Вие сте тук: Начална страница / Такси за кандидатстване за виза

Такси за кандидатстване за виза

На тази страница:


Обща иформация

Кандидатите за получаване на виза, включително децата, трябва да заплатят невъзстановима, непрехвърляема такса, която понякога се нарича MRV такса, преди да кандидатстват за неимигрантска виза. Таксата за кандидатстване за виза трябва да бъде заплатена, независимо дали в последствие визата е издадена или не. Видът на визата, за която кандидатствате, определя размера на таксата. Този уебсайт изброява таксите за кандидатстване за издаване на виза, свързани с всеки тип неимигрантска виза.

Моля, имайте предвид, че тук са изброени само таксите за кандидатстване за неимигрантски визи.

Информация за плащането

Въпреки, че таксите са посочени в щатски долари, плащането трябва да бъде извършено в български лева. Можете да платите своята такса във всеки офис на EasyPay. За повече информация относно възможностите за плащане, кликнете тук. За да намерите офис, кликнете тук.

Ограничения

Заплатената от Вас такса за кандидатстване за виза не се възстановява и не може да се прехвърля на друго лице. Вие ще получите разписка след заплащане на таксата за кандидатстване. Всички плащания на таксата за кандидатстване за неимигрантска виза (известна също като MRV такса), извършени на или след 1 октомври 2022 г. , са валидни 365 дни от датата, на която е издадена квитанция за плащане. Кандидатите трябва да насрочат интервю или да подадат документи по процедурата без явяване на интервю през този 365-дневен период. Моля, обърнете внимание, че кандидатите трябва само да насрочат интервюто си или да подадат молбата си без явяване на интервю в рамките на 365 дни. Няма изискване интервюто да се проведе в рамките на 365-дневния период. Срокът на валидност на всички квитанции за платена MRV такса, издадени преди 1 октомври 2022 г. , беше удължен до 30 септември 2023 г. и остава валиден до тази дата.

Типове визи и размер на таксите за кандидатстване за виза

Показаните по-долу такси за кандидатстване за виза са в щатски долари и се отнасят за едно заявление за издаване на виза. Таксата за кандидатстване за най-често срещаните видове неимигрантски визи е 160 долара. Това включва туристически, бизнес, студентски визи и визи по обменни програми. Повечето базирани върху петиция визи, като например работните и религиозни визи, струват 190 долара. K-визите струват 265 долара, а размерът на таксата за Е-визите е 205 долара. Моля, обърнете внимание, че кандидатите за K визи трябва да платят визовата такса на каса в Посолството на САЩ в деня на тяхното интервю. Таблиците по-долу предоставят по-изчерпателен списък на типовете визи и сумите на таксите.

Типове визи и размер на таксите за кандидатстване - Сортиране по клас на таксите
Сума на таксата (щатски долари $) Размер на таксата
(в лева)
Тип виза Описание
$160 N/A B Бизнес/туристическа
$160 N/A C-1 Транзитна
$160 N/A D Корабен/самолетен екипаж
$160 N/A F Студентска (академична)
$160 N/A I Журналисти и медии
$160 N/A J Посетители по обменни програми
$160 N/A M Студентска (професионална)
$160 N/A T Жертва на трафик на хора
$160 N/A TN/TD Професионалисти от НАФТА
$160 N/A U Жертва на престъпна дейност
$190 N/A H Временни/сезонни работници и заетост, стажанти
$190 N/A L Вътрешен трансфер в компания
$190 N/A O Лица с изключителни заложби
$190 N/A P Атлети, артисти и изпълнители
$190 N/A Q Международен културен обмен
$190 N/A R Работа в религиозни организации
$265 N/A K Годеник(ца) или съпруг(а) на американски гражданин
$205 N/A E Търговец/инвеститор, австралийска професионална специализация
Типове визи и размер на таксите за кандидатстване - сортиране по тип на визите
Тип виза Описание Сума на таксата (щатски долари $) Размер на таксата
(in LEV)
B Бизнес/туристическа $160 N/A
C-1 Транзитна $160 N/A
D Корабен/самолетен екипаж $160 N/A
E Търговец/инвеститор, австралийска професионална специализация $205 N/A
F Студентска (академична) $160 N/A
H Временни/сезонни работници и заетост, стажанти $190 N/A
I Журналисти и медии $160 N/A
J Посетители по обменни програми $160 N/A
K Годеник(ца) или съпруг(а) на американски гражданин $265 N/A
L Вътрешен трансфер в компания $190 N/A
M Студентска (професионална) $160 N/A
O Лица с изключителни заложби $190 N/A
P Атлети, артисти и изпълнители $190 N/A
Q Международен културен обмен $190 N/A
R Работа в религиозни организации $190 N/A
T Жертва на трафик на хора $160 N/A
TN/TD Жертва на престъпна дейност $160 N/A
U Професионалисти от НАФТА $160 N/A

