Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce:


Důležité informace o používání těchto webových stránek

Během návštěvy našich webových stránek žádné vaše osobní údaje neshromažďujeme, pokud se vy sami nerozhodnete nám tyto informace poskytnout. Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek je dobrovolné. Pokud tak však učiníte, vyjadřujete tím souhlas s použitím těchto informací pro uvedený účel. V případě, že určité informace neposkytnete, může to ohrozit zpracování vaší žádosti.

Pokud se rozhodnete nám osobní údaje na webových stránkách ministerstva poskytnout způsoby, jako je například vyplnění webového formuláře nebo zaslání e-mailu na naši adresu, použijeme tyto informace k tomu, abychom mohli zpracovat vaši žádost nebo abychom mohli odpovědět na vaši zprávu. Informace, které od vás můžeme obdržet, se liší podle toho, za jakým účelem naše webové stránky navštívíte.

Vezměte prosím na vědomí, že vám jako žadateli neposkytujeme žádné služby, ale jedná se o zpracování údajů na základě naší smlouvy s Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických.

Automaticky shromažďujeme a ukládáme název domény, ze které přistupujete k internetu (.com, .edu atd.) datum a čas vstupu na naše webové stránky a internetovou adresu webové stránky (například vyhledávač nebo odkazující stránka), ze které jste se na naše webové stránky zavítali. Shromažďované informace používáme ke zjištění počtu návštěvníků na různých stránkách na našem webu a k tomu, aby pro vás jakožto návštěvníky byly naše webové stránky užitečnější.

Kromě toho používáme Google Analytics k získání demografických informací, na základě kterých však vaši identitu zjistit nemůžeme. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat pohlaví, věk a zájmy.

Tyto informace používáme různými způsoby. Můžeme je použít například k analýze návštěvnosti našich webových stránek, pochopení našich návštěvníků a jejich zájmů a k vylepšení námi poskytovaných služeb. Tyto údaje používáme pouze v souhrnné podobě, jak je získáme přímo z Google Analytics. Tyto informace budou uchovávány po dobu existence našich webových stránek. Tyto informace neposkytneme žádné další třetí straně.

Pokud byste chtěli službě Google Analytics a souvisejícím službám Google zakázat shromažďování informací během vaší návštěvy jakékoli webové stránky, můžete si do prohlížeče nainstalovat tento doplněk.

 

Pokud nám pošlete e-mail

Své osobní údaje nám můžete dobrovolně poskytnou, když nám pošlete e-mail s komentářem nebo dotazem. Poskytnuté informace můžeme použít ke zlepšení námi poskytovaných služeb nebo k odpovědi na vaši otázku.

Někdy váš e-mail přeposíláme jiným vládním agenturám USA, které umí záležitost vyřešit lépe. S výjimkou autorizovaných policejních vyšetření váš e-mail s žádnými jinými externími organizacemi nesdílíme.

 

Webové stránky a aplikace třetích stran

Odkazujeme na sociální sítě a další webové stránky třetích stran. Webové stránky sociálních sítí používáme k interakci s mezinárodním publikem a k zapojení do veřejné diplomacie po celém světě. Webové stránky sociálních sítí používáme k propagaci akcí velvyslanectví a pro komunikaci s veřejností.

Technologie webové analytiky také používáme ke zjištění počtu návštěvníků našich webových stránek a k tomu, aby pro vás jakožto návštěvníky byly naše webové stránky užitečnější. V některých případech může aplikace třetí strany při registraci účtu vyžadovat e-mailovou adresu, uživatelské jméno, heslo a geografickou polohu. Nepoužíváme webové stránky třetích stran k získávání a shromažďování osobních údajů od jednotlivců. Žádné osobní údaje získané jakoukoli webovou stránkou třetí strany neshromažďujeme ani neukládáme a žádné osobní údaje nebudou zveřejněny, prodány ani předány žádnému jinému subjektu kromě Ministerstva zahraničí, pokud to nevyžaduje policie nebo zákon.

