Typy víza

Na této stránce:


Přehled

Obecně občan cizí země, který chce vstoupit na území Spojených států, musí nejprve získat vízum: buď nepřistěhovalecké vízum pro dočasný pobyt anebo přistěhovalecké vízum pro trvalý pobyt. Občané kvalifikovaných zemí mohou navštívit Spojené státy bez víza v rámci bezvízového programu. Všechny osoby cestující do Spojených států v rámci bezvízového programu musí ještě před začátkem cesty do Spojených států získat autorizaci prostřednictvím Systému ESTA (Elektronický systém pro cestovní autorizaci).

Pokud nejste způsobilí pro bezvízový program nebo cestujete za účelem studia, práce, účasti na výměnném programu nebo za jiným účelem, který nespadá pod cestovní vízum B, potřebujete nepřistěhovalecké vízum.

Vízum nezaručuje vstup do Spojených států. Vízum pouze znamená, že americký konzulární úředník stanovil vaši způsobilost k žádosti o vstup do Spojených států za určitým účelem.

Nepřistěhovalecká víza

Nepřistěhovalecké vízum využívají turisté, obchodníci, studenti nebo pracovníci s odbornou specializací, kteří chtějí po určité časové období pobývat ve Spojených státech a plnit určité cíle. Podle amerických vízových zákonů a předpisů musí většina žadatelů o nepřistěhovalecké vízum konzulárnímu úředníkovi prokázat, že má pevné vazby na svou zemi trvalého pobytu, a musí prokázat, že po dočasném pobytu zamýšlí Spojené státy opustit.