Лятна програма за работа и за пътуване

На тази страница:


Обща иформация

Посолството на САЩ в София насърчава всички български студенти, учещи редовно в университет, да се възползват от възможността да участват в Лятната програма за работа и пътуване (SWT). Всяко лято приблизително шест хиляди български студенти се включват в програмата и пътуват до различни градове в Съединените щати, където се запознават с хората и културата ни от първа ръка. Те, от своя страна, споделят своята култура и език с приемните общности и осигуряват взаимноизгоден културен обмен. В допълнение към полезното практикуване на английски език, участниците имат възможност да придобият професионален опит в различни области. След приключване на работата в САЩ, на студентите се предоставят тридесет дни, за да пътуват из Съединените щати, преди да се върнат у дома.

Изисквания

 • Кандидатите трябва да имат добро владеене на английски език, академична справка с добър успех и да бъдат приветливи и съобразителни.
 • Само студенти редовно обучение в акредитирани университети/ колежи имат право да участват в програмата „Работа и пътуване през лятото” (SWT).
 • Повторни участници са добре дошли. Предишно участие в програмата, обаче, не гарантира успеха на бъдещите кандидатури.
 • Всеки кандидат трябва да бъде в състояние да покаже на интервюиращия консул, че той/ тя ще се върне в България след приключване на програмата. Студенти първа и последна година могат да кандидатстват, въпреки че могат да срещнат повече трудности при доказване на достатъчно връзки в България. По-малко от една година курс на обучение в университета не може да се счита за достатъчно значима инвестиция в образование от гледна точка изграждане на връзки с България. Също така, студентите, на които остава само държавен изпит, който може да бъде отложен с няколко години, също биха имали затруднение да убедят консулския служител, че са добросъвестни студенти с достатъчно връзки с България.
 • Студенти, обучаващи се задочно, както и лицата, обучаващи се в професионални / дистанционни курсове и средни училища за възрастни не отговарят на изискванията за участие в Лятната програма за работа и пътуване.
 • Въпреки, че не съществуват формални ограничения за възрастта на участниците, кандидати, които не са на нормалната възраст за студенти, ще бъдат подложени на по-стриктна проверка.

Как да кандидатстваме за участие в Лятната програма за работа и пътуване (SWT)

Студентите, които участват в SWT, ще пътуват до САЩ под покровителството на акредитиран спонсор от САЩ. Спонсорът от САЩ е пряко отговорен за намирането на подходящи работни места на студентите, както и за осигуряване на цялостния успех на програмата. За да се направи процеса по-достъпен за студентите, има много местни български агенции за набиране на кандидати, които служат за връзка между спонсорите в САЩ и студентите. Основният пакет от услуги, предлаган от акредитираните български агенции, трябва да включва следното:

 • Помощ при намирането на работа и жилище в САЩ; студентите трябва да имат потвърдена работа, преди да кандидатстват за виза.
 • Насрочване на интервю за виза и съдействие при попълването на всички необходими документи.
 • Предоставяне на застраховка при пътуване и лица за контакт в САЩ, които ще помогнат в случай на извънредна ситуация.
 • Посолството на САЩ в София не държи на използването на определена агенция. Ние препоръчваме кандидатите да проучат какви такси налага всяка агенция на кандидатите за предоставяните услуги.

Как да кандидатствате

Вашият спонсор от САЩ и българският местен агент ще Ви помогнат в подготовката и насрочването на Вашето интервю за виза. Моля, имайте предвид следното:

 • Кандидатите трябва да се явят за интервю на определената дата в определения час; кандидатите, които са подали непълен пакет документи или са пропуснали своето интервю ще получат отказ по член 221(g) и трябва да насрочат ново интервю, което може да доведе до загуба на възможност да участват в програмата SWT.
 • Студентите, които не отговарят на изискванията за J-1 визи ще получат своите паспорти и допълнителни материали за кандидатстване веднага след интервюто.
 • Кандидатите, които отговарят на изискванията, ще получат своите паспорти на адреса, който са избрали при насрочване на интервюто им. Кандидатите не трябва да планират пътуване по-рано от пет работни дни след интервюто.
 • Ако кандидатът не може да пристигне в САЩ навреме за началото на програмата, както е отразено в DS-2019, кандидатстването трябва да бъде спряно докато началната дата бъде изменена в системата SEVIS.
 • Кандидатите не трябва НИКОГА да закупуват билети преди да получат своите паспорти с виза. Посолството няма възможност да ускори издаването на виза поради предварително закупени билети.
 • Кандидатите за лятна бригада, получили отказ въз основа на член 214(b) от закона за имиграция и натурализация на САЩ, могат да подават повторни молби за същия сезон след 7 май.

Подкрепящи документи

 • Валиден паспорт
 • Попълнен онлайн формуляр DS-160; Вие трябва да посочите името на бъдещия си работодател и мястото, където ще работите в САЩ (ЗАБЕЛЕЖКА: трябва да бъде предоставена страницата за потвърждение с баркод)
 • Формуляр DS-2019 (потвърждаващ приемане в съответната обменна програма )
 • Квитанция за платена SEVIS такса на стойност 35 долара
 • Бележка от УниКредит Булбанк за платена такса за кандидатстване
 • Студентска книжка
 • "Уверение", издадено от университета
 • Допълнителна снимка
 • Всички други документи, които кандидатът счита, са необходими, за да илюстрира силни връзки с България

Когато пристигнете в САЩ

 • При пристигането - всички американски спонсори са задължени да предоставят на студентите копие от брошурата на Държавния департамент на САЩ за летните бригади и писмо към участниците, съдържащо имейл адрес на специалното лице за контакт в Бюрото по образователни и културни въпроси на департамента.
 • В редките случай, когато срещнете някакви затруднения по време на престоя си, Държавният департамент на САЩ оперира безплатна, 24-часова телефонна линия, за да съдейства при разрешаването на проблеми или въпроси, които са възникнали: 1-866-283-9090.
 • Ако искате да смените работата си докато сте в САЩ, трябва да информирате Вашия спонсор в САЩ за Вашето желание с цел да се извърши съответното проучване за надеждност на предложения работодател.
 • Най-важното, не забравяйте да се забавлявате! В допълнение към изключително ценния образователен и професионален опит, който SWT представлява за всички участващи студенти, в края на краищата тази програма е просто едно много забавно изживяване.