Визи за журналисти и представители на медии

На тази страница:


Обща иформация

Визата за представители на медиите (I) е неимигрантска виза за представителите на чуждестранни средства за масова информация, които временно пътуват до САЩ във връзка с професионални ангажименти. Някои процедури и такси по закона за имиграцията са свързани с политиките на страната на произход на пътника. На свой ред САЩ следват същата политика, което ние наричаме „реципрочност”. Процедурите за предоставяне на журналистически визи на чуждестранни представители на медиите са на реципрочна основа, в зависимост от това дали правителството на кандидата за виза предоставя подобни привилегии за представителите на пресата/медиите на САЩ.

Изисквания

Има много специфични изисквания, продиктувани от закона за имиграцията в САЩ, на които трябва да отговарят кандидатите, за да се класират за журналистическа виза. За да отговорят на условията за I виза, кандидатите трябва да докажат, че те са надлежно квалифицирани да получат виза за представители на медиите.

Този клас визи е предназначен за „представители на чуждестранните медии”, включително преса, радио, кино или печат, чиито дейности са от съществено значение за външната функция на медиите, като журналисти, филмови екипи, редактори и лица в подобни професии, които пътуват до САЩ в професионално качество. Заявителят трябва да е ангажиран в някоя от изброените дейности за медийна организация, като има собствен офис в чужда страна. Дейността трябва да бъде по същество информационна, и обикновено се свързва с процеса на събиране на информация и отразяване на текущи събития. Консулският служител ще определи дали дадена дейност отговаря или не на изискванията за този вид виза. Репортажите за спортни събития обикновено са подходящи за I виза. Други примери включват, но не се ограничават до следните видове дейности на представители на медиите:

 • Служители на чуждестранни средства за масова информация, участващи в заснемането на новини или документални филми.
 • Служители на медиите, заети в производството или разпространението на филм, ще отговорят на изискванията за тази виза само ако материалът, който се снима, е предназначен за разпространение на информация или новини. Освен това, основният източник на средства за продукцията трябва да бъде от страна извън САЩ.
 • Журналисти, работещи по договор. Лица, които притежават акредитивни писма, издадени от професионална журналистическа организация, ако работят по договор по даден продукт, който да бъде използван в чужбина от информационни или културни медии за разпространение на информация или новини, които не са основно предназначени за търговско забавление или реклама. Моля, имайте предвид, че се изисква валиден трудов договор.
 • Служители на независими продуцентски компании, когато тези служители притежават акредитивни писма, издадени от професионална журналистическа асоциация.
 • Чуждестранни журналисти, работещи за клон в чужбина или дъщерно дружество на американска медия, ако журналистът отива в САЩ, за да отразява събитие в САЩ само за чуждестранна аудитория.
 • Акредитирани представители на туристически бюра, контролирани, използвани или субсидирани изцяло или частично от чуждо правителство, които се занимават основно с разпространяване на фактическа туристическа информация за тази страна и които нямат право на виза с класификация A-2.
 • Техническа промишлена информация. Служители в американските офиси на организации, които разпространяват техническа промишлена информация.

Журналистите на свободна практика могат да кандидатстват за I виза само ако покриват всички от следните критерии. Журналистът трябва да:

 • Притежава акредитивни писма, издадени от професионална журналистическа организация.
 • Има сключен договор с медийна организация.
 • Да пътува в цел разпространяване на информация или новини, които не са основно предназначени за развлечение или реклама.

Фотографите могат да влизат в Съединените щати с визи В-1 за целите на заснемане на фотографии, при условие, че не получават доходи от източник в САЩ.

Ограничения

Гражданите на страна, участваща във Visa Waiver Program (Програмата за безвизово пътуване), които желаят да влязат в САЩ временно като представители на чуждестранни медии или журналисти, трябва първо да получат I виза за да дойдат в САЩ. Те не могат да пътуват без виза по програмата за безвизово пътуване, нито могат да пътуват с виза за посетител (тип В). Опитът да направят това може да доведе до отказ на достъп до САЩ от служителя на Департамента за вътрешната сигурност на САЩ в пункта на влизане. Списъкът по-долу описва ситуации, в които може да се използва посетителска виза или Програмата за безвизово пътуване.

