Информация за формуляр DS-160

На тази страница:


Обща иформация

Всеки кандидат, включително децата, трябва да има свое собствено заявление за издаване на виза - формуляр DS-160. Формулярът DS-160 трябва да се попълни и подаде онлайн преди Вашето интервю в Посолството. Номерът на баркода от страницата за потвърждение на формуляр DS-160 е необходим, за да запазите дата и час на Вашето интервю. Формулярът DS-160 трябва да бъде подаден онлайн. Посолството не приема ръкописни или печатни заявления и не допуска до интервю кандидат без страницата за потвърждение на формуляр DS-160.

Забележка: Всички въпроси за попълването на DS-160 могат да бъдат разгледани на следния уебсайт: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html. Ние не сме в състояние да отговорим на каквито и да е въпроси или да предоставим насоки относно този процес.

Указания за попълване на формуляра DS-160

Попълнете и изпратете формуляр DS-160, след като направите преглед на процеса на кандидатстване за издаване на неимигрантска виза. Трябва да подадете Вашето заявление DS-160 онлайн, преди да насрочите интервю в Посолството.

  • Консулството на САЩ , което сте избрали в началото на формуляр DS-160, трябва да бъде същото, в което сте насрочили своето интервю.
  • Трябва да отговорите на всички въпроси на английски език, като използвате само английски езикови символи, с изключение на случаите, когато се изисква да предоставите своето пълно име на родната си азбука.
  • Трябва да прикачите снимка, направена в рамките на последните шест месеца, като част от процеса на попълване на DS-160. Подробни указания за заснемане и подаване на качествена снимка може да намерите на уебсайта на Държавния департамент на САЩ.
  • Ако спрете да работите по това заявление в продължение на повече от 20 минути, Вашата сесия ще изтече. Вие ще трябва да започнете отначало, освен в случаите, когато сте записали идентификационния номер на своето заявление или сте го запазили като файл на Вашия компютър. Препишете идентификационния номер на заявлението, който се намира в горния десен ъгъл на страницата. Ако трябва да затворите браузъра преди да сте подали своето заявление, този идентификационен номер ще Ви е нужен, за да продължите работата по DS-160.
  • При приключване на формуляр DS-160 системата ще генерира страница за потвърждение съдържаща буквено-цифров баркод. Отпечатаната страница за потвърждение се изисква за Вашето интервю в Посолството/Консулството.
  • След като сте отпечатали баркод страницата за потвърждение, натиснете бутона „Back” („Назад”) на Вашия уеб браузър и изпратете по имейл до себе си резервно копие на формуляра DS-160. Изпратеният файл ще бъде в PDF формат, което изисква Adobe Acrobat, за да можете да го видите или отпечатате.
  • Нов DS-160, онлайн формуляр за кандидастване за неимигрантски визи и съответния баркод трябва да бъдат подавани с всяка нова кандидатура за виза. DS-160 и баркод , които вече са за използвани за насрочване на предишно интервю или drop box процедура, ще бъдат отхвърляни и като резултат Вашата кандидатура за виза ще се забави.

Повече информация

Всички въпроси за попълването на DS-160 могат да бъдат разгледани на следния уебсайт: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html. Ние не сме в състояние да отговорим на каквито и да е въпроси или да предоставим насоки относно този процес.

Формулярът DS-160 се намира онлайн тук.