DŮLEŽITÉ

Od 20. září není na velvyslanectví USA v Praze k dispozici překlad do ruštiny a ukrajinštiny. Pokud nemluvíte anglicky nebo česky, připravte se, prosím, na schůzku o vízu s vlastním tlumočníkem. Pokud si s sebou přivedete tlumočníka, musíte nám to oznámit tři pracovní dny předem na e-mailovou adresu consprague@state.gov a uvést celé jméno tlumočníka.


S účinností od 5. ledna 2023 v 00:01 EDT, CDC požaduje negativní výsledek testu na COVID-19 odebraný do dvou dnů před odjezdem nebo potvrzení o prodělání nemoci během posledních 90 dnů od všech cestujících ve věku od dvou let, do Spojených států na letech z Čínské lidové republiky (ČLR), včetně zvláštních administrativních oblastí (SAR) Hong Kong a Macao. Tento požadavek také platí pro cestující, kteří byli v posledních 10 dnech v Číně, Hong Kongu nebo Macau a cestují do Spojených států z jednoho z následujících letišť: Incheon International Airport (ICN) v Soulu, Jižní Korea; Toronto Pearson International Airport (YYZ) v Kanadě; a Vancouver International Airport (YVR) v Kanadě. Nařízení CDC vyžadující doklad o očkování pro osoby, které nejsou občany Spojených Států, pro cestu do Spojených států, je stále v platnosti. Navštivte webové stránky CDC pro další informace.


Veškeré platby poplatků za žádosti o nepřistěhovalecká víza (známé také jako poplatky MRV) provedené od 1. října 2022 platí po dobu 365 dní ode dne, kdy bylo vystaveno potvrzení o zaplacení poplatku MRV. Během této 365denní lhůty si musí žadatelé naplánovat termín pohovoru nebo podat žádost o jeho prominutí. Mějte na paměti, že během uvedené 365denní lhůty je třeba pouze naplánovat termín, případně podat žádost. Není třeba, aby během 365denní lhůty pohovor rovnou i proběhl. Veškerá potvrzení o zaplacení poplatků MRV vystavené před 1. říjnem 2022 byly prodlouženy do 30. září 2023 a zůstávají v platnosti až do tohoto data.


Zde se dozvíte více informací o některých individuálních žadatelích o víza na základě petice, kteří jsou nyní oprávněni k upuštění od pohovoru.


Dne 25. října prezident Biden oznámil prezidentské prohlášení s názvem "Prohlášení o podpoře bezpečného obnovení cestování po celém světě během pandemie COVID-19". Toto prohlášení, které vstoupilo v platnost 8. listopadu 2021 ve 12:01 hodin východoamerického času, ukončilo cestovní omezení podle prezidentských proklamací (P.P.) 9984, 9992, 10143 a 10199 v části, týkající se pozastavení vstupu do Spojených států osobám, které se fyzicky nacházejí v Brazílii, Číně, Indii, Íránu, Irsku, Schengenském prostoru, Jihoafrické republice a Spojeném království. Místo těchto omezení prezident oznámil povinnost globálního očkování pro všechny dospělé cizí státní příslušníky, kteří cestují. Více informací o tomto celosvětovém požadavku na očkování, včetně podrobností o výjimkách a upuštění od něj z humanitárních důvodů, je k dispozici na internetových stránkách Centra pro kontrolu a prevenci nemocí .


Od 15. července 2020 velvyslanectví Spojených států v Praze obnovuje určité vízové služby pro přistěhovalce a nepřistěhovalce, včetně: IR1, IR1, CR1, CR2, K, B-1, E-2, F-1, H , L, I, M-1, P, O a určité kategorie výměnných návštěvníků pod J-1. Zatímco ambasáda si klade za cíl zpracovat případy, jakmile to bude možné, je pravděpodobné, že se prodlouží čekací doba na dokončení těchto služeb z důvodu značného počtu nevyřízených případů. Poplatek za MRV je platný a lze jej použít k naplánování schůzky na pohovor v zemi, kde byl zakoupen, do jednoho roku od data platby. Pokud máte naléhavou záležitost a potřebujete okamžitě cestovat, postupujte podle pokynů uvedených na adrese https://ustraveldocs.com/cz/cz-niv-expeditedappointment.asp a požádejte o přednostní schůzku.


Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyžaduje, aby všichni cestující v letecké dopravě vstupující do Spojených států předložili negativní test COVID-19 (test k detekci viru SARS-CoV-2 schválený nebo povolený příslušným vnitrostátním orgánem), který se provede do jednoho dne od odletu. Letecké společnosti musí potvrdit negativní výsledek testu u všech cestujících před nástupem na palubu letadla. Letecké společnosti musí odmítnout nástup na palubu cestujícím, pokud neposkytnou dokumentaci o negativním testu nebo o zotavení. Tento požadavek je odlišný od postupu podávání žádostí o víza. Všechna prezidentská prohlášení omezující cestu z důvodu COVID-19 zůstávají v platnosti a nadále platí pro potenciální cestující bez ohledu na jejich výsledky testů nebo stav očkování. Pro cestující, kteří mají výjimku národního zájmu, se nadále vztahují všechny příslušné požadavky na testování před odjezdem. Více informací o výjimku z povinnosti testovánínaleznete zde.

Kromě toho, pokud se u vás vyskytují příznaky podobné chřipce nebo se domníváte, že jste byli vystaveni novému koronaviru, důrazně se doporučuje odložit schůzku o nejméně 14 dní.


Tajemník Blinken po konzultaci s Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost dočasně rozšířil možnost konzulárních úředníků upustit od požadavku osobního pohovoru u osob žádajících o nepřistěhovalecká víza ve stejné klasifikaci. Dříve měli nárok na zrušení pohovoru pouze ti žadatelé, jejichž nepřistěhovalecká víza vypršela do 24 měsíců. Tajemník dočasně prodloužil tuto dobu platnosti na 48 měsíců. Toto ustanovení je platné do 31. prosince 2021. Tato změna umožní konzulárním úředníkům pokračovat ve zpracovávání určitých nepřistěhovaleckých žádostí o víza a zároveň omezí počet žadatelů, kteří se musí dostavit na konzulární oddělení, čímž se sníží riziko přenosu COVID-19 na ostatní žadatele a konzulární personál. Cestujícím se doporučuje, aby si prohlédli webové stránky nejbližšího velvyslanectví nebo konzulátu USA a získali podrobné informace o tom, jaké služby jsou v současné době k dispozici, informace o způsobilosti a pokyny k podání žádosti o vízum bez pohovoru.


Mount Rushmore - South Dakota

Vítá vás informační služba pro americká víza v České republice. Na této webové stránce naleznete informace o amerických přistěhovaleckých i nepřistěhovaleckých vízech včetně požadavků, které je nutné splnit při podávání žádostí o jednotlivá víza. Dozvíte se také, jak se platí povinný poplatek za žádost o vízum a jak si můžete sjednat termín pohovoru na americkém velvyslanectví v Praze.

Tato webová stránka amerického zastupitelstva v České republice je oficiálním informačním zdrojem o vízech.