Отказ по член 221(g) от Закона за имиграцията и националността на САЩ (INA)

На тази страница:


Обща иформация

Отказът по член 221 (g) означава, че от дадена молба за виза липсва основна информация, или че молбата изисква допълнителна административна обработка. Консулският служител, който Ви интервюира, ще Ви каже в края на интервюто, ако Вашата молба за виза е отказана по член 221 (g) от Закона за имиграцията и националността на САЩ (INA).Консулският служител ще Ви информира, че молбата трябва да премине процес на административна обработка или ще Ви помоли да представите допълнителна информация.

Ако от Вас се изисква допълнителна информация, консупският служител ще Ви каже как да я представите. Когато Вашата молба за виза бъде отказана по член 221 (g), Вие ще получите писмен документ (писмо), което Ви уведомява за отказа на виза и включва информация за исканите документи, ако има такива.

Ако Посолството поиска допълнителна информация или документи от Вас, Вие трябва да представите тези документи в център за приемане на документите на TNT или можете да ги представите директно в Посолството всеки работен ден между 15:00-15:15 часа. Този уебсайт обяснява как да подадете документите си за доставка на Посолството.

Друга информация

Някои молби за виза могат да получат отказ по член 221 (g) тъй като се изисква допълнителна административна обработка. Консулският служител, който Ви интервюира, ще Ви каже в края на интервюто, ако Вашият случай е отказан по член 221 (g), поради необходимост от административна обработка. Продължителността на административната обработка се различава в зависимост от обстоятелствата на всеки конкретен случай. Освен в случаите на спешно пътуване (като сериозни заболявания, наранявания или смъртни случаи на близки роднини), преди кандидатите да отправят запитване относно етапа на административната обработка, те трябва да изчакат най-малко 180 дни от датата на интервюто или от представянето на допълнителни документи, в зависимост от това кое от двете е извършено по-късно.

Ако сте кандидат за неимигрантска виза, можете да проверите на какъв етап е обработката на Вашата молба за виза онлайн тук, като въведете мястото на Вашето интервю и номера на баркода от формуляр DS-160. Моля, имайте предвид, че Вашият случай ще остане със статус отказан докато консулският служител не заключи, че можете да получите виза.