31 ledna 2020 bylo vydáno nové prezidentské prohlášení ("prezidentské prohlášení 9983"), které doplňuje dosavadní cestovní omezení P.P. 9645 jeho rozšířením o státní příslušníky šesti dalších zemí. Omezení se vztahují pouze na imigrační víza a / nebo na DV loterii, na nepřistěhovalecké víza se nevztahují. Více informací je k dispozici na tomto odkazu.

Naléhavé informace pro žadatele o víza týkající se nového koronaviru:

Osobám, které mají naplánované konzulární schůzky a jež (1) fyzicky navštívily během posledních 14 dnů Čínskou lidovou republiku, s výjimkou zvláštních správních regionů Hongkong a Macao, (2) trpí příznaky podobnými chřipce nebo (3) se domnívají, že mohly přijít do kontaktu s novým koronavirem, velmi důrazně doporučujeme odložit jejich schůzky nejméně o 14 dnů.Změna termínu schůzky není nijak zpoplatněna a platnost vízového poplatku je v zemi, kde byl zaplacen, jeden rok. Pokud máte jakékoli otázky ohledně změny termínu schůzky, pošlete e-mail na adresu support-czechrepublic@ustraveldocs.com. Informace o možnosti změny termínu naplánované konzulární schůzky jsou též k dispozici na webu http://ustraveldocs.com/cz_cz/cz-niv-appointmentschedule.asp.


Žadatelé žijící v jiných zemích si mohou požádat o americké vízum také v Praze, a to 4 dny v týdnu (pondělí - čtvrtek), s možností využítí rusko-anglicky mluvícího tlumočníka v době pohovoru. Dodání dokumentů trvá 1 - 2 pracovní dny.

Mount Rushmore - South Dakota

Vítá vás informační služba pro americká víza v České republice. Na této webové stránce naleznete informace o amerických přistěhovaleckých i nepřistěhovaleckých vízech včetně požadavků, které je nutné splnit při podávání žádostí o jednotlivá víza. Dozvíte se také, jak se platí povinný poplatek za žádost o vízum a jak si můžete sjednat termín pohovoru na americkém velvyslanectví v Praze.

Tato webová stránka amerického zastupitelstva v České republice je oficiálním informačním zdrojem o vízech.