Víza pro děti

Na této stránce:


Otázky a odpovědi

Otázka: Potřebují děti vízum?

Odpověď: Všechny přijíždějící osoby včetně dětí potřebují vízum pro cestu do Spojených států, případně se musí kvalifikovat pro cestu bez víza v rámci zvláštního programu, jako je například bezvízový program.

Otázka: Platí děti stejný poplatek za žádost jako dospělí?

Odpověď: Ano, platí.

Otázka: Musí být pro děti naplánována schůzka k pohovoru?

Odpověď: Ne. Děti mladší 14 let (před dovršením 14. roku) mohou žádost poslat poštou -  více informací naleznete v části Žádost o vízum bez pohovoru na našich webových stránkách.

Otázka: Musí se děti dostavit ke schůzce osobně?

Odpověď: Ne. K pohovoru se musí osobně dostavit pouze děti ve věku do 14 let, které žádají o F-1, M-1 a J-1 víza a všechny děti žádající o jakýkoli druh víza, které již dosáhly věku 14 let.