Типове визи и условия, при които не се изисква такса

 • Кандидати за визи от типа A, G, C-2, C-3, НАТО и дипломатически визи (както е определено в 22 CFR 41.26)
 • Кандидати, притежаващи визи от типа J, участващи в определени визити за образователен и културен обмен, официално спонсорирани от правителството на САЩ
 • Преиздаване на виза в рамките на една година от издаването й, когато първоначалната виза не е била правилно прикрепена или когато визата трябва да бъде преиздадена не по вина на кандидата
 • Кандидати, освободени по силата на международен договор, включително членове и персонал на мисия за наблюдение в централата на Обединените нации, призната от Общото събрание на ООН, както и техните най-близки членове на семейството
 • Кандидати, които пътуват за предоставяне на определени благотворителни услуги
 • Американски държавни служители, пътуващи по служба
 • Родител, брат/сестра, съпруг(а) или дете на служител на правителството на САЩ, убит при изпълнение на служебните си задължения, които пътуват, за да присъстват на погребението на служителя; или родител, брат/сестра, съпруг(а), син или дъщеря на служител на правителството на САЩ, ранен критично при изпълнение на служебните си задължения, които пътуват за посещение по време на неговото спешно лечение и възстановяване

Други такси

В някои случаи се заплащат допълнителни такси за издаване на виза директно на Националния визов център, Посолството на САЩ или Департамента за вътрешна сигурност.

 • Такси за издаване на неимигрантска виза („Реципрочност”)
  От кандидатите от определени страни може да се изисква заплащане на такса за издаване на виза, след като тяхното заявление бъде одобрено. Тези такси се основават на „реципрочност” (таксата, която другата страна начислява на гражданин на САЩ за подобен вид виза). САЩ се стреми да премахне таксите за издаване на визи, когато това е възможно, но когато чуждо правителство налага тези такси на граждани на САЩ за определени видове визи, САЩ налага „реципрочна” такса на гражданите на тази страна за издаването на подобни видове визи. Уебсайтът на Държавния департамент на САЩ разполага с повече информация за таксите за издаване на визи и може да Ви помогне да определите дали за Вашата националност се налага такса за издаване на виза.

 • SEVIS Такси
  Информационната система за студенти и посетители по обменни програми (SEVIS) е интернет-базирана система, която проследява пътуващите с F, M и J визи (и членовете на техните семейства), от времето, когато получат своята първоначална документация (I-20 или DS-2019 ) докато завършат/напуснат университета/училището или приключат/напуснат програмата.

  Ако сте основният кандидат за F, M или J виза: Свържете се с Вашето училище в САЩ, за да проверите дали информацията Ви е въведена в SEVIS. Вие ще трябва да платите SEVIS такса в допълнение към таксата за кандидатстване за виза. За студенти неимигранти с формуляр I-20, SEVIS таксата е 350 долара. За повечето посетители на обменни начала с формуляр DS-2019, SEVIS таксата е 220 долара. Плащането не може да се извърши в Посолството. Инструкции за плащането на SEVIS таксата могат да се намерят тук.

 • Изключение от заплащане на SEVIS такса
  Кандидатите, участващи в спонсорирана програма на правителството на САЩ (програми, чиито кодове започват с G-1, G-2, G-3, G-7), не трябва да заплащат такса SEVIS.

 • Такси за виза от типа L (Blanket L) (Такса за предотвратяване и откриване на измами)
  Основният кандидат по петиция за виза от тип L (Blanket L), който кандидатства за пръв път, трябва да плати такса за предотвратяване и откриване на измами в размер на 500 долара. Тази такса трябва да бъде платена на касата в консулската служба в деня на интервюто. Ако в последствие кандидатства за нова L-1 виза въз основа на нов формуляр I-129S, таксата за предотвратяване и откриване на измами трябва да бъде заплатена отново.