Работна виза

FAQ (Въпроси и отговори)

На тази страница:


Обща иформация

Ако искате да работите временно в САЩ, като неимигранти, според имиграционното законодателство на САЩ имате нужда от специална виза, въз основа на вида работа, която ще извършвате. Повечето временни категории работници изискват от бъдещия работодател или агент да подадат петиция, която трябва да бъде одобрена от Службата за американско гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) в САЩ, преди да могат да кандидатстват за работна виза.

Всички кандидати за визи от типа H, L, O, P и Q трябва да имат петиция, одобрена на тяхно име от USCIS. Петицията, формуляр I-129, трябва да бъде одобрена, преди да можете да кандидатствате за работна виза в Посолството. Когато бъде одобрена Вашата петиция, Вашият работодател или агент ще получи Указания за действие, формуляр I-797, който служи като уведомление за одобрението на Вашата петиция. Консулският служител ще провери одобрението на Вашата петиция чрез Системата за управление на информацията относно петициите на Държавния департамент (PIMS) по време на интервюто.

По време на интервюто кандидатът трябва да предостави номерът на петицията I-129, за да се провери дали тя е одобрена. Моля, обърнете внимание, че одобрението на петицията не гарантира издаването на виза, ако се установи, че не отговаряте на изискванията за виза съгласно имиграционното законодателство на САЩ.

Описания на визите и изисквания

H-1B (специализирана професия)

H-1B виза се изисква, ако идвате в САЩ за работа в предварително определена специализирана професия. За да се класирате, Вие трябва да притежавате бакалавърска или по-висока степен (или еквивалентна степен) в конкретната специалност, за които търсите работа. USCIS ще определи дали Вашата работа представлява специализирана професия и дали сте квалифицирани за изпълнение на услугите. Вашият работодател е длъжен да подаде заявление за трудово състояние в Департамента по труда относно реда и условията на договора си за работа с Вас.

H-1B1 (временни работни визи базирани на двустранен договор)
На основата на споразумения за свободна търговия, подписани с Чили и Сингапур, чилийски и сингапурски граждани могат да работят временно в САЩ при определени обстоятелства. Само чилийски и сингапурски граждани могат да са основни кандидати, въпреки че техните съпрузи и деца могат да бъдат граждани на други страни.
Кандидатите за H-1B1 визи трябва вече да имат предложение за работа от работодател в избраната от тях работна сфера в Съединените щати, но работодателят не трябва да подава формуляр I-129, Петиция за неимигрантски работник, и не е необходимо кандидатът да получава известие за одобрение, формуляр I-797 преди подаване на молбата за виза. Въпреки това, работодателят трябва да подаде молба за сертифициране на чуждестранен работник към Министерството на труда преди датата на кандидатстване за виза. За повече информация относно H-1B1 визите, моля посетете https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html

H-2A (сезонни селскостопански работници)

Виза H-2A позволява на американските работодатели да водят чужди граждани в Съединените щати, за да запълнят временни работни места в селското стопанство, за които няма американски работници. Неимигрантска класификация H-2A се отнася за Вас, ако желаете да извършвате земеделска работа или услуги с временен или сезонен характер в Съединените щати. Работодател в САЩ (или асоциация на американски производители на селскостопански продукти, посочени като съвместен работодател) трябва да подадат формуляр I-129, Петиция за неимигрантски работник, на Ваше име.

Виза H-2B (квалифицирани и неквалифицирани работници)

Тази виза се изисква, ако идвате в Съединените щати, за да извършвате работа, която е с временен или сезонен характер и за която има недостиг на работници в САЩ. Вашият работодател е длъжен да се сдобие с одобрение от Департамента по труда потвърждаващо, че няма квалифицирани работници в САЩ, подходящи за вида заетост, за която е подадена Вашата петиция.

H-3 (стажант)

Виза H-3 се изисква, ако идвате в Съединените щати с цел обучение при работодател в която и да било област на начинание, различна от следдипломното образование или обучение, за период от максимум две години. Може да получавате заплащане за обучението си и е разрешено извършването на практическа работа. Обучението не може да бъде използвано за предоставяне на продуктивна заетост и не може да бъде на разположение в родната Ви страна.

H-4 (придружаващи членове на семействата )

Ако Вие сте основен притежател на валидна виза H, Вашият съпруг(а) или несемейни деца (под 21 годишна възраст) могат да получат виза H-4, за да Ви придружат до Съединените щати. Въпреки това, на Вашия съпруг/децата не е разрешено да работят, докато пребивават в Съединените щати.

L-1 (вътрешнофирмени трансфери)

Виза L-1 се изисква, ако сте служител на международна компания, която временно Ви прехвърля в централа, филиал или дъщерно дружество на същата компания в Съединените щати. Международната компания може да бъде или американска или чуждестранна организация. За L-1 виза могат да се квалифицират служители на управленско или изпълнително ниво, или служители със специализирани познания, назначени на позиция в американската компания на едно от тези нива, но не задължително на същата позиция, която са заемали по-рано. В допълнение, служителите трябва да са били наети на работа в международната компания извън Съединените щати непрекъснато в продължение на една година в рамките на последните три години преди кандидатстването за виза Можете да кандидатствате само за виза L-1, след като Вашата американска компания или филиал са получили одобрена петиция от USCIS, на „обща” или на индивидуална основа.

