Визи за домашни помощници

На тази страница:


Обща иформация

Лични или домашни помощници, които придружават или следват работодателя си в Съединените щати, могат да кандидатстват за B-1 виза. Тази категория кандидати включва, но не се ограничава до, готвачи, икономи, шофьори, домашни помощници, камериери, прислужници, детегледачки, помощници на майки, градинари и придружители.

Тези, които придружават или пътуват, за да се присъединят към работодател, който е чужд дипломат или държавен служител могат да получат виза A-3 или G-5, в зависимост от статута на техния работодател.

Изисквания

Ако сте домашен помощник и желаете да кандидатствате за виза B-1, трябва да докажете, че:

 • Целта на Вашето пътуване е да влезе в Съединените щати за работа като домашен помощник
 • Планирате да останете в САЩ за определен, ограничен период от време.
 • Работодателят Ви отговаря на определени изисквания
 • Имате доказателства за стабилни социални и икономически връзки в чужбина
 • Пребивавате в страна извън Съединените щати и притежавате необходимите връзки, които да гарантират, че ще се върнете в тази страна в края на Вашия договор.

Домашни помощници придружаващи притежател на неимигрантска виза

Ако сте домашен помощник и искате да придружавате или да се присъедините към работодател, който не е гражданин на САЩ, нито постоянно пребиваващо лице и който кандидатства за влизане или вече е в Съединените щати с неимигрантска виза от типа B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q, R , Вие можете да кандидатствате за В1 виза, при условие че:

 • Имате поне една година опит като личен или домашен помощник, което може да се докаже с документи от предишни работодатели
  • Работите за същия работодател в страна извън Съединените щати поне една година преди датата на влизане на работодателя Ви в Съединените щати или
  • Вашата връзка работодател-служител е съществувала непосредствено преди времето на кандидатстване на работодателя Ви и Вашия работодател може да докаже, че той или тя редовно (целогодишно или сезонно) наемат помощници в домакинството в продължение на период от няколко години, предхождащи момента на тяхното кандидатстване
 • Няма да извършвате друга работа и ще получавате безплатна квартира и храна, както и двупосочни самолетни билети от Вашия работодател, както е посочено в условията на трудовия договор

Домашни помощници придружаващи американски гражданин

a. Лични или домашни помощници, които придружават или следват работодател американски гражданин, временно изпратен на работа в Съединените щати, могат да кандидастват за виза тип B1 като трябва да отговарят на условията по-долу:

(1) Служителят има местожителство в чужбина, коeто той или тя няма намерение да напусне;

(2) )  Взаимоотношенията работодател-служител трябва да са съществували в продължение на най-малко 6 месеца преди допускане на работодателя в Съединените щати, или, работодателят трябва да докаже, че докато е в чужбина редовно наема домашни помощници в същата роля както в случая;

(3) Служителят може да докаже най-малко една година опит като личен или домашен помощник, като предостави документи от предишни работодатели; и

(4) Служителят притежава оригинален договор или копие от договора, който ще бъде представен при влизане на територията на САЩ и съдържа оригиналните подписи на работодателя и на служителя.
б. Американски гражданин, който е обект на чести международни трансфери с продължителност от две или повече години, както е потвърдено от фирмата му, и се връща за работа в САЩ за не повече от шест години. Помощникът няма право да извършва друга работа и ще получава безплатна храна, квартира и двупосочни самолетни билети от работодателя, както е посочено в условията на трудовия договор; и

с.Трудовият договор трябва да е подписан и датиран от работодателя и служителя и да съдържа гаранции от работодателя че, в допълнение към изискванията посочени е точка (б) по-горе, служителят ще получава минималната или обичайната заплата, която от двете е по-висока за осем часов работен ден. Трудовият договор трябва също така да включва и всякакви други превилегии, които обикновено се изискват за американските домашни помощници в същата сфера на заетост. Работодателят трябва да даде най-малко две седмици предизвестие за неговото или нейното намерение да прекрати трудовото правоотношение, а служителят е необходимо да даде предизвестие от повече от две седмици за намерението си да прекрати правоотношението.

Домашни помощници придружаващи притежатели на зелена карта

Постоянно пребиваващите жители на САЩ (притежатели на зелена карта ) не могат да доведат своите домашни помощници в Съединените щати с В-1 виза при никакви обстоятелства.

