende tilbage til udlandet, før dit besøgs- eller studievisum bliver udstedt.

tilbage til toppen


Spg.1 Hvad er § 214(b)?

§ 214 (b), er en del af Immigrations- og nationalitetsloven (Immigration and Nationality Act) (INA). Her står:

(b) Enhver udlænding (med undtagelse af en ikke-immigrant der er beskrevet i underafsnit (L) eller (V) i paragraf 101(a)(15), og med undtagelse af en ikke-immigrant som beskrevet i alle dele af afsnit 101(a)(15)(H)(i) undtagen underparagraf (b1) i dette afsnit) antages at være en immigrant, indtil han eller hun på tilfredsstillende vis ved tidspunktet for ansøgning om visum gør det klart for den konsulære embedsmand, at vedkommende er berettiget til en ikke-immigrantstatus i henhold til afsnit 101(a)(15) og at han eller hun på tilfredsstillende vis gør det klart for immigrationsfunktionærerne på tidspunktet for anmodning om adgang, at han eller hun er berettiget til en ikke-immigrantstatus i henhold til afsnit 101(a)(15). En udlænding der er embedsmand eller ansat i et fremmed lands regering eller i en international organisation med ret til at nyde privilegier, undtagelser og immunitet i henhold til den internationale lov om organisationsimmunitet, eller en fremmed der er plejeperson, tjener, medarbejder eller nærmeste familiemedlem til sådanne udlændige er ikke pålagt at ansøge om eller modtage et immigrantvisum, og har ej heller tilladelse til at få adgang til USA som immigrant, medmindre vedkommende udsteder en skreven dispensation i samme format og art som bestemt i afsnit 247(b).

Vores konsulære embedsmænd har en vanskelig opgave. De skal på meget kort tid beslutte, om en person er kvalificeret til at modtage et midlertidigt visum. I de fleste tilfælde bliver det besluttet efter et kort interview og gennemgang af beviserne for tilknytning, som en ansøger indgiver. For at kvalificere sig til et besøgs- eller studievisum, skal en ansøger opfylde kravene i hhv. § 101(a)(15)(B) eller (F) i INA. I modsat fald vil det resultere i et afslag på visumansøgningen i henhold til INA 214(b). Den hyppigste årsag til en afvisning vedrører kravet om, at den potentielle ansøger eller studerende besidder en bolig i udlandet, som han eller hun ikke har intentioner om at opgive. Ansøgere påviser ved eksistensen af en sådan bopæl, at de har tilknytning i udlandet, der ville tvinge dem til at forlade USA efter afslutningen på det midlertidige ophold. Loven placerer denne bevisbyrde hos ansøgeren.

tilbage til toppen


Spm.2 Hvordan kan en ansøger påvise "stærk tilknytning?"

”Tilknytning" er de forskellige aspekter af dit liv, der binder dig til dit bopælsland. Stærk tilknytning varierer fra land til land, by til by og person til person men eksempler inkluderer:

 • Dit arbejde;
 • Dit hjem; og/eller
 • Dit forhold til familie og venner.

Mens de konsulære embedsmænd foretager visuminterviews, ser de individuelt på hver eneste ansøgning og bedømmer de af ansøgerens omstændigheder, rejseplaner, finansielle ressourcer og bånd uden for USA, der kan sikre, at ansøgeren rejser tilbage efter et midlertidigt ophold.

tilbage til toppen


Spm.3 Er et afslag i henhold til § 214(b) permanent?

Nej. Et afslag eller manglende kvalificering i henhold til §214(b) vedrører kun den specifikke ansøgning, så når sagen er afsluttet, kan konsulatet ikke foretage yderligere. Der er ingen appelmulighed. Hvis du føler, der bør tages hensyn til yderligere oplysninger i forbindelse med visumbeslutningen, eller hvis der er sket betydelige ændringer i dine omstændigheder siden din sidste ansøgning, kan du ansøge om et visum igen. Hvis du vil ansøge igen, skal du udfylde en ny ansøgningsformular, betale ansøgningsgebyret og aftale tid til et nyt interview. Se website of the U.S. Embassy or Consulate der, hvor du gerne vil genansøge om visum for at få yderligere oplysninger om genansøgningsprocedurerne.

tilbage til toppen


Spm.4 Hvem kan påvirke en konsulær embedsmand til at ændre en beslutning?