L-2 (придружаващи членове на семействата )

Ако Вие сте основен притежател на валидна виза L, Вашият съпруг(а) или несемейни деца (на възраст под 21 години), могат да получат тази производна виза. Съгласно неотдавнашна промяна в закона, Вашият съпруг(а) може да поиска разрешение за работа. Вашият съпруг(а) трябва да влезе в Съединените щати със своя собствена виза L-2 и след това трябва да изпрати попълнен формуляр I-765, заедно с такса за кандидатстване към USCIS. Вашите деца не са упълномощени да работят в САЩ.

O

Визи тип O се издават на хора с изключителни заслуги в областта на науките, изкуствата, образованието, бизнеса и спорта или изключителни постижения в областта на киното и телевизионната продукция, както и техния основен помощен персонал.

P (художници, артисти)

Визи тип P се издават на определени спортисти, артисти, художници и основен поддържащ състав, които идват да изнасят представления в САЩ.

Q

Виза Q е необходима, ако пътувате до САЩ, за да участвате в международна програма за културен обмен за целите на предоставяне на практическо обучение, заетост и споделяне на историята, културата и традициите на Вашата родна страна. Трябва да имате петиция, подадена от ваше име от спонсора на програмата и тя трябва да бъде одобрена от USCIS.

Кога да кандидатствам

Посолството може да обработва заявления за визи H, L, O, P или Q до 90 дни преди началото на заетостта, както е отбелязано във Вашия формуляр I-797. Въпреки това, когато правите планове за пътуване, моля, имайте предвид, че поради федералните закони на САЩ, можете да използвате визата за да кандидатствате за влизане в Съединените щати най-много десет дни преди началната дата на петицията, отбелязана във Вашия I-797.

Какво е необходимо за да кандидатствате

Ако кандидатствате за виза от типа H, L, O, P, или Q, трябва да представите следното:

  • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страница на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
  • Паспорт, валиден за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). България е сред страните, които са освободени от това правило, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой. Ако повече от едно лице е включено във Вашия паспорт, всяко лице, което желае да получи виза, трябва да подаде заявление.
  • Една (1) снимка 2”x2” (5cmx5cm), направена в рамките на последните шест месеца. Тази уеб страницасъдържа информация за необходимия формат на снимките.
  • Разписка, показваща плащане на невъзстановима такса на стойност 190 долара за обработка на заявлението за издаване на неимигрантска виза, платена в местна валута. Тази уеб страница сдържа повече информация за плащането на таксата. Ако визата бъде одобрена, може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата, в зависимост от Вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да Ви помогне да разберете дали трябва да платите такава такса и в какъв размер.
  • Ако кандидатствате за L-1 по „обща” петиция, трябва да заплатите такса за предотвратяване и откриване на измами (повече информация за тази такса се намира тук).
  • Входящия номер на одобрената петиция I-129. Копия на формуляра I-797 не са необходими по време на интервюто.

В допълнение към тези документи, трябва да представите писмо за насрочване на дата и час за интервю, което потвърждава, че сте резервирали срещата си чрез тази услуга. Вие също можете да донесете подкрепящи документи, които според Вас потвърждават информацията, предоставена на консулския служител.

Как да кандидатствате

Стъпка 1

Заплатете таксата за кандидатстване.

Стъпка 2

Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form (Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160)).

Стъпка 3

Насрочете дата и час за Вашето интервю на тази уеб страница. Имате нужда от три вида информация, за да насрочите час и дата за Вашето интервю:

  • Вашия номер на паспорт
  • CGI референтен номер от вашата заплатена визова такса. (Кликнете тук, ако имате нужда от помощ за откриването на този номер на Вашата квитанция.)
  • Десетцифрения (10-цифрения) баркод номер от Вашата страница за потвърждение на формуляр DS-160
Стъпка 4

Посетете Посолството на САЩ на датата и часа за провеждане на Вашето интервю за получаване на виза. Трябва да донесете печатно копие на Вашето писмо за насрочване на интервю, Вашата страница за потвърждение на DS-160, една снимка, направена в рамките на последните шест месеца, текущия и всички стари паспорти, както и оригиналната банкова бележка за плащане на таксата за издаване на виза. Заявления, които не съдържат всички тези елементи, няма да бъдат приемани.

Подкрепящи документи

В допълнение към тези документи, трябва да представите писмо за насрочване на интервю, с което потвърждавате, че сте резервирали среща чрез тази услуга. Вие също можете да донесете подкрепящи документи, които според Вас потвърждават информацията, предоставена на консулския служител.

Внимание: Не представяйте документи с невярно съдържание. Измамата или представянето на невярна информация могат да доведат до постоянен отказ за издаване на виза. Ако информацията е конфиденциална, кандидатът трябва да занесе документите в Посолството в запечатан плик. Посолството ще ограничи достъпа до тази информация и ще съблюдава правилата за поверителност.

Консулските служители разглеждат всяка молба по отделно и обмислят професионалните, социални, културни и други фактори по време на отсъждането. Консулските служители могат да разглеждат Вашите конкретни намерения, семейно положение, както и Вашите дългосрочни планове и перспективи в рамките на Вашата страна на постоянно пребиваване. Всеки случай се разглежда индивидуално и се проучва внимателно съгласно закона.

Придружаващи членове на семействата

Кандидатстващите за производни визи членове на семействата трябва да съберат всички необходими документи за съответния вид неимигрантска виза, плюс:

  • Оригинално свидетелство за сключен брак (за Вашия съпруг(а)) и/или удостоверение за раждане (за несемейни деца под 21).

Повече информация

За повече информация относно визи H, L, O, P и Q, посетете страницата на Държавния департамент за временна работа в САЩ.