Dne 25. října prezident Biden oznámil prezidentské prohlášení s názvem "Prohlášení o podpoře bezpečného obnovení cestování po celém světě během pandemie COVID-19". Toto prohlášení, které vstoupilo v platnost 8. listopadu 2021 ve 12:01 hodin východoamerického času, ukončilo cestovní omezení podle prezidentských proklamací (P.P.) 9984, 9992, 10143 a 10199 v části, týkající se pozastavení vstupu do Spojených států osobám, které se fyzicky nacházejí v Brazílii, Číně, Indii, Íránu, Irsku, Schengenském prostoru, Jihoafrické republice a Spojeném království. Místo těchto omezení prezident oznámil povinnost globálního očkování pro všechny dospělé cizí státní příslušníky, kteří cestují. Více informací o tomto celosvětovém požadavku na očkování, včetně podrobností o výjimkách a upuštění od něj z humanitárních důvodů, je k dispozici na internetových stránkách Centra pro kontrolu a prevenci nemocí .


Od 15. července 2020 velvyslanectví Spojených států v Praze obnovuje určité vízové služby pro přistěhovalce a nepřistěhovalce, včetně: IR1, IR1, CR1, CR2, K, B-1, E-2, F-1, H , L, I, M-1, P, O a určité kategorie výměnných návštěvníků pod J-1. Zatímco ambasáda si klade za cíl zpracovat případy, jakmile to bude možné, je pravděpodobné, že se prodlouží čekací doba na dokončení těchto služeb z důvodu značného počtu nevyřízených případů. Poplatek za MRV je platný a lze jej použít k naplánování schůzky na pohovor v zemi, kde byl zakoupen, do jednoho roku od data platby. Pokud máte naléhavou záležitost a potřebujete okamžitě cestovat, postupujte podle pokynů uvedených na adrese https://ustraveldocs.com/cz/cz-niv-expeditedappointment.asp a požádejte o přednostní schůzku.


Velvyslanectví USA v České republice chápe, že mnozí žadatelé uhradili vízový poplatek a stále čekají na zarezervování schůzky. Usilovně pracujeme na obnovení všech vízových služeb co nejrychlejší a nejbezpečnější cestou. Rádi bychom Vás ujistili, že Mise USA prodlouží platnost Vaší platby (také známé jako poplatek MRV) a to do 30. září 2023, aby umožnila všem žadatelům, kteří si nemohli naplánovat vízový pohovor v důsledku pozastavení rutinních vízových služeb a naplánovat si a / nebo zúčastnit se vízového pohovoru s již zaplaceným poplatkem. Informace o tom, kdy se vrátíme k běžným vízovým službám, najdete na této stránce.


S účinností od 26. Ledna 2021, budou Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyžadovat od všech cestujících, kteří přilétají do Spojených států, aby do 72 hodin od odletu předložili negativní test COVID-19 (test na virovou detekci pro SARS-CoV-2 schválený nebo povolený příslušným vnitrostátním orgánům). Letecké společnosti musí potvrdit negativní výsledek testu u všech cestujících před nástupem na palubu letadla. Letecké společnosti musí odmítnout nástup na palubu cestujícím, pokud neposkytnou dokumentaci o negativním testu nebo o zotavení. Tento požadavek je odlišný od postupu podávání žádostí o víza. Všechna prezidentská prohlášení omezující cestu z důvodu COVID-19 zůstávají v platnosti a nadále platí pro potenciální cestující bez ohledu na jejich výsledky testů nebo stav očkování. Pro cestující, kteří mají výjimku národního zájmu, se nadále vztahují všechny příslušné požadavky na testování před odjezdem. Více informací o výjimku z povinnosti testovánínaleznete zde.

Kromě toho, pokud se u vás vyskytují příznaky podobné chřipce nebo se domníváte, že jste byli vystaveni novému koronaviru, důrazně se doporučuje odložit schůzku o nejméně 14 dní.


Tajemník Blinken po konzultaci s Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost dočasně rozšířil možnost konzulárních úředníků upustit od požadavku osobního pohovoru u osob žádajících o nepřistěhovalecká víza ve stejné klasifikaci. Dříve měli nárok na zrušení pohovoru pouze ti žadatelé, jejichž nepřistěhovalecká víza vypršela do 24 měsíců. Tajemník dočasně prodloužil tuto dobu platnosti na 48 měsíců. Toto ustanovení je platné do 31. prosince 2021. Tato změna umožní konzulárním úředníkům pokračovat ve zpracovávání určitých nepřistěhovaleckých žádostí o víza a zároveň omezí počet žadatelů, kteří se musí dostavit na konzulární oddělení, čímž se sníží riziko přenosu COVID-19 na ostatní žadatele a konzulární personál. Cestujícím se doporučuje, aby si prohlédli webové stránky nejbližšího velvyslanectví nebo konzulátu USA a získali podrobné informace o tom, jaké služby jsou v současné době k dispozici, informace o způsobilosti a pokyny k podání žádosti o vízum bez pohovoru.


Mount Rushmore - South Dakota

Vítá vás informační služba pro americká víza v České republice. Na této webové stránce naleznete informace o amerických přistěhovaleckých i nepřistěhovaleckých vízech včetně požadavků, které je nutné splnit při podávání žádostí o jednotlivá víza. Dozvíte se také, jak se platí povinný poplatek za žádost o vízum a jak si můžete sjednat termín pohovoru na americkém velvyslanectví v Praze.

Tato webová stránka amerického zastupitelstva v České republice je oficiálním informačním zdrojem o vízech.