For informationer om andre visumregler end § 214 (b), der ikke kvalificerer dig til et visum, kan du besøge statsdepartementets hjemmeside.

tilbage til toppen


OSS – Forretnings-/turistvisum

 1. Hvor længe kan jeg bo i USA med et turist- eller forretningsvisum?
 2. Mit besøgsvisum (B-1/B-2) udløber efter min planlagte ankomst i USA. Behøver jeg et nyt visum inden afrejse?
 3. Mit visum til USA udløber inden for de næste 6 måneder. Skal jeg ansøge om et nyt visum, når mit nuværende visum udløber, eller kan jeg søge i forvejen?
 4. Mit nuværende visum til USA blev udstedt til mig, da jeg arbejdede i mit tidligere job. Nu har jeg skiftet til et nyt job i en ny virksomhed, og min nye arbejdsgiver vil have mig til at deltage i en konference i USA, der er planlagt til næste måned. Kan jeg bruge det samme visum eller skal jeg ansøge om et nyt visum?
 5. Mit barn studerer i USA. Kan jeg flytte ind hos mit barn?

tilbage til toppen


Spg.1 Hvor længe kan jeg bo i USA med et turist- eller forretningsvisum?

Et amerikansk ikke-immigrantvisum giver dig tilladelse til at rejse til en indrejseterminal (lufthavn/havn) i USA. Når du ankommer til din destination, vil embedsmanden fra de amerikanske told- og grænsekontrolmyndigheder, der behandler din sag, bestemme, hvor længe du kan blive i landet. Du kan rejse til indrejseterminalen på dit ikke-immigrantvisum til og med den sidste dag, hvor visummet er gyldigt. Visumperioden bestemmer ikke, hvor længe du lovligt kan blive i USA, det er embedsmanden fra de amerikanske told- og grænsekontrolmyndigheder der afgør dette ved ankomsten til USA.

tilbage til toppen


Spg.2 Mit besøgsvisum (B-1/B-2) udløber efter min planlagte ankomst i USA. Behøver jeg et nyt visum inden afrejse?

Du kan ankomme til USA lige op til den sidste gyldighedsdato, der er angivet på dit visum. Embedsmanden fra de amerikanske told- og grænsekontrolmyndigheder afgør ved ankomsten, hvor længe dit ophold i USA må vare. Dit visum kan udløbe, mens du stadig er i USA – Du skal bare være sikker på, at du ikke overskrider det tidsrum, embedsmanden har godkendt.

tilbage til toppen


Spg.3 Mit visum til USA udløber inden for de næste 6 måneder. Skal jeg ansøge om et nyt visum, når mit nuværende visum udløber, eller kan jeg søge i forvejen?

Du behøver ikke at vente, indtil dit nuværende visum udløber. Du kan søge om et nyt visum, selvom dit nuværende visum er gyldigt.

tilbage til toppen


Spg.4 Mit nuværende B1/B2-visum til USA blev udstedt til mig, da jeg arbejdede i mit tidligere job. Nu har jeg skiftet til et nyt job i en ny virksomhed, og min nye arbejdsgiver vil have mig til at deltage i en konference i USA, der er planlagt til næste måned. Kan jeg bruge det samme visum eller skal jeg ansøge om et nyt visum?

Du kan rejse til USA på samme B1/B2-visum til forretnings- eller fornøjelsesrejse, så længe dit visum er gyldigt.

tilbage til toppen


Spg.5 Mit barn studerer i USA. Kan jeg flytte ind hos mit barn?

