Žádost čekající na zpracování

Na této stránce:


Přehled

Zamítnutí podle odstavce 221(g) znamená, že u žádosti chybí nezbytné informace nebo byla žádost administrativně pozdržena. Konzulární úředník, který s vámi provádí pohovor, vám na konci pohovoru sdělí, zda se vyřizování vašeho případu pozastavuje podle 221(g) v očekávání dalších informací. Úředník vám buď sdělí, že případ musí projít administrativním zpracováním, anebo vás požádá o předložení doplňujících informací.

Jsou-li vyžadovány další informace, sdělí vám úředník způsob předložení těchto informací. V rámci tohoto procesu obdržíte písemné potvrzení a budete mít lhůtu 12 měsíců od data vaší žádosti pro předložení požadovaných dokumentů bez nutnosti platit nový poplatek za žádost o vízum. Po jednom roce se žádost zamítnutá podle odstavce 221(g) ukončí podle odstavce 203(e).

Pokud velvyslanectví nebo konzulát USA vás požádá o další informace nebo dokumentaci, musíte tyto dokumenty předložit a zaslat  kurýrní službou Messenger, který doručí vaše dokumenty na velvyslanectví nebo konzulát USA. . Tato webová stránka vysvětluje způsob odesílání dokumentů pro doručení na americké velvyslanectví nebo konzulát.

Další informace

Některé zamítnuté žádosti o víza si mohou vyžadovat další administrativní zpracování. Pokud se vyžaduje administrativní zpracování, konzulární úředník bude o tom informovat žadatele na konci pohovoru. Trvání administrativního zpracování se bude lišit v závislosti na individuálních okolnostech každého případu. S výjimkou případů urgentních cest (tj. Vážných chorob, zranění nebo úmrtí v nejbližší rodině), před podáním dotazu o stavu administrativního zpracování by žadatelé měli počkat nejméně 180 dní od data pohovoru nebo od doložení dalších dokumentů, podle toho, co bylo později.

Stav své žádosti si můžete kdykoli prohlédnout na následující webové stránce.