Velvyslanectví USA v České republice chápe, že mnozí žadatelé uhradili vízový poplatek a stále čekají na zarezervování schůzky. Usilovně pracujeme na obnovení všech vízových služeb co nejrychlejší a nejbezpečnější cestou. Rádi bychom Vás ujistili, že Mise USA prodlouží platnost Vaší platby (také známé jako poplatek MRV) a to do 31.prosince 2021, aby umožnila všem žadatelům, kteří si nemohli naplánovat vízový pohovor v důsledku pozastavení rutinních vízových služeb a naplánovat si a / nebo zúčastnit se vízového pohovoru s již zaplaceným poplatkem. Informace o tom, kdy se vrátíme k běžným vízovým službám, najdete na této stránce.


Naléhavé informace pro žadatele o víza týkající se nového koronaviru:

V pondělí 22. června prezident Trump podepsal prohlášení, kterým se pozastavuje vstup některým přistěhovalcům a nepřistěhovalcům do Spojených států, kteří představují riziko pro americký trh práce po propuknutí koronaviru. Prohlašení s okamžitou účinností prodlužuje pozastavení vstupu pro některé přistěhovalce (prezidentské prohlášení 10014) do 31. prosince 2020. Nová omezení, stanovená proklamací jsou účinná od středy 24. června ve 12:01 EDT a končí 31. prosince, 2020, pokud prezident omezení neprodlouží. Na občany USA, zákonné osoby s trvalým pobytem a cizince, kteří jsou nebo byli v Spojených státech, nebo ti, kteří k datu účinnosti mají platná víza pro přistěhovalce nebo nepřistěhovalce, se proklamace nevztahuje.
Prohlášení pozastavuje vstup neimigrantů do těchto kategorií: H-1B, H-2B, J (pro cizince, účastnící se stáže, stážisty, učitele, táborového poradce, au pair nebo účastníky letního pracovního cestovního programu) a L, spolu s jejich manželi/kami a dětmi. Na základě tohoto prohlášení nebudou zrušena žádná platná víza. Prezidentské prohlášení 10014 a toto prohlášení poskytují výjimky ze svých omezení pro určité kategorie přistěhovalců a nepřistěhovalců . Úplné znění prezidentských prohlášení je k dispozici na webových stránkách Bílého domu na adrese:
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/
---

Vstup cizincům, kteří byli fyzicky přítomni v následujícím seznamu zemí do 14 dnů před jejich vstupem nebo pokusem o vstup do Spojených států, je pozastaven vstup na základě prezidentských prohlášení 9984, 9992, 9993, 9996 a následné vyhlášení vydané 24. května 2020:
- Brazílie
- Spojené království Velké Británie a Severního Irska, s výjimkou zámořských území mimo Evropu;
- Irská republika;
- 26 zemí, které tvoří schengenský prostor (Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko , Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko)
- Íránská islámská republika;
- Čínská lidová republika, nezahrnující zvláštní administrativní oblasti Hongkong a Macao

Existují určité výjimky ze pozastavení vstupu, včetně výjimek pro zákonné osoby s trvalým pobytem v USA a některé rodinné příslušníky občanů USA a zákonné osoby s trvalým pobytem, kromě jiných výjimek uvedených v prohlášeních. Pokud budete pobývat, nedávno jste cestovali nebo plánujete tranzit nebo cestujete do výše uvedeného seznamu zemí před plánovanou cestou do Spojených států, doporučujeme vám odložit schůzku na vízový pohovor až o 14 dní po vašem odchodu z dané země. Kromě toho, pokud se u vás vyskytují příznaky podobné chřipce nebo se domníváte, že jste byli vystaveni novému koronaviru, důrazně se doporučuje odložit schůzku o nejméně 14 dní. Za změnu schůzky se neplatí žádný poplatek a poplatky za žádost o vízum jsou platné jeden rok v zemi, kde byl poplatek zaplacen. Máte-li dotazy ohledně změny harmonogramu čekající konzulární schůzky, kontaktujte nás prosím na : http://cdn.ustraveldocs.com/cz/cz-main-contactus.asp abyste získali konkrétní pokyny.

22. dubna podepsal prezident Trump prohlášení, kterým pozastavil možnost vstupu do Spojených států určitým imigrantům, kteří představují během hospodářské obnovy po pandemii COVID-19 riziko pro pracovní trh USA.  Prohlášení nabývá účinnosti 23. dubna ve 23:59 amerického východního letního času (EDT) a bude účinný po dobu 60 dnů, pokud nebude prezidentem jeho účinnost prodloužena.  Toto prohlášení se netýká osob, které jsou k datu účinnosti prohlášení občany USA, rezidenty se zákonným trvalým pobytem nebo osobami s platným imigračním vízem.  Na základě tohoto prohlášení nebude rušena platnost žádných platných víz.  Na velvyslanectvích a konzulátech USA po celém světě byla pozastavena pravidelná vízová služba, ale kde to zdroje umožňují, pokračuje poskytování vízových služeb v nouzových a kriticky důležitých případech, pokud se příslušných žadatelů netýká tento prezidentský prohlášení. Celý text prezidentského prohlášení je k dispozici na webových stránkách Bílého domu na adrese: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

Informace pro žadatele o víza týkající se nového koronaviru:
Od 16. března 2020 ruší Velvyslanectví Spojených států pravidelné schůzky týkající se přistěhovaleckých a nepřistěhovaleckých víz. Velvyslanectví USA od 16. března 2020 nepřijímá žádosti pro Interview Waiver pro všechny kategorie víz. Pravidelné vízové služby budou obnoveny, jakmile to bude možné, ale v tuto chvíli nejsme schopni uvést konkrétní datum. Poplatek za vízum je platný a v zemi, kde byl uhrazen, jej lze použít pro žádost o víza po dobu jednoho roku od data platby. Pokud máte nějakou naléhavou záležitost a potřebujete cestovat okamžitě, požádejte si způsobem uvedeným na stránce http://cdn.ustraveldocs.com/cz/cz-niv-expeditedappointment.asp o naléhavou schůzku.

31 ledna 2020 bylo vydáno nové prezidentské prohlášení ("prezidentské prohlášení 9983"), které doplňuje dosavadní cestovní omezení P.P. 9645 jeho rozšířením o státní příslušníky šesti dalších zemí. Omezení se vztahují pouze na imigrační víza a / nebo na DV loterii, na nepřistěhovalecké víza se nevztahují. Více informací je k dispozici na tomto odkazu.
Mount Rushmore - South Dakota

Vítá vás informační služba pro americká víza v České republice. Na této webové stránce naleznete informace o amerických přistěhovaleckých i nepřistěhovaleckých vízech včetně požadavků, které je nutné splnit při podávání žádostí o jednotlivá víza. Dozvíte se také, jak se platí povinný poplatek za žádost o vízum a jak si můžete sjednat termín pohovoru na americkém velvyslanectví v Praze.

Tato webová stránka amerického zastupitelstva v České republice je oficiálním informačním zdrojem o vízech.