Mens du kan bruge dit eget B-1/B-2-visum (eller rejser i henhold til Visa Waiver Program hvis berettiget) til at besøge dit barn, kan du ikke bo hos dit barn, medmindre du har dit eget immigrations-, arbejds- eller studievisum.

tilbage til toppen


OSS - Arbejdsvisum

 1. Hvad er en ansøgning?
 2. Kan jeg få et visum til at udføre løsarbejde?
 3. Er der en aldersbegrænsning for at ansøge om et midlertidigt arbejdsvisum?
 4. Kan min slægtning bosiddende i USA sponsorere et arbejdsvisum til mig?
 5. Hvornår kan jeg rejse ind i USA?
 6. Hvem betaler bedrageribekæmpelses- og registreringsgebyret, og hvornår skal det betales?

tilbage til toppen


Spg.1 Hvad er en ansøgning?

Før du ansøger om et midlertidigt arbejdsvisum på den amerikanske ambassade eller konsulat, skal du have en godkendt Blanket I-129, ansøgning om ikke-immigrantarbejder fra USCIS. Denne ansøgning skal indsendes af din kommende arbejdsgiver, ikke tidligere end 6 måneder før din planlagte startdato på arbejdet. Din arbejdsgiver skal indgive ansøgningen snarest muligt inden for en periode på 6 måneder for at give tilstrækkelig tid til behandling af ansøgningen. Når du er godkendt, vil din arbejdsgiver få tilsendt en I-797-blanket (”Notice of Action”), en handlingsmeddelelse. For mere information om midlertidige arbejdere kan du besøge USCIS’ hjemmeside

Bemærk: For at bekræfte din godkendelsen af din ansøgning har den amerikanske ambassade eller konsulatet brug for ansøgningskvitteringsnummer på din I-129, sammen med din godkendte I-797-blanket. Du skal medbringe begge disse til dit interview.

tilbage til toppen


Spg.2 Kan jeg få et visum til at udføre løsarbejde?

Nej. Der er ingen visum, der dækker løsarbejde. Alle ansøgere, der planlægger at arbejde i USA, skal have en godkendt ansøgning før deres visumaftale.

tilbage til toppen


Spg.3 Er der en aldersbegrænsning for at ansøge om et midlertidigt arbejdsvisum?

Nej.

tilbage til toppen


Spg.4 Kan min slægtning bosiddende i USA sponsorere et arbejdsvisum til mig?

Nej. Kun din arbejdsgiver kan sponsorere dig.

tilbage til toppen


Spg.5 Hvornår kan jeg komme ind i USA?

Du må ikke komme ind i USA før 10 dage før din første ansættelsesstartdato, som nævnt på din I-797-blanket, eller i din officielle ansættelseskontrakt.

tilbage til toppen


Spg.6 Hvem betaler bedrageribekæmpelses- og registreringsgebyret, og hvornår skal det betales?

En ansøger til et L-1-visum, der rejser på en blanket-ansøgning, skal betale bedrageribekæmpelses- og registreringsgebyr. For individuelle L-, H-1B- og H-2B-ansøgninger betaler den amerikanske ansøger bedrageribekæmpelses- og registreringsgebyr til USCIS, når ansøgningen indsendes.

tilbage til toppen


OSS - Studievisum (F- og M-visum)

 1. Hvad er en I-20, og hvordan får jeg den?
 2. Hvor tidligt skal jeg ansøge om mit studievisum?
 3. Jeg har modtaget mit visum, hvornår skal jeg rejse og kan jeg blive lidt i USA, når min uddannelse er afsluttet?
 4. Kan en person med et besøgsvisum ændre sin status til studerende under sit ophold i USA, hvis han eller hun er blevet optaget på en skole og får en I-20-blanket?
 5. Hvad sker der, hvis jeg modtager en I-20-formular til en anden skole?
 6. Jeg arbejdede på et H-1B-visum og er nu blevet optaget på et universitet som et F-1-visum. Skal jeg rejse tilbage til mit hjemland for at ansøge om et studievisum?
 7. Kan en F-1-studerende arbejde i USA?
 8. Hvad er SEVIS-systemet, og hvordan påvirker det mig?

tilbage til toppen


Spg.1 Hvad er en I-20, og hvordan får jeg den?

