DŮLEŽITÉ

Od 20. září není na velvyslanectví USA v Praze k dispozici překlad do ruštiny a ukrajinštiny. Pokud nemluvíte anglicky nebo česky, připravte se, prosím, na schůzku o vízu s vlastním tlumočníkem. Pokud si s sebou přivedete tlumočníka, musíte nám to oznámit tři pracovní dny předem na e-mailovou adresu consprague@state.gov a uvést celé jméno tlumočníka.

Upozorňujeme, že datum navýšení vízového poplatku bylo změněno na 17. června 2023. Provádění nových plateb vízového poplatku bude dne 16. června 2023 pozastaveno. Nepokoušejte se proto dne 16. června 2023 platbu vízového poplatku provést. Provádění plateb vízových poplatků bude opět k dispozici dne 17. června 2023. Může také dojít ke zpoždění aktualizací informací o vízových poplatcích uvedených na této stránce.


Ministerstvo zahraničních věcí USA zvýšilo některé poplatky za zpracování žádostí o neimigrační víza (NIV). Toto zvýšení poplatků je patné od 30. května 2023.

  • Poplatek za podání žádosti o vízum za účelem obchodních záležitostí nebo cestovního ruchu (B1/B2) a dalších víz NIV, která nejsou založena na žádosti, jako jsou studentská a výměnná víza, se zvýšil ze $160 na $185. 
  • Poplatek za podání žádosti o některá neimigrační víza pro dočasné pracovníky na základě petice (kategorie H, L, O, P, Q a R) se zvýšil ze $190 na $205. 
  • Poplatek za žádost o vízum pro smluvní obchodníky, smluvní investory a smluvní žadatele o vízum pro specializované povolání (kategorie E) se zvýšil z $205 na $315.  

Veškeré platby poplatků za žádosti o nepřistěhovalecká víza (známé také jako poplatky MRV) provedené od 1. října 2022 platí po dobu 365 dní ode dne, kdy bylo vystaveno potvrzení o zaplacení poplatku MRV. Během této 365denní lhůty si musí žadatelé naplánovat termín pohovoru nebo podat žádost o jeho prominutí. Mějte na paměti, že během uvedené 365denní lhůty je třeba pouze naplánovat termín, případně podat žádost. Není třeba, aby během 365denní lhůty pohovor rovnou i proběhl. Veškerá potvrzení o zaplacení poplatků MRV vystavené před 1. říjnem 2022 byly prodlouženy do 30. září 2023 a zůstávají v platnosti až do tohoto data.


Zde se dozvíte více informací o některých individuálních žadatelích o víza na základě petice, kteří jsou nyní oprávněni k upuštění od pohovoru.


Od 15. července 2020 velvyslanectví Spojených států v Praze obnovuje určité vízové služby pro přistěhovalce a nepřistěhovalce, včetně: IR1, IR1, CR1, CR2, K, B-1, E-2, F-1, H , L, I, M-1, P, O a určité kategorie výměnných návštěvníků pod J-1. Zatímco ambasáda si klade za cíl zpracovat případy, jakmile to bude možné, je pravděpodobné, že se prodlouží čekací doba na dokončení těchto služeb z důvodu značného počtu nevyřízených případů. Poplatek za MRV je platný a lze jej použít k naplánování schůzky na pohovor v zemi, kde byl zakoupen, do jednoho roku od data platby. Pokud máte naléhavou záležitost a potřebujete okamžitě cestovat, postupujte podle pokynů uvedených na adrese https://ustraveldocs.com/cz/cz-niv-expeditedappointment.asp a požádejte o přednostní schůzku.


Tajemník Blinken po konzultaci s Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost dočasně rozšířil možnost konzulárních úředníků upustit od požadavku osobního pohovoru u osob žádajících o nepřistěhovalecká víza ve stejné klasifikaci. Dříve měli nárok na zrušení pohovoru pouze ti žadatelé, jejichž nepřistěhovalecká víza vypršela do 24 měsíců. Tajemník dočasně prodloužil tuto dobu platnosti na 48 měsíců. Toto ustanovení je platné do 31. prosince 2021. Tato změna umožní konzulárním úředníkům pokračovat ve zpracovávání určitých nepřistěhovaleckých žádostí o víza a zároveň omezí počet žadatelů, kteří se musí dostavit na konzulární oddělení, čímž se sníží riziko přenosu COVID-19 na ostatní žadatele a konzulární personál. Cestujícím se doporučuje, aby si prohlédli webové stránky nejbližšího velvyslanectví nebo konzulátu USA a získali podrobné informace o tom, jaké služby jsou v současné době k dispozici, informace o způsobilosti a pokyny k podání žádosti o vízum bez pohovoru.


Mount Rushmore - South Dakota

Vítá vás informační služba pro americká víza v České republice. Na této webové stránce naleznete informace o amerických přistěhovaleckých i nepřistěhovaleckých vízech včetně požadavků, které je nutné splnit při podávání žádostí o jednotlivá víza. Dozvíte se také, jak se platí povinný poplatek za žádost o vízum a jak si můžete sjednat termín pohovoru na americkém velvyslanectví v Praze.

Tato webová stránka amerického zastupitelstva v České republice je oficiálním informačním zdrojem o vízech.