Договорни изисквания за притежатели на визи В-1

Ако сте домашен помощник, кандидатстващ за B-1 виза, трябва да представите трудов договор, подписан както от Вас, така и от работодателя, който включва

 • Описание на служебните Ви задължения в САЩ
 • Броят на часовете, през които ще работите всяка седмица
 • Броят на разрешените празници, почивки и болнични дни в годината
 • Редовният почивен ден(и) през седмицата
 • Ставката на заплащането, което трябва да бъде най-малко преобладаващата или минималната работна заплата на час според федералния закон (което е по-голямо), там където ще бъдете нает на работа за всички часове на заетост. Настоящите минимални заплати на цялата територия на САЩ се намират тук, а преобладаващите в момента заплати може да се намерят тук.
 • Удостоверение, че ще получите безплатна квартира и храна
 • Уверение, че Вашият работодател ще гарантира, че няма да се превърнете в тежест за обществото, докато работите за него
 • Уверение, че няма да приемете друг вид заетост, докато работите за Вашия работодател
 • Уверение, че Вашият работодател няма да задържи паспорта ви
 • Уверение, че и двете страни разбират, че не можете да останете на работното си място след работно време без получаване на компенсации
 • Уверение, че Вашият работодател ще заплати първоначалните разходи за пътуване до САЩ и следващи пътувания при продължаване на работата или до страната на обичайното Ви пребиваване при прекратяване.

Домашни помощници придружаващи притежатели на виза А-1, А-2, или G-1 - G-4 (визи A-3 или G-5 )

Ако сте придружител, помощник или личен асистент на лице, класифицирано като A-1 или A-2 или G-1 до G-4, тогава имате право на съответната класификация A-3 или G-5. Трябва да докажете правото на класификация A-3 или G-5 (напр. референтно писмо от бивш работодател, доказателства за предишна заетост в този сектор и др.). Консулските служители трябва да установят официален статут на работодателя и намерението на двете страни да влязат в (или да останат в) отношения работодател-служител. В допълнение, домашните помощници на дипломати (A3) и служители на международни организации (G5), трябва първо да се регистрират в Информационната система за управление на външни мисии (TOMIS) на Държавния департамент на САЩ преди да кандидатстват за виза. За подробности по регистрацията в TOMIS, моля, свържете се със Службата за управление на външни мисии на Държавния департамент на САЩ.

Кандидатите за визи A-3 и G-5 трябва да бъдат интервюирани от консулски служител. Те трябва да следват нормалните процедури за кандидатстване с едно изключение: кандидати за виза A-3 и G-5 не плащат такса за кандидатстване за виза.

Консулско длъжностно лице трябва да бъде убедено, че работната заплата, която ще бъде получена от кандидата за виза A-3 или G-5 е справедливо заплащане, сравнимо с това, предлагано в дадената област на заетост и достатъчно, за да не се превърне той в тежест за обществото. Заявленията за такива визи трябва да включва трудов договор, подписан от работодателя и служителя.

Изисквания към договора при кандидатстване за A-3/G-5 визи

Като домашен помощник, който кандидатства за виза A-3 или G-5, трябва да представите трудов договор, подписан от Вас и от Вашия работодател, който включва:

 • Гаранция, че ще бъдете компенсирани в размер на щатския или федерален минимум или на преобладаващата заплата, в зависимост от това, което е по-голямо. Настоящите минимални заплати на цялата територия на САЩ се намират тук, а преобладаващите в момента заплати може да се намерят тук.
 • Заявление, че след първите 90 дни на заетостта, всички плащания на заплатите трябва да се правят с чек или чрез електронен трансфер към банковата Ви сметка. Нито работодателят, нито членовете на неговото семейство трябва да имат достъп до банковите Ви сметки.
 • Когато работодателят е чуждестранен дипломат, домашните помощници, които живеят с него, според преобладаващата практика получават безплатна квартира и храна в допълнение към заплатата си
 • Обещание от Ваша страна да не приемате никакви други работни ангажименти, докато работите за Вашия работодател
 • Обещание от Вашия работодател да не задържа паспорта Ви и декларация, че и двете страни разбират, че не може да се изисква да оставате в помещенията след работно време, без компенсация
 • Договорът е от съществено значение за процеса, тъй като представлява рамка за защита на Вашите трудови и човешки права. Вашият работодател трябва да плати първоначалните разходи за пътуване до Съединените щати и последващи пътувания заедно с него или до Вашата страна на обичайно пребиваване при прекратяване на договора.