I-20-blanketten er en officiel amerikansk formular, som er udstedt af en autoriseret skole. Skolen udsteder en I-20-blanket til en potentiel ikke-immigrant-studerende, så vedkommende kan ansøge om et F-1- eller M-1-visum. I-20-blanketten fungerer som bevis på optagelse og indeholder de nødvendige oplysninger til at betale SEVIS I-901-gebyret, ansøge om et visum eller ændre visumstatus og få indrejsetilladelse til USA. I-20-blanketten har den studerendes SEVIS-identifikationsnummer, der starter med bogstavet N og efterfølges af ni cifre på den øverste højre side direkte over stregkoden.

tilbage til toppen


Spm.2 Hvor tidligt skal jeg ansøge om mit studievisum?

Vi anbefaler, at du søger om dit ikke-immigrant-studievisum, lige så snart du har din I-20 blanket. Et studievisum kan imidlertid ikke udstedes mere end 365 dage før den programstartdato, der er anført på din I-20 blanket.

tilbage til toppen


Spg.3 Jeg har modtaget mit visum, hvornår kan jeg rejse?

For din første indrejse kan du kun komme ind i USA indenfor 30 dage før begyndelsen af studieforløbet, som den er anført på din I-20 blanket, uanset hvornår dit visum blev udstedt.

Du kan blive i USA, når din uddannelse slutter i op til 60 dage, hvis du har et F-visum og 30 dage, hvis du har et M-visum.

tilbage til toppen


Spg.4 Kan en person med et besøgsvisum ændre sin status til studerende under sit ophold i USA, hvis han eller hun er blevet optaget på en skole og får en I-20-blanket?

Ja. Normalt kan du søge om at ændre din ikke-immigrantvisumstatus, hvis du på lovlig vis rejste ind i USA på et ikke-immigrantvisum, hvis din ikke-immigrantstatus fortsat er gyldig, hvis du ikke har overtrådt betingelserne for din status, og du ikke har begået nogen handlinger, der ville gøre dig ukvalificeret. For flere detaljer henvises til USCIS’s hjemmeside. Du kan ikke ændre status, hvis du rejste ind i landet under Visa Waiver-programmet.

tilbage til toppen


Spg.5 Hvad sker der, hvis jeg modtager en I-20-blanket til en anden skole?

Hvis du har fået en I-20-blanket, efter du har booket din aftale, kan du give den amerikanske konsulære embedsmand besked om den nye I-20-blanket ved interviewet.

tilbage til toppen


Spg.6 Jeg arbejdede på en H-1B og er nu blevet optaget på et universitet som F-1. Skal jeg rejse tilbage til mit hjemland for at ansøge om et studievisum?

Nej. Når du er i USA, behøver du ikke at ansøge om et nyt visum, for et visum er kun gyldigt til indrejse i USA. Check med USCIS for at afgøre, om du har brug for at ændre status. Hvis du forlader landet, bliver du dog nødt til at ansøge om et studievisum for at rejse ind i USA igen.

tilbage til toppen


Spg.7 Kan en F-1-studerende arbejde i USA?

Fuldtidsstuderende på F-visum kan søge beskæftigelse på campus, men det må ikke overstige 20 timer om ugen. Efter det første år i studiestatus, kan en ansøger søge om ansættelse uden for campus med tilladelse fra USCIS. Kontakt din studievejleder for yderligere oplysninger.

tilbage til toppen


Spg.8 Hvad er SEVIS-systemet, og hvordan påvirker det mig?

