Čekací doby na přistěhovalecká víza

Na této stránce:

Přehled

Každý případ přistěhovaleckého víza je jiný, a délka celého procesu pro konkrétního jedince se tudíž obtížně odhaduje. Obecně platí, že potřebnou dobu zpracování ovlivňují tři faktory:

Doba potřebná na zpracování petice

Doba, kterou USCIS potřebuje ke schválení petice, je různá podle typu petice a konkrétního oddělení USCIS, které se věcí zabývá. Odhady pro konkrétní oddělení USCIS jsou dostupné zde.

Doba potřebná pro zpracování Národním centrem pro víza a americkým velvyslanectvím nebo konzulátem

Je-li schválená petice v kategorii přímý příbuzný nebo má aktuální prioritní datum, je většinou na vás, jak rychle získáte termín pro pohovor. Čím rychleji splníte pokyny Národního centra pro víza (NVC) a předložíte všechny požadované dokumenty, tím dříve bude schůzka naplánována. Schůzky se obvykle plánují na měsíc následující po předložení všech dokumentů. Víza jsou obvykle k dispozici do několika dnů po pohovoru.

Doba, než se případ stane aktuální

U některých kategorií přistěhovalců zákon povoluje pouze omezený počet každoročně vydávaných víz. Tyto případy se zpracovávají přísně v pořadí podle data podání petice (tj. prioritní datum). Víza nelze vydat, není-li dosaženo prioritního data žadatele (dokud se žádost nestane aktuální). To může trvat několik let. I když není možné stanovit přesně, jak dlouho to bude trvat, jsou aktuálně zpracovávaná prioritní data uváděna v každoměsíčně publikovaném Vízovém buletinu a podle toho lze orientačně zjistit, kolik času ještě zbývá.

Poznámka: Po naturalizaci předkladatele petice se všechny petice F2A (manželka/manžel nebo nezletilé dítě trvalého rezidenta) automaticky převedou na petice IR1 (manželka/manžel amerického občana) nebo IR2 (dítě amerického občana). Tyto vízové kategorie se neřídí systémem vízových kvót a oprávněná osoba vždy získá víza, pokud je pro vydání víza způsobilá. Další informace získáte od USCIS.