Списък на видовете неимигрантски визи (NIV)

На тази страница:


Обща иформация

Ние приветстваме посетителите на Съединените щати като се стремим едновременно към сигурни граници и отворени врати. Повечето канадски граждани и много граждани от страните участващи в Програмата за безвизово пътуване могат да пътуват до САЩ без виза, ако отговарят на определени изисквания, които можете да прочетете тук.

Лицата, които не са граждани или законно пребиваващи в САЩ, трябва да кандидатстват за неимигрантска виза за временни посетители, преди да пътуват до САЩ. Целта на Вашето пътуване и някои други факти са определящи за типа виза, която се изисква съгласно закона за имиграцията в САЩ. Важно е да знаете кой вид неимигрантска виза ще Ви е необходим за пътуването, както и процедурите за кандидатстване за виза в Посолство на САЩ в чужбина.

Прегледайте таблицата по-долу, за да определите вида на визата, от която се нуждаете. За по-подробна информация, специфична за всеки тип виза, както и за процеса на кандидатстване изберете линк от колоната „Тип виза” по-долу.

Цел на пътуването до САЩ и неимигрантски визи Тип виза
Състезатели (професионални или любители), които се състезават само за награден фонд. B-1
Спортисти, художници, артисти P
Австралийски работници - професионална специалност E-3
Карта за пресичане на границата: Мексико BCC
Бизнес посетители B-1
Членове на екипаж (работещи на борда на морски кораб или самолет в САЩ) D
Дипломати и чуждестранни държавни служители A
Домашни помощници или бавачки (трябва да придружават работодател, чуждестранен гражданин) B-1
Служители на признати международни организации и НАТО G1-G5, NATO
Посетители по програми за обмен J
Посетители по програми за обмен - детегледачи J-1
Посетители по програми за обмен - деца (под 21-годишна възраст), съпруг(а) на притежател на J-1 виза J-2
Посетители по програми за обмен - професори, учени, учители J-1
Посетители по програми за обмен - международен културен обмен J, Q
Годеници K-1
Чуждестранен военен персонал, разположен в САЩ A-2, NATO1-6
Чужди граждани с изключителни заслуги в науките, изкуствата, образованието, бизнеса или спорта O-1
Професионалисти по споразумение за свободна търговия (FTA): Чили H-1B1
Професионалисти по споразумение за свободна търговия (FTA): Сингапур H-1B1
Журналисти и представители на медиите I
Вътрешнофирмени трансфери L
Медицинско лечение B-2
Професионални работници по НАФТА : Мексико, Канада TN/TD
Медицински сестри, които пътуват до райони с недостиг на здравни специалисти H-1C
Лекари J-1, H-1B
Религиозни работници R
Професионалисти в области, изискващи високоспециализирани познания H-1B
Студенти - академични и за изучаване на английски език F-1
Придружаващи членове на семейството на студент с F-1 виза F-2
Студенти – професионално обучение M-1
Придружаващи членове на семейството на студент с М-1 виза M-2
Временни работници - сезонна селскостопанска H-2A
Временни работници - неселскостопански H-2B
Туризъм, ваканция, посетители за приятно изкарване на свободното време B-2
Временни работници-стаж и обучение H-3
Чуждестранни инвеститори E-2
Чуждестранни търговци E-1
Преминаващи транзит през Съединените щати C
Жертви на трафик на хора T-1
Подновяване на визи в САЩ - A, G, и НАТО A1-2, G1-4, NATO1-6