Naplánovat schůzku

Na této stránce:


Přehled

Obecně občan cizí země, který chce vstoupit na území Spojených států, musí nejprve získat vízum: buď nepřistěhovalecké vízum pro dočasný pobyt anebo přistěhovalecké vízum pro trvalý pobyt. Občané kvalifikovaných zemí mohou navštívit Spojené státy bez víza v rámci bezvízového programu. Pokud se nekvalifikujete pro bezvízový program nebo cestujete za účelem studia, práci či účasti ve výměnném programu, musíte požádat o nepřistěhovalecké vízum.

Žadatelé o americká víza se musí osobně dostavit k pohovoru před udělením víza na americkém velvyslanectví nebo konzulátu. Musíte naplánovat schůzku k pohovoru, a to buď online pomocí této webové stránky nebo prostřednictvím telefonního centra.

Podpůrné dokumenty

Pro naplánování schůzky k udělení nepřistěhovaleckého víza potřebujete následující informace a dokumenty:

  • Platný cestovní pas pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku). Pokud je v pase uvedena více než jedna osoba, musí každá osoba požadující vízum podat žádost.
  • Potvrzení o zaplacení poplatku za žádost o vízum (MRV)
  • Potvrzovací stránka formuláře DS-160
  • Vaše e-mailová adresa
  • Podle potřeby dokumenty vyžadované na základě druhu víza (například schválení petice pro víza udělovaná na základě petice; další informace o typech víz a informace o jednotlivých typech naleznete zde).

Omezení změny schůzek

Je omezen počet změn termínu schůzky, které mohou žadatelé provést. Plánujte tedy tak, abyste nemuseli platit další poplatek za žádost o vízum.

Další akce

Naplánovat schůzku
Změnit schůzku