Zamítnutí podle odstavce 221(g)

Na této stránce:


Přehled

Zamítnutí podle odstavce 221(g) znamená, že u žádosti chybí nezbytné informace nebo že aplikace vyžaduje další administrativní zpracování. Konzulární úředník, který s vámi provádí pohovor, vám na konci pohovoru sdělí, zda byl váš případ zamítnut podle bodu 221 (g). Konzulární úředník vám buď řekne, že případ musí být podroben administrativnímu zpracování, nebo vás požádá o předložení dalších informací.

Pokud jsou od vás požadovány další informace, konzulární úředník vám sdělí, jak tyto informace předat. Pokud je vaše žádost o vízum zamítnuta podle bodu 221 (g), obdržíte písemné vyjádření s oznámením o odmítnutí víza, které bude obsahovat odkaz na požadované dokumenty, pokud existují.

Pokud vás velvyslanectví nebo konzulát požádalo o další informace nebo dokumentaci, musíte tyto dokumenty předložit a zaslat  kurýrní službou Messenger, která doručí vaše dokumenty na velvyslanectví nebo konzulát USA.  Tato webová stránka vysvětluje způsob odesílání dokumentů pro doručení na americké velvyslanectví nebo konzulát.

Administrativní zpracování

Některé zamítnuté žádosti o víza mohou vyžadovat další administrativní zpracování. Pokud se vyžaduje administrativní zpracování, konzulární úředník bude o tom informovat žadatele na konci pohovoru. Trvání administrativního zpracování se bude lišit v závislosti na individuálních okolnostech každého případu. S výjimkou případů urgentních cest (tj. vážných chorob, zranění nebo úmrtí v nejbližší rodině), měli by žadatelé před podáním dotazu o stavu administrativního zpracování počkat nejméně 180 dní od data pohovoru nebo od doložení dalších dokumentů, podle toho, co bylo později.

Pokud jste žadatelem o nepřistěhovalecké vízum, můžete si zkontrolovat stav své žádosti o vízum zde online zadáním místa pohovoru a čísla čárového kódu DS-160. Vezměte prosím na vědomí, že váš případ zůstane v zamítnutém stavu, až do doby než konzulární úředník usoudí, že máte nárok na vízum.