Какво е необходимо за да кандидатствате

За да кандидатствате за виза В-1, A-3 или G-5, трябва да представите следното:

 • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страницата на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
 • Паспорт, валиден за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). България е сред страните, които са освободени от това правило, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой. Ако повече от едно лице е включено във Вашия паспорт, всяко лице, което желае да получи виза, трябва да подаде заявление.
 • Една (1) снимка 2”x2” (5cmx5cm), направена в рамките на последните шест месеца. Тази уеб страница съдържа информация за необходимия формат на снимките.
 • За кандидатите за виза B-1: Разписка за плащане на 160 долара невъзстановима такса за обработка на молбата за виза, заплатена в местна валута Тази уеб страница дава допълнителна информация относно плащането на таксата. Ако визата бъде одобрена, може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата в зависимост от Вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да Ви помогне да разберете дали трябва да платите такава такса и в какъв размер. Копие на визата на Вашия работодател или друго, което показва начина на влизане в Съединените щати (паспорт от страна участваща в програмата Visa Waiver или американски паспорт)
 • Трудов договор, подписан както от Вас, така и от работодател, който отговаря на всички изисквания, изброени по-горе,
 • Само за кандидати за визи A-3 и G-5: Вербална нота, която потвърждава позицията на титуляра, датата на отпътуване, целта на пътуването и продължителността на престоя в САЩ. Вербалната нота следва да посочва името на служителя, името на работодателя и официалния му статут. Тя следва също така да уточнява датата на заминаване, както и целта на пътуването и продължителността на престоя в САЩ. От кандидатите за визи A-3 и G-5 не се изисква да плащат такса за кандидатстване за виза.

В допълнение към тези документи трябва да представите писмо за насрочване на дата и час за интервю, което потвърждава, че сте резервирали срещата си чрез тази услуга. Вие също можете да донесете подкрепящи документи, които според Вас потвърждават информацията, предоставена на консулския служител.

Как да кандидатствате

Стъпка 1

Заплатете таксата за кандидатстване за виза.

Стъпка 2

Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form (Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160)).

Стъпка 3

Насрочете дата и час за Вашето интервю на тази уеб страница. Имате нужда от три вида информация, за да насрочите час и дата за Вашето интервю:

 • Вашия номер на паспорт
 • CGI референтен номер от вашата заплатена визова такса. (Кликнете тук, ако имате нужда от помощ за откриването на този номер на Вашата квитанция.)

 • Десетцифрения (10-цифрения) баркод номер от Вашата страница за потвърждение на формуляр DS-160
Стъпка 4

Посетете Посолството на САЩ на датата и часа за провеждане на Вашето интервю. Трябва да донесете печатно копие на Вашето писмо за насрочване на интервю, Вашата страница за потвърждение на DS-160, една снимка, направена в рамките на последните шест месеца, текущия и всички стари паспорти, както и оригиналната касова бележка за плащане на таксата за издаване на виза. Заявления, които нямат всички тези елементи, няма да бъдат приемани.

Подкрепящи документи

Подкрепящите документи са само един от многото фактори, които консулският служител ще вземе под внимание на Вашето интервю. Консулските служители разглеждат всяка молба отделно и обмислят професионалните, социални, културни и други фактори по време на отсъждането. Консулските служители могат да разглеждат Вашите конкретни намерения, семейно положение, както и Вашите дългосрочни планове и перспективи в рамките на Вашата страна на постоянно пребиваване. Всеки случай се разглежда индивидуално и се проучва внимателно съгласно закона.

Внимание: Не представяйте документи с невярно съдържание. Измамата или представянето на невярна информация могат да доведат до постоянен отказ за издаване на виза. Ако информацията е конфиденциална, кандидатът трябва да занесе документите в Посолството в запечатан плик. Посолството ще ограничи достъпа до тази информация и ще съблюдава правилата за поверителност.

Трябва да донесете следните документи на интервюто:

 • Доказателство за способността на работодателя да изплаща обещаната заплата.
  Забележка: Ако кандидатствате за виза A-3 или G-5, това важи само ако работодателят притежава дипломатически ранг на съветник или по-долу.
 • Доказателства, че престоят Ви в САЩ ще бъде временен.
 • Посетете уебсайта на Държавния департамент за повече информация.

Повече информация

За повече информация относно визи A-3, B-1, и G-5 посетете уебсайта на Държавния департамент на САЩ.