Programmet Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) kræver, at skoler og udvekslingsprogrammer kontrollerer indskrivningen af alle nye og fortløbende udenlandske studerende og udvekslingsbesøgende. Studievisumansøgere skal betale et SEVIS-gebyr, før visum kan udstedes. SEVIS’s hjemmeside har flere detaljer.

tilbage til toppen


OSS – Udvekslingsbesøgsvisum (J-visum)

 1. Jeg har modtaget mit visum, hvornår kan jeg rejse og kan jeg blive lidt i USA, når mit program er afsluttet?
 2. Hvad er SEVIS-systemet, og hvordan påvirker det mig?
 3. Hvad er "toårsreglen”?
 4. Kan toårsreglen fraviges?

tilbage til toppen


Spg.1 Jeg har modtaget mit visum, hvornår skal jeg rejse og kan jeg blive lidt i USA, når mit program er afsluttet?

Udvekslingsbesøgende kan kun rejse ind i USA inden for 30 dage før begyndelsen af deres udvekslingsprogram, som anført på DS-2019-blanketten, uanset hvornår visummet blev udstedt.

På et J-visum kan du blive i USA, op til 30 dage efter dit program slutter

tilbage til toppen


Spg.2 Hvad er SEVIS-systemet, og hvordan påvirker det mig?

Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) kræver, at skoler og udvekslingsprogrammer kontrollerer indskrivningen af alle nye og fortløbende udenlandske studerende og udvekslingsbesøgende. Studievisumansøgere skal betale et SEVIS-gebyr, før visum kan udstedes. SEVIS’s hjemmeside har flere detaljer.

tilbage til toppen


Spg.3 Hvad er "toårsreglen”?

"Toårsreglen" er den almindelige betegnelse for en del af den amerikanske immigrationslovgivning, som kræver, at mange udvekslingsbesøgende skal vende tilbage til deres hjemlande, og være fysisk til stede dér i mindst to år efter afslutningen af udvekslingsbesøget, før de kan vende tilbage til USA under visse typer visa herunder H-1-, L-1-, K-1- og immigrantvisum. Du må gerne vende tilbage til USA i løbet af de to år som midlertidigt besøgende.

Det er vigtigt at bemærke, at der kun foretages en midlertidig bedømmelse af, hvorvidt toårsreglen gælder for dig på din DS- 2019, når dit J-1-visum bliver udstedt. Den endelige beslutning vil kun ske, hvis du senere vælger at ansøge om et H-1-, L-1-, K-1- eller et immigrantvisum.

J-1-visumindehavere der er genstande for toårsreglen, har ikke tilladelse til at blive i USA og ansøge om en justering/ændring af status til en ikke-immigrantstatus (for eksempel fra et J-1-visum til et H-1-visum), og de må heller ikke ansøge om lovlig permanent opholdstilladelse (arbejdstilladelse) uden først at vende hjem i to år, med mindre en godkendt dispensation kan opnås. Om du er omfattet af toårsreglen afgøres af en række faktorer, herunder din finansieringskilde og dit lands "Kompetenceliste”. Det bliver ikke bestemt af den tid, du har tilbragt i USA.

tilbage til toppen


Spg.4 Kan toårsreglen fraviges?

Muligvis. Kun en visumkyndig embedsmand fra statsdepartementet kan give dispensation for toårsreglen. Visumkontoret er også den endelige autoritet, der afgør, om du er omfattet af reglen eller ej uanset hvad, der er nævnt i dit pas. Hvis du er omfattet af toårsreglen, kan du være i stand til at opnå en dispensation. Selv hvis du er omfattet af de toårsreglen, kan du stadig kvalificere dig til et turistvisum eller andet ikke-immigrantvisum med undtagelse ad de, der er nævnt ovenfor.

tilbage til toppen


OSS – Transit-/skibsbesætningsvisum

 1. Jeg planlægger at stoppe i USA for en dag og tage et fly til et andet land den næste dag. Behøver jeg at ansøge om C-1-visum eller et B-1/B-2-visum?

Spg.1 Jeg planlægger at stoppe i USA for en dag og tage et fly til et andet land den næste dag. Behøver jeg at ansøge om C-1-visum eller et B-1/B-2-visum?