Ke sběru názorů a zpětné vazby od náhodného vzorku návštěvníků můžeme použít různé typy online průzkumů. Ministerstvo zahraničí pravidelně využívá primárně online průzkum od ForeSee Results pro zjištění amerického indexu spokojenosti zákazníků (ACSI), pomocí kterého získá zpětnou vazbu a údaje o spokojenosti návštěvníků s našimi webovými stránkami. Tento průzkum neshromažďuje žádné osobní údaje. I když pozvánku k průzkumu obdrží náhodný vzorek návštěvníků, účast je nepovinná a ne všechny webové stránky ambasád průzkum obsahují. I když účast v průzkumu odmítnete, budete mít na našich webových stránkách i nadále přístup ke stejným informacím a zdrojům jako ti, kteří se průzkumu zúčastní. Výsledky průzkumů vidí pouze manažeři webových stránek a další zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k plnění svých pracovních povinností. Pro specifické účely můžeme použít jiné časově omezené průzkumy, které jsou popsány v době jejich zahájení.

 

Informace shromážděné pro monitorování a personalizaci (soubory cookie)

Cookie je malý textový soubor, který webová stránka uloží do vašeho počítače, aby si mohla zapamatovat konkrétní informace o vaší relaci, když webovou stránku navštívíte. Váš prohlížeč však umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, žádná jiná webová stránka si je tedy vyžádat nemůže. Existují dva typy souborů cookie:

  • Dočasné: Dočasné soubory cookie jsou uloženy pouze tak dlouho, dokud je váš webový prohlížeč otevřený. Jakmile prohlížeč zavřete , soubor cookie bude vymazán. Webové stránky mohou používat dočasné soubory cookie pro technické účely, jako je umožnění lepšího pohybu na webové stránce nebo k tomu, abyste si mohli webovou stránku personalizovat.
  • Trvalé: Trvalé soubory cookie se ukládají do zařízení uživatele pro to, aby bylo možné určit, kteří uživatelé jsou na webové stránce poprvé a kteří ji navštěvují opakovaně. Dále také zabraňují návštěvníkům, kteří se na webové stránky vracejí, v účasti na průzkumu spokojenosti od ForeSee.

Pokud si nepřejete, aby se na vašem počítači dočasné nebo trvalé soubory cookie ukládaly, můžete soubory cookie ve svém prohlížeči vypnout. Přístup ke všem informacím a zdrojům na našich webových stránkách budete mít i nadále. Vypnutí souborů cookie však může ovlivnit fungování mnoha oblíbených webových stránek. Upozorňujeme, že zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči ovlivní používání souborů cookie na všech ostatních webových stránkách, které navštívíte.

Odkazy na externí webové stránky

Naše webové stránky obsahují mnoho odkazů na další agentury USA, ambasády, mnohostranné organizace a soukromé organizace ve Spojených státech i jiných zemích. Když kliknete na odkaz, který vás přesměruje na jinou webovou stránku, nadále se na našich webových stránkách nenacházíte a uplatňují se zásady ochrany osobních údajů těchto externích webových stránek.

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom poskytovali přesné a úplné informace. To, že nenastanou žádné chyby, však zaručit nemůžeme. Pokud jde o dokumenty a informace na těchto webových stránkách, ani Ministerstvo zahraničí, ani jeho zaměstnanci nebo dodavatelé neposkytují žádnou záruku, ať už vyjádřenou nebo předpokládanou, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel s ohledem na dokumenty dostupné z těchto webových stránek. Ministerstvo zahraničí dále nepřebírá žádnou právní odpovědnost za přesnost, úplnost nebo užitečnost jakýchkoli informací, produktu nebo procesu zde uvedených a netvrdí, že použití takových informací, produktu nebo procesu neporušuje práva soukromého vlastnictví.

Pro účely zabezpečení webových stránek a pro zajištění toho, že tato služba zůstane dostupná všem uživatelům, používá Ministerstvo zahraničí softwarové programy k monitorování síťového provozu, aby mohlo odhalit neoprávněné pokusy o nahrání nebo změnu informací nebo způsobení jakékoli jiné škody. Neoprávněné pokusy o nahrání informací nebo změnu informací v této službě jsou přísně zakázány a mohou být trestné podle amerického zákona o počítačových podvodech a zneužívání z roku 1986.

Informace mohou být také použity pro oprávněná policejní vyšetřování. Kromě výše uvedených účelů neprovádíme žádné další pokusy o identifikaci jednotlivých uživatelů nebo jejich internetových zvyklostí. Neoprávněné pokusy o nahrání informací a/nebo změnu informací na těchto webových stránkách jsou přísně zakázány a aktéři mohou být trestně stíháni podle svazku18, par. 1001 a 1030 amerického zákona o počítačových podvodech a zneužívání z roku 1986,.