S účinností od 26. Ledna 2021, budou Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyžadovat od všech cestujících, kteří přilétají do Spojených států, aby do 72 hodin od odletu předložili negativní test COVID-19 (test na virovou detekci pro SARS-CoV-2 schválený nebo povolený příslušným vnitrostátním orgánům). Letecké společnosti musí potvrdit negativní výsledek testu u všech cestujících před nástupem na palubu letadla. Letecké společnosti musí odmítnout nástup na palubu cestujícím, pokud neposkytnou dokumentaci o negativním testu nebo o zotavení. Tento požadavek je odlišný od postupu podávání žádostí o víza. Všechna prezidentská prohlášení omezující cestu z důvodu COVID-19 zůstávají v platnosti a nadále platí pro potenciální cestující bez ohledu na jejich výsledky testů nebo stav očkování. Pro cestující, kteří mají výjimku národního zájmu, se nadále vztahují všechny příslušné požadavky na testování před odjezdem.


Dne 31. prosince 2020 prezident podepsal prezidentské prohlášení o Pozastavení vstupu přistěhovalců a nepřistěhovalců, kteří nadále představují riziko pro americký trh práce. Toto prohlášení rozšiřuje prezidentská prohlášení (P.P.) 10014 a 10052 do 31. března 2021. P.P. 10014 pozastavuje vstup některých žadatelů o přistěhovalecká víza do Spojených států, zatímco P.P. 10052 pozastavuje vstup některých žadatelů o nepřistěhovalecká víza do Spojených států, kteří představují riziko pro americký trh práce během hospodářského oživení po vypuknutí nového koronaviru. Konkrétně pozastavení P.P. 10052 se vztahuje na žadatele o víza H-1B, H-2B a L-1; žadatele o víza J-1, kteří se účastní programů stáže, školení, učitele, táborového poradce, au pair nebo letních pracovních cest; a případní manželé nebo děti hlavních žadatelů, kteří žádají o víza H-4, L-2 nebo J-2. Občané USA, osoby s legálním trvalým pobytem a cizinci, kteří jsou nebo byli ve Spojených státech, nebo ti, kteří jsou držiteli platných nepřistěhovaleckých nebo přistěhovaleckých víz k datu účinnosti, nepodléhají proklamaci.


Od 15. července 2020 velvyslanectví Spojených států v Praze obnovuje určité vízové služby pro přistěhovalce a nepřistěhovalce, včetně: IR1, IR1, CR1, CR2, K, B-1, E-2, F-1, H , L, I, M-1, P, O a určité kategorie výměnných návštěvníků pod J-1. Zatímco ambasáda si klade za cíl zpracovat případy, jakmile to bude možné, je pravděpodobné, že se prodlouží čekací doba na dokončení těchto služeb z důvodu značného počtu nevyřízených případů. Poplatek za MRV je platný a lze jej použít k naplánování schůzky na pohovor v zemi, kde byl zakoupen, do jednoho roku od data platby. Pokud máte naléhavou záležitost a potřebujete okamžitě cestovat, postupujte podle pokynů uvedených na adrese https://ustraveldocs.com/cz/cz-niv-expeditedappointment.asp a požádejte o přednostní schůzku.


Velvyslanectví USA v České republice chápe, že mnozí žadatelé uhradili vízový poplatek a stále čekají na zarezervování schůzky. Usilovně pracujeme na obnovení všech vízových služeb co nejrychlejší a nejbezpečnější cestou. Rádi bychom Vás ujistili, že Mise USA prodlouží platnost Vaší platby (také známé jako poplatek MRV) a to do 30. září 2022, aby umožnila všem žadatelům, kteří si nemohli naplánovat vízový pohovor v důsledku pozastavení rutinních vízových služeb a naplánovat si a / nebo zúčastnit se vízového pohovoru s již zaplaceným poplatkem. Informace o tom, kdy se vrátíme k běžným vízovým službám, najdete na této stránce.


Pokud máte platné dříve vydané nepřistěhovalecké vízum, včetně B-1, E-2, F-1, I, J-1, L, M-1, P, O, nebo máte platnou ESTA registraci, budete možná moci cestovat do Spojených států až po dodatečném schválení velvyslanectvím USA v Praze. Za účelem zjištění vaší způsobilosti nám zašlete e-mail na adresu: pragueesta@state.gov. Váš e-mail by měl obsahovat vaše celé jméno, datum narození, místo narození, číslo pasu, kopii platného amerického víza, účel cesty a zamýšlená data cesty.
Sledujte i nadále tyto webové stránky, kde najdete informace o tom, kdy se vrátíme k běžným vízovým službám.


Vstup cizincům, kteří byli fyzicky přítomni v následujícím seznamu zemí do 14 dnů před jejich vstupem nebo pokusem o vstup do Spojených států, je pozastaven vstup na základě prezidentských prohlášení 9984, 9992, 9993, 9996 a následné vyhlášení vydané 24. května 2020:
- Brazílie
- Spojené království Velké Británie a Severního Irska, s výjimkou zámořských území mimo Evropu;
- Irská republika;
- 26 zemí, které tvoří schengenský prostor (Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko , Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko)
- Íránská islámská republika;
- Čínská lidová republika, nezahrnující zvláštní administrativní oblasti Hongkong a Macao

Existují určité výjimky ze pozastavení vstupu, včetně výjimek pro zákonné osoby s trvalým pobytem v USA a některé rodinné příslušníky občanů USA a zákonné osoby s trvalým pobytem, kromě jiných výjimek uvedených v prohlášeních. Pokud budete pobývat, nedávno jste cestovali nebo plánujete tranzit nebo cestujete do výše uvedeného seznamu zemí před plánovanou cestou do Spojených států, doporučujeme vám odložit schůzku na vízový pohovor až o 14 dní po vašem odchodu z dané země. Kromě toho, pokud se u vás vyskytují příznaky podobné chřipce nebo se domníváte, že jste byli vystaveni novému koronaviru, důrazně se doporučuje odložit schůzku o nejméně 14 dní. Za změnu schůzky se neplatí žádný poplatek a poplatky za žádost o vízum jsou platné jeden rok v zemi, kde byl poplatek zaplacen. Máte-li dotazy ohledně změny harmonogramu čekající konzulární schůzky, kontaktujte nás prosím na:http://cdn.ustraveldocs.com/cz/cz-main-contactus.asp abyste získali konkrétní pokyny.


Mount Rushmore - South Dakota

Vítá vás informační služba pro americká víza v České republice. Na této webové stránce naleznete informace o amerických přistěhovaleckých i nepřistěhovaleckých vízech včetně požadavků, které je nutné splnit při podávání žádostí o jednotlivá víza. Dozvíte se také, jak se platí povinný poplatek za žádost o vízum a jak si můžete sjednat termín pohovoru na americkém velvyslanectví v Praze.

Tato webová stránka amerického zastupitelstva v České republice je oficiálním informačním zdrojem o vízech.