Informace o přistěhovaleckém vízu

Na této stránce:


Přehled

Obecně osoby, které se chtějí přistěhovat do Spojených států, musí mít petici schválenou Americkou imigrační službou (USCIS), a to ještě před podáním žádosti o přistěhovalecké vízum. Petici předkládá službě USCIS ve Spojených státech buď kvalifikovaný příbuzný nebo potenciální zaměstnavatel. Konkrétní informace o předkládání petic pro přistěhovalce jsou dostupné na webové stránce USCIS. Pro podání žádosti o přistěhovalecké vízum nebo nepřistěhovalecké vízum K je způsobilá osoba se schválenou peticí a prioritním datem, které je aktuální pro zpracování (je-li to relevantní).

Petice

Od 15. srpna 2011 musí předkladatelé petice s bydlištěm v České republice, kde služba USCIS nemá veřejnou přepážku, odesílat formuláře I-130 poštou do lockboxu USCIS v Chicagu. Americká velvyslanectví a konzuláty, které nemají vlastní kancelář USCIS, mohou přijímat a zpracovávat formuláře I-130 pouze za výjimečných okolností uvedených níže. U formulářů I-130, které byly řádně předloženy před 15. srpnem 2011 na zahraničních amerických velvyslanectvích a konzulátech, kde služba USCIS nemá vlastní kancelář, se tato změna neprojeví.

Adresy lockboxu USCIS v Chicagu pro běžné poštovní zásilky:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

Adresy lockboxu USCIS v Chicagu pro spěšnou poštu a kurýrní zásilky:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Další informace o podání formuláře I-130 prostřednictvím lockboxu služby USCIS v Chicagu získáte na webové stránce služby USCIS na adrese http://www.uscis.gov, anebo se můžete obrátit na službu USCIS telefonicky ve Spojených státech na čísle 1-800-375-5283

Přistěhovalecký poplatek USCIS

Od 1. února 2013 musí všechny osoby, kterým byla v zahraničí vydána přistěhovalecká víza, zaplatit před cestou do Spojených států přistěhovalecký poplatek USCIS 220 USD.  Z povinnosti zaplatit nový poplatek jsou vyňati pouze budoucí adoptivní rodiče, jejichž dítě (děti) vstupuje/vstupují na území Spojených států v rámci procesu osvojování sirotků nebo Haagského procesu, zvláštní iráčtí a afghánští přistěhovalci, kteří byli zaměstnáni americkou vládou, osoby s trvalým pobytem, které se vracejí do země, a osoby, kterým bylo vydáno vízum K.  Níže uvedená stránka USCIS obsahuje další podrobnosti o novém poplatku včetně kontaktních údajů USCIS, pokud máte další dotazy: www.USCIS.gov/immigrantfee.

Výjimečné podání

Počínaje 15. srpnem 2011 mohou předkladatelé petice, kteří pro svou situaci požadují výjimku, požádat konzulární oddělení o akceptaci podání. Každý požadavek bude vyhodnocen individuálně.

Předkladatel petice, který hodlá podat formulář I-130, musí kontaktovat konzulární oddělení, požádat o posouzení výjimky a vysvětlit podrobně okolnosti. Konzulární oddělení následně předá požadavek na výjimku dislokované pobočce služby USCIS s jurisdikcí pro americká velvyslanectví a konzuláty. Služba USCIS stanoví, zda daný případ představuje výjimečné okolnosti, které vyžadují výjimku z obecného postupu při podávání petice. USCIS zveřejní orientační informace o okolnostech, které mohou zakládat nárok na výjimku, na své webové stránce.

Zdravotní požadavky

Všichni žadatelé musejí podstoupit lékařské vyšetření u panelového lékaře schváleného velvyslanectvím. Informace o lékařském vyšetření naleznete zde. NVC nebo velvyslanectví vám předá pokyny pro naplánování termínu lékařského vyšetření. Nesnažte se sjednat termín dříve, než obdržíte tyto pokyny

Schůzka na americkém velvyslanectví nebo konzulátu

Máte-li termín schůzky, dostavte se na americké velvyslanectví nebo konzulát v den a v hodinu schůzky. Prostudujte si informace o bezpečnostních omezeních na americkém velvyslanectví nebo konzulátu, kde je popsáno, co si s sebou můžete nebo nemůžete vzít k pohovoru. Přineste si potvrzení o schůzce a doklady požadované pro svůj druh víza.