Informace pro žadatele o víza týkající se nového koronaviru:
Od 16. března 2020 ruší Velvyslanectví Spojených států pravidelné schůzky týkající se přistěhovaleckých a nepřistěhovaleckých víz. Velvyslanectví USA od 16. března 2020 nepřijímá žádosti pro Interview Waiver pro všechny kategorie víz. Pravidelné vízové služby budou obnoveny, jakmile to bude možné, ale v tuto chvíli nejsme schopni uvést konkrétní datum. Poplatek za vízum je platný a v zemi, kde byl uhrazen, jej lze použít pro žádost o víza po dobu jednoho roku od data platby. Pokud máte nějakou naléhavou záležitost a potřebujete cestovat okamžitě, požádejte si způsobem uvedeným na stránce http://cdn.ustraveldocs.com/cz/cz-niv-expeditedappointment.asp o naléhavou schůzku.

Na základě prezidentských výnosů č. 9984, 9992, 9993 a následného výnosu ze dne 14. března 2020 se pozastavuje vstup do Spojených států cizím státním příslušníkům, kteří během období 14 dnů před vstupem nebo pokusem o vstup do Spojených států navštívili jakoukoli zemi z následujícího seznamu:
- Spojené království Velké Británie a Severního Irska, kromě zámořských teritorií mimo Evropu;
- Irská republika;
- 26 zemí, jež tvoří schengenský prostor (Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko)
- Íránská islámská republika;
- Čínská lidová republika, s výjimkou zvláštních administrativních oblastí Hongkong a Macao

Existují výjimky, na které se pozastavení vstupu nevztahuje, mimo jiné se jedná o osoby s trvalým pobytem v USA a některé rodinné příslušníky osob s trvalým pobytem v USA. Tyto výjimky jsou popsány v citovaných výnosech. Pokud máte pobyt v kterékoli z výše uvedených zemí, cestovali jste v nedávné době do kterékoli z výše uvedených zemí nebo máte v úmyslu cestovat do kterékoli z výše uvedených zemí nebo jí projíždět před plánovanou cestou do Spojených států, doporučujeme vám odložit schůzku za účelem pohovoru v rámci žádosti o vízum až na  dobu nejméně 14 dnů od vašeho odjezdu z příslušné země. Pokud navíc trpíte příznaky podobnými chřipce nebo se domníváte, že jste mohli být vystaveni nákaze novým koronavirem, důrazně vám doporučujeme odložit schůzku nejméně o 14 dnů. Změnu termínu schůzky lze provést bezplatně a poplatky k žádosti o vízum platí v zemi, kde byly uhrazeny, po dobu jednoho roku. Pokud máte jakékoli otázky týkající se změny naplánované schůzky s pracovníkem konzulárního oddělení, kontaktujte nás http://cdn.ustraveldocs.com/cz/cz-main-contactus.asp a vyžádejte si konkrétní pokyny.

31 ledna 2020 bylo vydáno nové prezidentské prohlášení ("prezidentské prohlášení 9983"), které doplňuje dosavadní cestovní omezení P.P. 9645 jeho rozšířením o státní příslušníky šesti dalších zemí. Omezení se vztahují pouze na imigrační víza a / nebo na DV loterii, na nepřistěhovalecké víza se nevztahují. Více informací je k dispozici na tomto odkazu.
Mount Rushmore - South Dakota

Vítá vás informační služba pro americká víza v České republice. Na této webové stránce naleznete informace o amerických přistěhovaleckých i nepřistěhovaleckých vízech včetně požadavků, které je nutné splnit při podávání žádostí o jednotlivá víza. Dozvíte se také, jak se platí povinný poplatek za žádost o vízum a jak si můžete sjednat termín pohovoru na americkém velvyslanectví v Praze.

Tato webová stránka amerického zastupitelstva v České republice je oficiálním informačním zdrojem o vízech.