Hvis du søger opholdstilladelse til andre formål end transit gennem USA, såsom at besøge venner eller sightseeing, skal du kvalificere dig til og få den visumtype, der kræves til dette formål, såsom et B-2-visum.

tilbage til toppen


OSS - Visum til religiøse professioner

 1. Jeg søger om et religiøs arbejdsvisum, men har ikke en godkendt arbejdstilladelse. Jeg har været i USA tidligere med et R-1-visum og var ikke forpligtet til at have en godkendt arbejdstilladelse. Kan jeg ansøge om et R-1-visum uden godkendt arbejdstilladelse, da jeg tidligere havde et R-1-visum?

tilbage til toppen


Spg.1 Jeg søger om et visum til religiøse professioner, men har ikke en godkendt arbejdstilladelse. Jeg har været i USA tidligere med et R-1-visum og var ikke forpligtet til at have en godkendt arbejdstilladelse. Kan jeg ansøge om et R-1-visum uden godkendt arbejdstilladelse, da jeg tidligere havde et R-1-visum?

Kravet om en godkendt arbejdstilladelse trådte i kraft den 28. november 2008. Alle ansøgere der ansøger om et R-1 ikke-immigrantvisum, er forpligtet til at have en godkendt arbejdstilladelse fra US Citizenship and Immigration Services (USCIS). For mere information henviser vi til USCIS’ hjemmeside.

tilbage til toppen


OSS – Spor mit pas

 1. Hvorfor kun et pas pr kuvert? Er der ingen familierabat?
 2. Hvordan får jeg mit pas tilbage efter interviewet?
 3. Hvad har jeg brug for at vise, når jeg henter passet på kurerkontoret?
 4. Hvilke id-typer er acceptable som bevis på identitet?
 5. Kan andre end mig hente mit pas?
 6. Skal jeg betale gebyrer for kurertjenester?

tilbage til toppen

FAQ - Ansøgerprofil

 1. Hvordan nulstiller jeg min adgangskode?
 2. Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg flytter til et andet land efter at have oprettet en profil på http://www.ustraveldocs.com, og ikke har ansøgt om visum endnu, eller hvis jeg ønsker at indsende en ny visumansøgning i et andet land end tidligere?

Q.1 Hvordan nulstiller jeg min adgangskode?

Klik på FHar du glemt din adgangskode? linket nederst på denne webside.Indtast din e-mailadresse i feltet Brugernavn fog klik på SubmitDen e-mailadresse, du indtaster, skal matche den e-mailadresse du brugte, da du begyndte din visumansøgning. Et nyt kodeord vil blive sendt til din e-mailadresse..

Bemærk: E-mailen med din nye adgangskode vil komme fra no-reply@ustraveldocs.com. SNogle e-mail-programmer har regler som filtrerer ukendte afsendere til en spam eller junk mail mappe. Hvis du ikke har modtaget din e-mail-meddelelse, venligst se efter meddelelsen i dine junk- og spam e-mail-mappe.

back to top


 

Q.2 Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg flytter til et andet land efter at have oprettet en profil på www.ustraveldocs.com  og ikke har ansøgt om visum endnu, eller hvis jeg ønsker at indsende en ny visumansøgning i et andet land end tidligere?

YDu behøver ikke at oprette en ny profil, hvis profilen tilhører CGI. Du kan blot kontakte os via "Kontakt os" sektionen på den følgende hjemmeside http://www.ustraveldocs.com/dk_dk/dk-main-contactus.asp g oplyse dit pasnummer, UID eller e-mailadresse, så vi kan finde og opdatere din profil med det land, hvor du har tænkt dig at ansøge om dit amerikanske visum. Hvis du ansøger i et land, der ikke er dækket af CGI, vil du blive bedt om at oprette en ny profil. Husk venligst at MRV gebyr-kvitteringer som er betalt i ét land, ikke kan bruges i et andet land.

back to top