Пътуващи с посетителска виза

Посетителската виза тип I може да се използва, ако целта на пътуването е за следните видове дейности:

Участие в конференция или среща

Представители на медиите, които пътуват до САЩ,за да присъстват на конференции или срещи като участници и които няма да правят репортажи за срещата докато са в САЩ или след завръщането си, могат да пътуват с посетителска виза. Разграничението в закона за имиграцията е дали те ще бъдат „ангажирани в своето призвание”.

Речи на гости, лекции или извършване на научна дейност

Представителите на медиите трябва да притежават виза на посетител, ако пътуват до САЩ с цел изнасяне на лекции, речи или извършване на друга обичайна академична дейност в учреждения с нестопанска цел, нестопанска изследователска организация, правителствена организация за научни изследвания, или институция за висше образование, от които кандидатът ще получи хонорар. При това, изнасянето на лекции може да продължи не повече от девет дни в една институция и говорителят не може да е получил плащане от повече от пет институции или организации за тези дейности през последните шест месеца.

Закупуване на медийно оборудване

Посетителската виза може да се използва от служители на чуждестранни медии, за закупуване на американско медийно оборудване или права за излъчване или да се приемат поръчки за оборудване на чуждестранни медии или правата за излъчване, тъй като тези дейности попадат в обхвата на дейностите, извършвани от обикновените посетители на бизнес визи.

Ваканция

Представителите на чуждестранни медий могат да пътуват за ваканция в САЩ с посетителска виза и не се нуждаят от журналистическа виза, ако не отразяват новинарски събития.

Пътуване с временна работна виза

Докато някои дейности ясно отговарят на условията за журналистическа виза, защото са по същество свързани със събиране на информация или отразяване на събития, то други не са. Всеки случай се разглежда индивидуално. За да се определи дали кандидатът отговаря на условията за издаване на I виза, консулското длъжностно лице се фокусира върху това, дали целта на пътуването е по същество информационна, както и дали тя принципно е свързана с процеса на събиране на информация. Списъкът по-долу описва ситуации, когато се изисква временна виза тип H, O, или P вместо I виза за журналисти/медии.

Временна работна виза може да се използва, ако целта на пътуването е извършване на следните дейности:

Заснемане на материал с развлекателна или рекламна цел

Визата за журналисти/медии не може да се използва от кандидатите, чиято цел на пътуването до САЩ е заснемане или работа върху филм, предназначен главно за търговско забавление или с рекламна цел. Изисква се временна трудова виза.

Подкрепящи дейности като редактори, библиотекари и сценографи

Лица, които извършват подкрепящи дейности, като редактори , библиотекари, сценографи, и т.н., не могат да получат визи за журналисти и трябва да се квалифицират под друга категория, като H, O или P.

Телевизионни риалити предавания и викторини

Предавания, които включват измислени и поставени на сцената събития, дори когато са спонтанни, като телевизионно риалити шоу или викторини, не са по същество информационни и обикновено не включват журналистика. По същия начин, документални филми, свързани със сценично пресъздаване с актьори не се считат за информационни. Членовете на екипа, които работят по такива продукции, не отговарят на условията за журналистическа виза. Компании за телевизия, радио, филмово производство могат да се обърнат към имиграционен адвокат, който е специализиран в работата на медиите, за конкретни съвети съобразно настоящия им проект.

Медийни продукции

Представители на медиите, които ще пътуват до САЩ с цел създаването на продукции с актьорско участие не могат да получат журналистическа виза. Компании за телевизия, радио, филмово производство могат да се обърнат към имиграционен адвокат, който е специализиран в работата на медиите, за конкретни съвети съобразно настоящия им проект

Придружаващи членове на семействата

Съпрузи или несемейни деца на възраст до 21 години, които желаят да придружават или да се присъединят към основния притежател на виза в САЩ, се нуждаят от производни визи тип I. Съпрузите и/или деца, които не възнамеряват да пребивават в САЩ с основния приносител на визата, но посещават страната само за почивка, могат да кандидатстват за посетителски (В-2) визи.

Придружаващите членове на семействата не могат да работят в Съединените щати. Ако желаят да работят, те трябва да притежават подходяща работна виза.

Какво е необходимо за да кандидатствате

За да кандидатствате за I виза, трябва да представите следното:

 • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страницата на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
 • Паспорт, валиден за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). България е сред страните, които са освободени от това правило, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой. Ако повече от едно лице е включено във Вашия паспорт, всяко лице, което желае да получи виза, трябва да подаде заявление.
 • Една (1) снимка 2”x2” (5cmx5cm), направена в рамките на последните шест месеца. Тази уеб страница съдържа информация за необходимия формат на снимките.
 • Разписка за плащане на 160 долара невъзстановима такса за обработка на молбата за виза, заплатена в местна валута. Тази уеб страница дава допълнителна информация относно плащането на таксата. Ако визата бъде одобрена, може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата в зависимост от Вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да Ви помогне да разберете дали трябва да платите такава такса и в какъв размер.
 • Доказателство за трудова заетост:
  • Журналист: Писмо от Вашия работодател, показващо Вашето име, позиция в рамките на фирмата, целта и продължителността на престоя Ви в САЩ
  • Журналист на свободна практика, който има договор с медийна организация: Копие от договора с организацията показващ Вашето име, Вашата позиция в рамките на компанията, продължителността на договора, целта и продължителността на престоя Ви в САЩ
  • Медиен снимачен екип: Писмо от Вашия работодател, показващо Вашето име, длъжност в компанията, заглавие и кратко описание на заснеманата програма, целта и продължителността на престоя Ви в САЩ
  • Независима компания наета с договор от медийна организация: Писмо от организацията, възлагаща работата, което показва Вашето име, длъжност и кратко описание на програмата, която се снима, продължителността на договора, както и периода от време, необходим за снимките в САЩ

В допълнение към тези документи, трябва да представите писмо за насрочване на дата и час за интервю, което потвърждава, че сте резервирали срещата си чрез тази услуга. Вие също можете да донесете подкрепящи документи, които според Вас потвърждават информацията, предоставена на консулския служител.

Как да кандидатствате

Стъпка 1

Заплатете таксата за виза.

Стъпка 2

Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form (Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160)).

Стъпка 3

Насрочете дата и час за Вашето интервю на тази уеб страница. Имате нужда от три вида информация, за да насрочите час и дата за Вашето интервю:

 • Вашия номер на паспорт
 • CGI референтен номер от вашата заплатена визова такса. (Кликнете тук, ако имате нужда от помощ за откриването на този номер на Вашата квитанция.)
 • Десет (10) цифрения баркод номер от Вашия формуляр DS-160.
Стъпка 4

Посетете Посолството на САЩ на датата и часа за провеждане на Вашето интервю за получаване на виза. Вие ще трябва да донесете печатно копие на Вашето писмо за насрочване на дата и час за интервю, страницата за потвърждение на DS-160, една снимка, направена в рамките на последните шест месеца, настоящия и всички ваши стари паспорти, както и оригиналната разписка за заплащане на визовата такса. Заявления, които нямат всички тези елементи, няма да бъдат приемани.

Подкрепящи документи

Подкрепящите документи са само един от многото фактори, които консулският служител ще вземе под внимание на Вашето интервю. Консулските служители разглеждат всяка молба отделно и обмислят професионалните, социални, културни и други фактори по време на отсъждането. Консулските служители могат да разглеждат Вашите конкретни намерения, семейно положение, както и Вашите дългосрочни планове и перспективи в рамките на Вашата страна на постоянно пребиваване. Всеки случай се разглежда индивидуално и се проучва внимателно съгласно закона.

Внимание: Не представяйте документи с невярно съдържание. Измамата или представянето на невярна информация могат да доведат до постоянен отказ за издаване на виза. Ако информацията е конфиденциална, кандидатът трябва да занесе документите в Посолството в запечатан плик. Посолството ще ограничи достъпа до тази информация и ще съблюдава правилата за поверителност.

Трябва да донесете следните документи на интервюто:

 • Прес карта/сертификати
 • Писмо от Вашия работодател, посочващо целта на Вашето пътуване, планираната продължителност на престоя Ви, от колко години работите за тази медия и броя на годините журналистически опит, който имате.

Подкрепящи документи за придружаващите членове на семействата

Ако Вашият съпруг и/или дете кандидатстват за издаване на виза на по-късна дата, те трябва да представят копие от Вашата виза.

Повече информация

За повече информация относно визите за журналисти и медийни работници, посетете уебсайта на Държавния департамент на САЩ